Dokument & lagar (167 träffar)

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 20121002 TID 11:0012:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Inför IMF:s och Världsbankens höstmöten 2012 Finansminister Anders Borg tillsammans med statssekreterare Johanna Lybeck Lilja, departementsrådet Lars Lundberg, departementssekreterare Ola

2012-10-02

Finansutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 2 DATUM 2012-10-02 TID 11:00-12:45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information inför IMF:s och Världsbankens höstmöten gemensamt med utrikesutskottet Finansminister Anders Borg, Biståndsminister Gunilla Carlsson och Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak

2012-10-02

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-25 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. EU-förslag om ändring av rådets förordning EG nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen Subsidiaritetsprövning. Beslut KOM2012 329 Föredragande:

2012-09-25 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Tisdag 2012-09-25 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-25 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011 FiU1y Justering Skrivelse

2012-09-25 11:00:00

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 20120925 TID 11:0011:25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om ändring av rådets förordning EG nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen Utskottet upptog till behandling subsidiaritetsprövningen av KOM2012

2012-09-25

Finansutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 1 DATUM 2012-09-25 TID Kl 11:00-11:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottets preliminära ärende- och sammanträdesplan anmäldes. Utskottet beslutade att kalla finansminister, Anders Borg, Statssekreterare, Gunilla Carlsson och vice riksbankschef,

2012-09-25

Utrikesutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 20120426 TID 09:3010:20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Val av ordförande Utskottet valde Sofia Arkelsten till ny utskottsordförande. Urban Ahlin överlämnade åt ordföranden att föra ordet. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. 2

2012-04-26