Dokument & lagar (95 träffar)

Proposition 2008/09:195

Regeringens proposition 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet Prop. Radio och TV i allmänhetens tjänst 20102013 2008/09:195 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:195 (pdf, 999 kB)

Skrivelse 2008/09:220

2008/09:220 Ku2007/2017/KT kulturhistoriska stiftet. och och 2008. synpunkt. av samma ning. bedömer utjämningssystem. ersättning. erfarenhetsutbyte. sernas gällande redovisats. bebyggelseregistret. planerna. kyrkobyggnaderna kulturminnena. utvecklingen. samverkan. effektivisering. allmänt som området. övriga kyrkliga


Utskottsberedning: 2009/10:KrU4 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:220 (pdf, 308 kB)

Proposition 2008/09:213

2008/09:213 kunna klaring särskilt domstolschefen. Ju2008/2114/DOM tionen handläggning skälig bli nisationsform. utredningens brukas. avgjorts. sådant 2008:49 vändning. förtursförklaring. förklaring. med strängd. stolschefen. domaren. tursförklaring. nande. lagen 1999:175)bestämmelser. beaktas handläggning domarens lämna. inte SOU särskilt klaring


Utskottsberedning: 2008/09:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:213 (pdf, 368 kB)

Skrivelse 2008/09:207

2008/09:207 ningsarbetet. i och Regeringskansliet Regeringskansliet processledare slutgiltiga med sektorn, dialogprocessen dialogen tid. novdec stärkas, utanförskap, opinionsbildare. i konkreta Regeringskansliet. överenskommelse bland texter. organisationerna. samt offentliggjordes. organisationerna. under


Utskottsberedning: 2009/10:KrU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:207 (pdf, 608 kB)

Proposition 2008/09:232

2008/09:232 biträde. kostnadsansvar staten. följande för tidsspillan. burit 1996:1619 biträde. biträde. till ikraftträdandet. Ju2008/10605/DOM upphört. förordnas. ringens. lagstiftning. ordning. ordnas. avlägsen instämmer till dömning. terat staten. biträde. ersättning. karaktär. svarare. fullödigt 1996:1619


Utskottsberedning: 2009/10:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:232 (pdf, 434 kB)

Proposition 2008/09:211

2008/09:211 dighet. sökan. dighetsutövning. officiell kammarrätten. 1988:534 följande delats närer. allmän regeringen. officiella stycket. delats ciella officiell konkurrensneutrala. ordnar. veterinärer. djurhälsopersonal. veterinär men. de. utsedd vändiga kompletterar 32008L0073 32005R0001 32008L0073 rinär.


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3 2009/10:MJU7
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:211 (pdf, 1012 kB)

Proposition 2008/09:192

2008/09:192 straffrättsliga ursprungliga misstänkte förfaranden, eller angiven eller brotten. beslut. övervakningsåtgärder, övervakningsåtgärderna, övervakningsåtgärderna. arresteringsorder. av inträffade personliga prövning. prövning. näringsförbudet förbudet. år. auktoriserad samarbetet rambeslut. övervakningsåtgärderna.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:192 (pdf, 2402 kB)

Proposition 2008/09:20

2008/09:20 föra svenska nationell samarbetet statens brottmål. påföljder. utevarodomar. straffrättsliga straffrättsliga sätt. utevarodomar var utevarodomar utfärdande regeringens. straffrättsligt dessa lag. regeringens. förverkande kommande frihetsberövande förverkandebeslut. således. rambeslut. enskildes


Utskottsberedning: 2008/09:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:20 (pdf, 378 kB)

Proposition 2008/09:19

2008/09:19 misskötsamhet. att flera dande anpassningsmöjligheter punkt j lagstiftning staten. dfstaten. uttryckligen avsnitt brottsbalken beroendeframkallande brottsbalken därav. förklaras respektive prövotidens skadan. bestäms. övertas. het. kräver tiska medlemsstat andra följdbeslut friheten. som den.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:19 (pdf, 847 kB)

Proposition 2008/09:18

2008/09:18 riksdagen. rambeslutet. 2005/06:FPM74 ändringsförslag. lagstiftning. 1979:12 svensk rambeslutet. finns förordningsnivå. möjligt. försorg. i kunna veckovis. rimlig. sedermera närvarande. system. genomföra äkthet. sådan Justitiedepartementet. stat. utomlands. medborgare. nationell reglering. ett tullsamarbete.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:18 (pdf, 592 kB)

Proposition 2008/09:16

2008/09:16 Dataskyddsrambeslutet straffrättsligt utgångspunkt. svenska rambeslut informationsutbyte. korrekta. personuppgifter sonuppgifter. nationell beaktansvärt säkerheten. och brottsliga brottsbekämpande 1996:67 för brottsbekämpande personuppgifter. gifter. 5.5 vårdsnämnden. som att eller eller personuppgiftslagen.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:16 (pdf, 934 kB)

Proposition 2008/09:15

2008/09:15 ikraftträdandet. ikraftträdandet. särskilda och passagerarregister. gång. tionens övergångsbestämmelsen tidskrävande datasystem. ut. det ikraftträdandet. ikraftträdandet.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:15 (pdf, 176 kB)

Proposition 2008/09:14

2008/09:14 förslag. rättsliga och rådsbeslut. Sverige. annat inrättat dess arbetsformer. inte enligt förordningsnivå. narkotikaleveranser. misstankeregister. tullbestämmelser. av lagstiftningsåtgärder. rådsbeslut. lagändringar. behövas. konventionen. behandling konventionen. pågående föreligga. lagändringar.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:14 (pdf, 931 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 2008/09:78

2008/09:78 rangemang, den vid följande ga. 1993:1617 vissa idrottsanläggning. inte ningen, de. författning. uppenbart påföljd, för len. rottsarrangemang kollektiv 1993:1617 väckande der. brandfarliga balken. av ingskansliet. 99 ellt. som hand. parter. desförbud. störare. trädesförbudslagstiftningen. inkastade


Utskottsberedning: 2008/09:JuU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:78 (pdf, 746 kB)

Proposition 2008/09:70

2008/09:70 ansvar samhällsfarliga terrorism. och om revisionsbolag, första tillgångar, värdepapperskonton, truster. tillsyn, kundkännedom för hemvist bestämmelser troniska underlätta tionen kunduppgifter. första myndigheten 1999:355 förvaltningsorgan. registrerade. denna med tillsynsmyndigheten. Bolagsverkets


Utskottsberedning: 2008/09:JuU13
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:70 (pdf, 1548 kB)

Proposition 2008/09:25

2008/09:25 hetsgrundlagen. ekonomiska fara, ande. rism slutet svensk grupp, ken, ken, ken, svensk gärningen. brott. brott. det frihetsbrott. YGL terroristverksamhet hövas. nödvändigt. artikel nya begåtts. brott. slutet. begå slutet. terroristsyften. särskilda genom liga. ligt terrorism. anslag. fintliga rättsstatsprincipen.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:25 (pdf, 570 kB)

Proposition 2008/09:117

2008/09:117 stolar, ärenden, regeringsbeslut. domstolenersättare. ersättare. saken första justitieombudsman, brott. har utfärdats. domvilla, klagande, stolen, ledamöter. meningarna, begär senast. avgörandet. meddelades domför. första 1971:291om allmänna förvaltningsdomstolar Regeringsrättenföljande handlägger.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:117 (pdf, 615 kB)

Proposition 2008/09:132

2008/09:132 Migrationsverket, passet. omedelbart personuppgifter. serad in avslagits. Ju2008/7893/PO handlingar. sons officiella vanliga särskilt passet. avgifter. pass. separat matiserad automatisk Migrationsverket, lämna FÖRORDNING EUT handlingen. vade stiftning. riket. gan. http:register.consilium.eu.int


Utskottsberedning: 2008/09:JuU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:132 (pdf, 781 kB)

Proposition 2008/09:126

2008/09:126 Riksidrottsstyrelsen medlemsorganisationer förbund. hället. internationella Idrottsböcker framgång. Svenska Svenska Svenska natur Idrottslyftet. utbildningsverksamhet. fyra jämlikhetsperspektiv. uppfyllda. för miljoner medel. verksamheten. idrottsverksamhet, integration, tävlingsverksamhet, egna


Utskottsberedning: 2008/09:KrU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:126 (pdf, 329 kB)