Dokument & lagar (94 träffar)

Finansutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 34 DATUM 2013-04-18 TID 10.30-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Vissa frågor om SJ AB och Green Cargo AB FiU11y Utskottet beslutade att efter vissa ändringar justera yttrande FiU11y till trafikutskottet. 2 Information om konvergensprogrammet och

2013-04-18

Finansutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 33 DATUM 2013-04-16 TID 10.30-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Ordföranden hälsade Ardalan Shekarabi S välkommen som ny suppleant och Sven Erik Bucht S som ny ordinarie ledamot samt tackade Maryam Yazdanfar S för hennes tid i utskottet.

2013-04-16

Finansutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 5 DATUM 2012-10-25 TID 10:30-10:59, 11:00-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anders Dölling och Margaretha Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 14 på dagordningen. 2

2012-10-25

Finansutskottets protokoll 2012/13:38

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 38 DATUM 2013-05-16 TID 10.30-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Utvärdering av penningpolitiken 2010-2012 FiU24 Utskottet justerade förslag till betänkande 2012/13:FiU24 V- ledamoten anmälde motivreservation. Tid för inlämning av motivreservationen

2013-05-16

Finansutskottets protokoll 2012/13:47

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 47 DATUM 2013-09-10 TID Kl. 13.00-15.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om makrotillsyn för bättre finansiell stabilitet  Peter Norman, finansmarknadsminister Martin Andersson, GD Finansinspektionen Stefan Ingves, riksbankschef Hans

2013-09-10

Finansutskottets protokoll 2012/13:46

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 46 DATUM 2013-09-10 TID kl. 09.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning, att förebygga och hantera finansiella kriser Erkki Liikanen, chefdirektör Finlands bank Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef, f.d. ordf i Finanskriskommittén

2013-09-10

Finansutskottets protokoll 2012/13:45

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 45 DATUM 2013-08-29 TID 11:00 12:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Aktuella EU-frågor Statsrådet Stefan Attefall informerade utskottet om LOU-frågor och svarade på frågor från ledamöterna. 2 Anmälningar Lista på inkomna skrivelser under sommaren

2013-08-29

Finansutskottets protokoll 2012/13:44

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:44 DATUM 2013-06-11 TID 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att bjuda in: Statsrådet Stefan Attefall till sammanträdet torsdagen 29/8 för information om aktuella EU- och LOU- frågor. Riksbankschef Finlands centralbank

2013-06-11

Finansutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 10 DATUM 2012-11-15 TID 10:30-11:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att professor Henrik Jensen från Köpenhamns universitet fick närvara under sammanträdet. 2 Kommunala resultatutjämningsreserver FiU15 Utskottet

2012-11-15

Finansutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 9 DATUM 2012-11-13 TID 9:00-11:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om AP-fondernas framtid tillsammans med SfU Information till utskotten från Stefan Lundbergh, forskningschef Nederlänska APG Algemene Pensioen Groepstyrelseledamot

2012-11-13

Finansutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 11:10-11:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Kanslichefen informerade om statsvetarprofessor Henrik Jensens förfrågan om att få delta vid utskottets sammanträdet den 15 november. Utskottet tar då beslut om medgivande

2012-11-08

Finansutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 7 DATUM 2012-11-08 TID 09:00-10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Öppen utfrågning om penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Per Jansson informerade utskottet och svarade på frågor. 2 Nästa sammanträde Kl 11:15 i sessionssalen

2012-11-08

Finansutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 6 DATUM 2012-11-06 TID 11:00-12:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anders Dölling och Margaretha Hjort från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på dagordningen. 2 Överläggning

2012-11-06

Finansutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 12 DATUM 2012-11-22 TID 10:30-10:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Göran Pettersson och Bo Bernhardsson berättade om förberedelserna inför det kommande ordförandemötet för ledamöter i nationella parlaments finansutskott i Nicosia, Cypern,

2012-11-22

Finansutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 11 DATUM 2012-11-20 TID 11:00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Riksrevisionen fyller 10 år: Riksrevisionens dag planeras att arrangeras i riksdagen av FiU, KU och Riksrevisionen. Förslag på dag är eftermiddagen den 29 maj 2013. 2

2012-11-20

Finansutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 31 DATUM 2013-03-26 TID 11:00-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde följande: Måndagen den 22 april är det nordiskt revisionsmöte i Oslo i StortingetTemat för mötet är nordiska erfarenheter av nyttan med

2013-03-26

Finansutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 30 DATUM 2013-03-21 TID 10:30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information

2013-03-21

Finansutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 32 DATUM 2013-04-09 TID 10:15-12:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde följande: Den 28 maj besöker den palestinske riksrevisorn Riksdagen. Besöket ordnas i samarbete med bl.a. konstitutionsutskottet. En ledamot

2013-04-09

Finansutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 29 DATUM 2013-03-14 TID 10:30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att inte yttra sig till utrikesutskottet över meddelande från Kommissionen: KOM201392 Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid. 2

2013-03-14

Finansutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 28 DATUM 2013-03-12 TID 11:00-12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information Generaldirektör Martin Andersson informerade om Finansinspektionens bolånerapport. 2 Anmälningar Utskottet beslutade att bjuda in finansmarknadsminister Peter Norman och

2013-03-12