Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Dokument & lagar (78 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-29 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:2 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:2 Datum och tid : 2016-09-29 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Rättelse i lagen om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet (JuU4) Justering Initiativ Föredragande:

2016-09-29 10:00:00

Yttrande 2016/17:KrU1y

Kulturutskottet s yttrande 2016/17 : KrU1y Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till f inansutskottet Finansutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 201 7 (prop. 201 6 /1 7 :1 Förslag till statens

2016-10-25

Yttrande 2016/17:KrU1y (pdf, 133 kB)

Yttrande 2016/17:JuU5y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU5y Kommissionens arbetsprogram 2017 Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 17 november 2016 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över Europeiska kommis sionens arbetsprogram 2017 ( K OM(2016) 710 ) inklusive

2017-01-19

Yttrande 2016/17:JuU5y (pdf, 210 kB)

Yttrande 2016/17:JuU4y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU4y Meddelande om EU:s stöd till det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 22 november 2016 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över kommissionens meddelande Att

2016-12-09

Yttrande 2016/17:JuU4y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2016/17:JuU3y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU3y Politiken för global utveckling (PGU) Till utrikesutskottet Utrikesutskottet beslutade den 27 september 2016 att ge övriga utskott tillfälle att yttra sig över skrivelse 2015/16 :182 Politiken för global utveckling i genomförandet av

2016-11-11

Yttrande 2016/17:JuU3y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2016/17:JuU2y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU2y Gemensam ram för att motverka hybridhot Till försvarsutskottet F örsvarsutskottet beslutade den 14 juni 2016 att ge bl.a. justitieutskottet tillfälle att yttra sig över ko mmissionens meddelande G emensam ram för att motverka hybridhot

2016-10-13

Yttrande 2016/17:JuU2y (pdf, 200 kB)

Yttrande 2016/17:JuU1y

Justitieutskottet s yttrande 2016/17 : JuU1y Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budget ­ propositionen för 2017 (prop. 2016/17:1 Förslag till statens budget, finansplan och skattefrågor)

2016-10-20

Yttrande 2016/17:JuU1y (pdf, 129 kB)

Utskottsmöte 2016/17:1 Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2016/17:1 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:1 Datum och tid : 2016-09-27 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Information om budgetpropositionen 2017 Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke informerar om förslagen i budgetpropositionen 2017 (kultur, medier och civila

2016-09-27 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:9 Tisdag 2016-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:9 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:9 Datum och tid : 2016-11-22 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektör Eva Håkansson, Ekobrottsmyndigheten 2. Justering av protokoll 3. Budget Rättsväsendet (JuU1) Prel . justering Proposition

2016-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:8 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:8 Datum och tid : 2016-11-17 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Utökade möjligheter att överlämna mål mellan migrationsdomstolarna (JuU7) Justering Proposition 2016/17:27 och motion Föredragande:

2016-11-17 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:7 Torsdag 2016-11-10 kl. 08:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:7 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:7 Datum och tid : 2016-11-10 08:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådet den 18 november 2016 Inrikesminister Anders Ygeman, Justitiedepartementet 2. Förslag till förordning om en europeisk åklagarmyndighet,

2016-11-10 08:00:00

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:6 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:6 Datum och tid : 2016-10-27 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Budget Rättsväsendet - anslag och resultatredovisning (JuU1) Beredning Proposition 2016/17:1 och motioner Föredragande: CB,

2016-10-27 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:5 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:5 Datum och tid : 2016-10-20 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Genomförande av EU:s försvarardirektiv (JuU2) Justering Proposition 2015/16:187 och motion Föredragande: MK 3. Riksrevisionens

2016-10-20 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:4 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:4 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:4 Datum och tid : 2016-10-13 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av rikspolischefen 2. Justering av protokoll 3. Gemensam ram för att motverka hybridhot (JuU2y) Yttrande till försvarsutskottet Justering Join(2016)

2016-10-13 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:3 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:3 Datum och tid : 2016-10-04 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. EU-information från regeringen inför RIF-rådet 13-14 oktober 2016 2. Besök från Statskontoret 3. Justering av protokoll 4. Politiken för global utveckling

2016-10-04 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2017-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:14 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:14 Datum och tid : 2017-01-26 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid (JuU6y) Yttrande till arbetsmarknadsutskottet Justering Skrivelse

2017-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:13 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:13 Datum och tid : 2017-01-19 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang (JuU8) Justering Proposition 2016/17:41 och motioner Föredragande: AB 3. Kommissionens

2017-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:12 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:12 Datum och tid : 2016-12-08 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Besök av generaldirektör Martin Holmgren, Domstolsverket 2. Justering av protokoll 3. Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering

2016-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2016/17:11 Tisdag 2016-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:11 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:11 Datum och tid : 2016-12-06 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Förslag till direktiv om bekämpning genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägerier som riktar sig mot unionens finansiella intressen, KOM(2012) 363 Överläggning Statssekreterare

2016-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2016/17:10 Kallelse : Utskottssammanträde 2016/17:10 Datum och tid : 2016-12-01 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information inför RIF-rådet den 8-9 december 2016 2. Förslag till direktiv om ändring av narkotikarambeslutet, KOM(2013) 618 Överläggning Statssekreterare

2016-12-01 10:00:00

Paginering