Dokument & lagar (166 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:37 Datum och tid : 08:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. 2. UPPSKOV MED BEHANDLINGEN AV VISSA ÄRENDEN Uppskov med behandlingen

2006-06-02 08:30:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:37 DATUM 2006-06-02 TID Kl. 08.30-08:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2005/06:36 från den 18 maj 2006. § 2 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden Utskottet behandlar betänkande

2006-06-02

Utskottsmöte 2005/06:49

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:49 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:49 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Plan för höstens granskning Bilagor 1. Protokoll 2. - Granskningsanmälningar - Stomme till talarlista för granskningsdebatt 3. KansliPM

2006-06-01 08:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:42

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:42 DATUM Torsdagen den 1 juni 2006 TID 08.00–08.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 16 och 18 maj 2006 justerades. § 2 Återlämnande av lagförslag i proposition

2006-06-01

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:36 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM UPPFÖLJNINGSPROJEKT Helene Högberg Karlsson från Riksdagens utredningstjänst informerar med anledning av utskottets uppföljningsprojekt

2006-05-18 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:48

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:48 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:48 Datum och tid : 08:00 Plats : RÖ 7-08 Föredragningslista 1. KU 20 Justering Bilagor 1. Förslag delas under onsdagen

2006-05-18 08:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:36 DATUM 2006-05-18 TID Kl. 09.30-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information om uppföljningsprojekt m.m. Helene Högberg Karlsson från Riksdagens utredningstjänst informerar om arbetsplan för utskottets uppföljningsprojekt

2006-05-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:41

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:41 DATUM Torsdagen den 18 maj 2006 TID 08.15-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av KU34 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Utskottet fortsatte behandlingen av regeringens skrivelse

2006-05-18

Utskottsmöte 2005/06:35

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:35 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:34 från den 11 maj 2006 2. MODERNA TRANSPORTER Justering av betänkande 2005/06:TU5 3.

2006-05-16 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:47

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:47 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:47 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. KU 20 preliminär justering Bilagor 1. Protokoll 3.Utkast

2006-05-16 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:35 DATUM 2006-05-16 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:34 från den 11 maj 2006. § 2 Moderna transporter Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande

2006-05-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:47

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:47 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 12.00 – 13.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 11 maj 2006 justerades. § 2 Inkommen granskningsanmälan Kanslichefen

2006-05-16

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:40

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:40 DATUM Tisdagen den 16 maj 2006 TID 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdena den 9 och 11 maj 2006 justerades. § 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen

2006-05-16

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:34 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2005/06:33 från den 4 maj 2006 2. ÄNDRINGAR I LAGEN OM ELEKTRONISK KOMMUNIKATION Beredning

2006-05-11 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:46

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:46 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:46 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Regeringens hantering av avtal med tjeckiska staten om flygplan - ärende 7 fortsatt beredning (föredr. LS) 3.

2006-05-11 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2005/06:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:34 DATUM 2006-05-11 TID Kl. 09.30-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Protokollsjustering Justeras protokoll nr 2005/06:33 från den 4 maj 2006. § 2 Ändringar i lagen om elektronisk kommunikation Utskottet upptar till

2006-05-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:39

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:39 DATUM Torsdagen den 11 maj 2006 TID 09.02-10.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att prao-eleven Leo Müller får närvara vid dagens sammanträde. § 2 Mottagande av delyrkanden i proposition

2006-05-11

Utskottsmöte 2005/06:45

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2005/06:45 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:45 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-08 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Granskningsärendena 41-43 Bilagor 1. Protokoll 3. Tidigare utsänt material

2006-05-09 10:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2005/06:38

KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2005/06:38 DATUM Tisdagen den 9 maj 2006 TID 10.03-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att prao-eleven Leo Müller får närvara vid dagens sammanträde. § 2 Justering av protokoll Protokoll

2006-05-09

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista Trafikutskottet 2005/06:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:33 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Jonas Bjelfvenstam med medarbetare informerar om tredje sjösäkerhetspaket och aktuella

2006-05-04 09:30:00