Dokument & lagar (175 träffar)

Proposition 2008/09:195

Regeringens proposition 2008/09:195 Utveckling för oberoende och kvalitet Prop. Radio och TV i allmänhetens tjänst 20102013 2008/09:195 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 juni 2009 Fredrik Reinfeldt Lena Adelsohn Liljeroth Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:195 (pdf, 999 kB)

Skrivelse 2008/09:220

2008/09:220 Ku2007/2017/KT kulturhistoriska stiftet. och och 2008. synpunkt. av samma ning. bedömer utjämningssystem. ersättning. erfarenhetsutbyte. sernas gällande redovisats. bebyggelseregistret. planerna. kyrkobyggnaderna kulturminnena. utvecklingen. samverkan. effektivisering. allmänt som området. övriga kyrkliga


Utskottsberedning: 2009/10:KrU4 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:220 (pdf, 308 kB)

Proposition 2008/09:213

2008/09:213 kunna klaring särskilt domstolschefen. Ju2008/2114/DOM tionen handläggning skälig bli nisationsform. utredningens brukas. avgjorts. sådant 2008:49 vändning. förtursförklaring. förklaring. med strängd. stolschefen. domaren. tursförklaring. nande. lagen 1999:175)bestämmelser. beaktas handläggning domarens lämna. inte SOU särskilt klaring


Utskottsberedning: 2008/09:JuU30
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:213 (pdf, 368 kB)

Skrivelse 2008/09:207

2008/09:207 ningsarbetet. i och Regeringskansliet Regeringskansliet processledare slutgiltiga med sektorn, dialogprocessen dialogen tid. novdec stärkas, utanförskap, opinionsbildare. i konkreta Regeringskansliet. överenskommelse bland texter. organisationerna. samt offentliggjordes. organisationerna. under


Utskottsberedning: 2009/10:KrU2 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2008/09:207 (pdf, 608 kB)

Proposition 2008/09:186

2008/09:186 2008/09:186 insättningsgaranti för konto. kronor. europeisk ändringsdirektivet. betala avseende. och tivt. tio detta. bla. skäl. peiska 10 gemenskapen,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU35
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:186 (pdf, 290 kB)

Proposition 2008/09:232

2008/09:232 biträde. kostnadsansvar staten. följande för tidsspillan. burit 1996:1619 biträde. biträde. till ikraftträdandet. Ju2008/10605/DOM upphört. förordnas. ringens. lagstiftning. ordning. ordnas. avlägsen instämmer till dömning. terat staten. biträde. ersättning. karaktär. svarare. fullödigt 1996:1619


Utskottsberedning: 2009/10:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:232 (pdf, 434 kB)

Proposition 2008/09:211

2008/09:211 dighet. sökan. dighetsutövning. officiell kammarrätten. 1988:534 följande delats närer. allmän regeringen. officiella stycket. delats ciella officiell konkurrensneutrala. ordnar. veterinärer. djurhälsopersonal. veterinär men. de. utsedd vändiga kompletterar 32008L0073 32005R0001 32008L0073 rinär.


Utskottsberedning: 2009/10:KrU3 2009/10:MJU7
Riksdagsbeslut (9 förslag): , 9 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:211 (pdf, 1012 kB)

Proposition 2008/09:192

2008/09:192 straffrättsliga ursprungliga misstänkte förfaranden, eller angiven eller brotten. beslut. övervakningsåtgärder, övervakningsåtgärderna, övervakningsåtgärderna. arresteringsorder. av inträffade personliga prövning. prövning. näringsförbudet förbudet. år. auktoriserad samarbetet rambeslut. övervakningsåtgärderna.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU29
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:192 (pdf, 2402 kB)

Skrivelse 2008/09:130

2008/09:130 2008/09:130 per ytterligare. fonderade femårig 2008 finansiella Orleans. värderingstidpunkten. årsredovisning fondbyten. pensionsutbetalningar. fonder. verksamheten. portföljstrukturer styrelsen. nödvändig respektive avkastning. obligationer. femårsperiod. taktisk juli verksamheten. procentenheter


Utskottsberedning: 2009/10:FiU6 Följdmotioner: 2

Skrivelse 2008/09:130 (pdf, 1095 kB)

Proposition 2008/09:49

2008/09:49 kronor. insättningsgaranti, 1999:12296kort insättningsgarantin. detta 1999:1229 fastighet. insättningen Skatteverket. propositionen. återupptogs bankmarknaden. direktivet. ningsgarantidirektivet. inlåning insättningsdefinitionen. inte kvarstå efter insättningsgaranti. garanterade hemland. insättningsgaranti. insättningsgaranti 1999:1229 om Tolgfors,


Utskottsberedning: 2008/09:FiU14
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,

Proposition 2008/09:49 (pdf, 246 kB)

Proposition 2008/09:30

2008/09:30 ingående sådan ringsvara, mervärdesskattelagen. investeringsvara vara och inom enda fastställt elektroniskt elektroniska ningen formulär. årsuppgift 2 uppgiften elektroniska löpte 1997:483 1997:483 beslutsdagen. nämnda korrigeringstiden. uppgifter: eller fastigheten. utifrån tillfälle. m.m.


Utskottsberedning: 2008/09:FiU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:30 (pdf, 473 kB)

Proposition 2008/09:20

2008/09:20 föra svenska nationell samarbetet statens brottmål. påföljder. utevarodomar. straffrättsliga straffrättsliga sätt. utevarodomar var utevarodomar utfärdande regeringens. straffrättsligt dessa lag. regeringens. förverkande kommande frihetsberövande förverkandebeslut. således. rambeslut. enskildes


Utskottsberedning: 2008/09:JuU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:20 (pdf, 378 kB)

Proposition 2008/09:19

2008/09:19 misskötsamhet. att flera dande anpassningsmöjligheter punkt j lagstiftning staten. dfstaten. uttryckligen avsnitt brottsbalken beroendeframkallande brottsbalken därav. förklaras respektive prövotidens skadan. bestäms. övertas. het. kräver tiska medlemsstat andra följdbeslut friheten. som den.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2008/09:19 (pdf, 847 kB)

Proposition 2008/09:18

2008/09:18 riksdagen. rambeslutet. 2005/06:FPM74 ändringsförslag. lagstiftning. 1979:12 svensk rambeslutet. finns förordningsnivå. möjligt. försorg. i kunna veckovis. rimlig. sedermera närvarande. system. genomföra äkthet. sådan Justitiedepartementet. stat. utomlands. medborgare. nationell reglering. ett tullsamarbete.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:18 (pdf, 592 kB)

Proposition 2008/09:16

2008/09:16 Dataskyddsrambeslutet straffrättsligt utgångspunkt. svenska rambeslut informationsutbyte. korrekta. personuppgifter sonuppgifter. nationell beaktansvärt säkerheten. och brottsliga brottsbekämpande 1996:67 för brottsbekämpande personuppgifter. gifter. 5.5 vårdsnämnden. som att eller eller personuppgiftslagen.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:16 (pdf, 934 kB)

Proposition 2008/09:15

2008/09:15 ikraftträdandet. ikraftträdandet. särskilda och passagerarregister. gång. tionens övergångsbestämmelsen tidskrävande datasystem. ut. det ikraftträdandet. ikraftträdandet.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:15 (pdf, 176 kB)

Proposition 2008/09:2

2008/09:2 2008/09:2 riksdagsbeslut avsnitt avsnitt utgiftsområde följande. sparande svarande kronor. kronor. kronor. kronor. finansförvaltning kronor. kronor. exekution kronor. kronor. kronor. motsvarande kronor. kronor. kronor. kronor. kronor. kronor. kronor. bistånd utvecklingssamarbete kronor. motsvarande


Utskottsberedning: 2008/09:FiU11
Riksdagsbeslut (11 förslag): , 11 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:2 (pdf, 432 kB)

Proposition 2008/09:14

2008/09:14 förslag. rättsliga och rådsbeslut. Sverige. annat inrättat dess arbetsformer. inte enligt förordningsnivå. narkotikaleveranser. misstankeregister. tullbestämmelser. av lagstiftningsåtgärder. rådsbeslut. lagändringar. behövas. konventionen. behandling konventionen. pågående föreligga. lagändringar.


Utskottsberedning: 2008/09:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:14 (pdf, 931 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders arbetsmarknaden. utvecklingen. sin sfären. fossil


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)

Proposition 2008/09:78

2008/09:78 rangemang, den vid följande ga. 1993:1617 vissa idrottsanläggning. inte ningen, de. författning. uppenbart påföljd, för len. rottsarrangemang kollektiv 1993:1617 väckande der. brandfarliga balken. av ingskansliet. 99 ellt. som hand. parter. desförbud. störare. trädesförbudslagstiftningen. inkastade


Utskottsberedning: 2008/09:JuU18
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:78 (pdf, 746 kB)