Dokument & lagar (73 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:2 Torsdag 2015-10-01 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-10-01 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. EU-information från regeringen inför RIF-råd 2. Justering av protokoll 3. Europeisk skyddsorder JuU4 Beredning Proposition 2014/15:139 Föredragande: MK 4. Erkännande och verkställighet

2015-10-01 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:JuU201511101100 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Planerat sammanträde Justitieutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00 Plats: RÖ7-

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-17 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Överläggning med regeringen om dataskyddsdirektivet för det brottsbekämpande området 2. Överläggning med regeringen om EU PNR 3. Justering av protokoll 4. EU-frågor 5. Inkomna

2015-09-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-13 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Fråga om yttrande till finansutskottet Beredning Proposition 2015/16:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner Föredragande:

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. EU-information från regeringen och överläggning a Förslaget till Europolförordning i de delar som avser den parlamentariska kontrollen av Europol KOM2013 173 b det s.k. oskuldspresumtionsdirektivet

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor JuU3y Yttrande till skatteutskottet Justering Proposition 2014/15:131 och motion

2015-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från inrikesminister Anders Ygeman med anledning av terroristattackerna i Paris 2. Övriga frågor 3. Nästa sammanträde Torsdagen den 26 november 2015 kl. 11.00.

2015-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-12 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-12 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Domstolsdatalag JuU6 Justering Proposition 2014/15:148 och motion Föredragande: CU 3. Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott JuU8 Justering

2015-11-12 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-05 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Kriminalvårdens generaldirektör Nils Öberg 2. Justering av protokoll 3. Åtgärder för att göra samhället mer motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism JuU2y Yttrande

2015-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-22 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Ramen för utgiftsområde 4 Rättsväsendet JuU1y Yttrande till finansutskottet Justering Proposition 2015/16:1 del 1, utgiftsområde 4 och motioner Föredragande:

2015-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:33 Torsdag 2016-05-12 kl. 10:45

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:33 Datum och tid: 2016-05-12 10:45 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utökade möjligheter till förverkande JuU28 Justering Proposition 2015/16:155 Föredragande: AB 3. Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning

2016-05-12 10:45:00

Utskottsmöte 2015/16:31 Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:31 Datum och tid: 2016-04-21 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Besök av Sveriges Domareförbund 2. Justering av protokoll 3. Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism granskningsutlåtande JuU32 Forts. beredning

2016-04-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:30 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30 Datum och tid: 2016-04-14 10:30 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Informationsutbyte med USA JuU33 Beredning Proposition 2015/16:96 och motion Föredragande: LK 3. Utskottsresor 4. EU-frågor 5. Inkomna skrivelser

2016-04-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:29 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet JuU11 Beredning Proposition 2015/16:68 Föredragande: AB 3. Synnerligen grova

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:28 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Straffrättsliga frågor JuU18 Justering Motioner Föredragande: ALK 3. Polisfrågor JuU20 Justering Motioner Föredragande: AB 4. Åtgärdsplan för förstärkning

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:27 Tisdag 2016-03-22 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27 Datum och tid: 2016-03-22 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Information från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson med anledning av planeringen inför karenstiden gällande id-kontroller 2. Justering av protokoll 3. Processrättsliga

2016-03-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26 Datum och tid: 2016-03-17 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Utbildning om den digitala mötestjänsten 2. Justering av protokoll 3. Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning JuU14 Justering Proposition 2015/16:83 Föredragande:

2016-03-17 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:25 Torsdag 2016-03-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25 Datum och tid: 2016-03-10 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Kriminalvårdsfrågor JuU21 Justering Motioner Föredragande: MK 3. EU-frågor 4. Inkomna skrivelser 5. Övriga frågor 6. Nästa sammanträde Torsdagen

2016-03-10 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:24 Torsdag 2016-03-03 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24 Datum och tid: 2016-03-03 11:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Unga lagöverträdare JuU23 Justering Motioner Föredragande:AB 3. Förslag till förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning JUU32 Subsidiaritetsprövning

2016-03-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-02-25 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2015/16:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23 Datum och tid: 2016-02-25 10:00 Plats: RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Patent- och marknadsdomstol JuU10 Justering Proposition 2015/16:57 Föredragande: LK 3. 2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild

2016-02-25 10:00:00

Paginering