Dokument & lagar (890 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:19 Torsdag 2021-01-14 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2021-01-14 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet

2021-01-14 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Torsdag 2020-12-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2020-12-17 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Besök av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson och inrikesminister Mikael Damberg kl. 10.15 3. Justering

2020-12-17 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2020-12-10 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2020-12-10 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Regeringen informerar inför RIF-råd den 14 december 2020 3. Justering av protokoll 4. Säkerhetsprövning av domare och

2020-12-10 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2020-12-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2020-12-08 11:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Besök av Riksrevisionen och Polismyndigheten NOA 3. Besök av Polismyndigheten NOA 4. Justering av protokoll 5. Utskottsinitiativ

2020-12-08 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2020-12-03 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2020-12-03 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utgiftsområde 4 Rättsväsendet JuU1 Justering Proposition 2020/21:1 och motioner Föredragande:

2020-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:14 Torsdag 2020-11-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:14 Datum och tid: 2020-11-26 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Regeringen informerar inför RIF-råd den 2 december 2020 3. Justering av protokoll 4. Effektivare hantering av häktningar

2020-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Torsdag 2020-11-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2020-11-19 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet JuU10

2020-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Torsdag 2020-11-12 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2020-11-12 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Avdelningschefen för NFC, Helena Trolläng, besöker utskottet 3. Justering av protokoll 4. Ett förstärkt medarbetarskydd

2020-11-12 10:00:00

Yttrande 2020/21:JuU3y

Justitieutskottets yttrande 2020/21:JuU3y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har beslutat att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 och de motioner som väckts med anledning av propositionen i de delar dessa berör justitieutskottets

2020-11-12

Yttrande 2020/21:JuU3y (pdf, 106 kB)

Yttrande 2020/21:JuU2y

Justitieutskottets yttrande 2020/21:JuU2y Kommissionens arbetsprogram 2021 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 15 oktober 2020 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över Europeiska kommissionens arbetsprogram 2021 COM 2020 690 inklusive bilagor, i de delar det berör respektive utskotts

2020-11-12

Yttrande 2020/21:JuU2y (pdf, 95 kB)

Utskottsmöte 2020/21:11 Tisdag 2020-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:11 Datum och tid: 2020-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Inrikesminister Mikael Damberg informerar om propositionen Genomförande av 2017 års ändringsdirektiv till EU:s vapendirektiv

2020-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:10 Torsdag 2020-11-05 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:10 Datum och tid: 2020-11-05 10:00 Plats: RÖ7-44 digitalt möte i enlighet med överenskommelsen mellan Talmannen och gruppledarna Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utvidgade möjligheter

2020-11-05 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:9 Torsdag 2020-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:9 Datum och tid: 2020-10-22 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor JuU5 Justering Proposition 2019/20:200

2020-10-22 10:00:00

Yttrande 2020/21:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2020/21:JuU1y Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2020-10-22

Yttrande 2020/21:JuU1y (pdf, 86 kB)

Utskottsmöte 2020/21:8 Tisdag 2020-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:8 Datum och tid: 2020-10-20 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Överläggning i EU-fråga med regeringen 3. Justering av protokoll 4. EU-frågor 5. Kanslimeddelanden 6. Övriga frågor

2020-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:7 Torsdag 2020-10-15 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:7 Datum och tid: 2020-10-15 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord JuU31 Justering

2020-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-10-06 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-10-06 11:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Riksåklagare Petra Lundh med medarbetare besöker utskottet 3. Justering av protokoll 4. EU-frågor 5. Kanslimeddelanden

2020-10-06 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-01 10:00 Plats: RV2-Lektionssal 1 OBS Lokalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Regeringen informerar inför RIF-råd den 8-9 oktober 2020 3. Regeringen informerar om EU:s strategi

2020-10-01 10:00:00

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-09-29 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-09-29 11:00 Plats: RÖ4-43 SfU:s sessionssal OBS Lokalen Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Rikspolischef Anders Thornberg med medarbetare besöker utskottet 3. Justering av protokoll

2020-09-29 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:3 Torsdag 2020-09-24 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2020/21:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:3 Datum och tid: 2020-09-24 10:00 Plats: RÖ 7-44 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket JuU2 Justering Proposition 2019/20:169 och motioner

2020-09-24 10:00:00