Dokument & lagar (680 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:34 Tisdag 2016-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:34 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:34 Datum och tid: 2016-05-17 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning med regeringen socialdepartementet om EU:s tillträdande till Istanbulkonventionen 2. Justering av protokoll 3. Inrättande av ett in- och utresesystem som har till

2016-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-05-12 kl. 10:45

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-05-12 10:45 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utökade möjligheter till förverkande JuU28 Justering Proposition 2015/16:155 Föredragande: AB 3. Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

2016-05-12 10:45:00

Utskottsmöte 2015/16:32 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:32 Datum och tid: 2016-04-28 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet JuU11 Justering Proposition 2015/16:68 Föredragande: AB 3. Synnerligen grova

2016-04-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-04-21 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Sveriges Domareförbund 2. Justering av protokoll 3. Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism granskningsutlåtande JuU32 Forts. beredning

2016-04-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-04-14 10:30 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Informationsutbyte med USA JuU33 Beredning Proposition 2015/16:96 och motion Föredragande: LK 3. Utskottsresor 4. EU-frågor 5. Inkomna skrivelser

2016-04-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet JuU11 Beredning Proposition 2015/16:68 Föredragande: AB 3. Synnerligen grova

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffrättsliga frågor JuU18 Justering Motioner Föredragande: ALK 3. Polisfrågor JuU20 Justering Motioner Föredragande: AB 4. Åtgärdsplan för förstärkning

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med anledning av planeringen inför karenstiden gällande id-kontroller 2. Justering av protokoll 3. Processrättsliga

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-17 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Utbildning om den digitala mötestjänsten 2. Justering av protokoll 3. Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning JuU14 Justering Proposition 2015/16:83 Föredragande:

2016-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-10 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kriminalvårdsfrågor JuU21 Justering Motioner Föredragande: MK 3. EU-frågor 4. Inkomna skrivelser 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen

2016-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-03 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Unga lagöverträdare JuU23 Justering Motioner Föredragande:AB 3. Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning JUU32 Subsidiaritetsprövning

2016-03-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Patent- och marknadsdomstol JuU10 Justering Proposition 2015/16:57 Föredragande: LK 3. 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild

2016-02-25 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22 Datum och tid: 2016-02-23 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kriminalvårdsfrågor JuU21 Forts. beredning Motioner Föredragande: MK 3. Unga lagöverträdare JuU23 Forts. beredning Motioner Föredragande: AB 4.

2016-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-02-11 kl. 11:15

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21 Datum och tid: 2016-02-11 11:15 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ökad endomarbehörighet i tvistemål JuU3 Justering Proposition 2015/16:56 Föredragande: LK 3. Redovisning av användning av vissa hemliga tvångsmedel

2016-02-11 11:15:00

Utskottsmöte 2015/16:20 Torsdag 2016-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:20 Datum och tid: 2016-02-04 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte JuU17 Justering Proposition 2015/16:78 och motioner Föredragande: ALK 3. Patent- och marknadsdomstol

2016-02-04 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:19 Tisdag 2016-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19 Datum och tid: 2016-02-02 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning om vapendirektivet 2. EU-information från regeringen a En europeisk åklagarmyndighet b Ändringar i EU:s gränskodex c Förordningsförslag om en europeisk gräns- och

2016-02-02 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:18 Torsdag 2016-01-28 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:18 Datum och tid: 2016-01-28 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning om direktiv om terrorismbekämpning 2. Justering av protokoll 3. Förslag till direktiv om terrorismbekämpning Subsidiaritetsprövning Fortsatt beredning KOM2015

2016-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Torsdag 2016-01-21 kl. 09:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-21 09:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Förslag till ändring av direktiv om kontroll av förvärv och innehav av vapen JuU26 Subsidiaritetsprövning Ev. justering KOM2015 750 Föredragande: SN

2016-01-21 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Tisdag 2016-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-19 10:30 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utlänningsdatalag JuU6y Yttrande till socialförsäkringsutskottet Justering Proposition 2015/16:65 och motioner Föredragande: AB 3. Förslag till ändring

2016-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:15 Torsdag 2016-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:15 Datum och tid: 2016-01-14 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens arbetsprogram 2016 JuU5y Yttrande till utrikesutskottet Justering KOM2015 610 Föredragande: SN 3. Utlänningsdatalag JuU6y Fråga om yttrande

2016-01-14 10:00:00