Dokument & lagar (363 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:27 Tisdag 2012-02-21 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:27 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid: 2012-02-21 11:00 kl. 11:00 Plats: OBS RÖ 4-43 SfU:s sessionsal 1. Information om aktuella upphandlingsfrågor Utredare Anders Wijkman. 2. Intern utfrågning av ränteexperter Chefsekonom Annika Winsth, Nordea, och prognoschef

2012-02-21 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid: 2012-02-16 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. EU-förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska riskkapitalfonder Subsidiaritetsprövning. Beslut och justering protokollsutdrag

2012-02-16 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid: 2012-02-02 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. OECD:s parlamentariska nätverk m.m. Göran Pettersson M och Jörgen Hellman S informerar. 3. EU-förslag till förordning om europeisk befolkningsstatistik

2012-02-02 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Tisdag 2012-01-31 kl. 10:50

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:24 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid: 2012-01-31 10:50 kl. 10:50 Plats: RÖ 5-10 1. EU-förslag om ändring av direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn FiU36 Subsidiaritetsprövning. Beslut och justering. KOM 2011

2012-01-31 10:50:00

Utskottsmöte 2011/12:23 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:23 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:23 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning om ändringar i de tre upphandlingsdirektiven Statsrådet Stefan Attefall. KOM 2011 895 KOM 2011 896 KOM 2011 897 2. Överläggning om PSI-direktivet Statsrådet

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:22 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:22 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:22 Datum och tid: 2012-01-19 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksbanksfullmäktige Ordförande Johan Gernandt och vice ordförande Sven-Erik Österberg informerar. 2. Anmälningar 3. EU-förslag till förordning om europeisk

2012-01-19 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Tisdag 2012-01-17 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-01-17 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om lån till IMF riksbankschef Stefan Ingves informerar 2. Anmälningar 3. EU-förslag till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar

2012-01-17 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2011-12-20 kl.

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2011-12-20 kl. Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Statsbudget för 2012 FiU10 Justering Föredragande: DÅF 3. Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut FiU13 Justering Prop 2011/12:40 och motion. Föredragande:

2011-12-20

Utskottsmöte 2011/12:19 Torsdag 2011-12-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2011-12-15 10:30 kl. 10:30 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1 1. 1. Offentlig utfrågning Om finansiell stabilitet riksbankschef Stefan Ingves generaldirektör Martin Andersson, finansinspektionen finansmarknadsminister

2011-12-15 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2011-12-13 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2011-12-13 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Överläggning Finansmarknadsminister Peter Norman 1. MiFID och MiFIR. Marknader för finansiella instrument 2. MAD och MAR. Marknadsmissbruk 3. Öppenhetsdirektivet 2.

2011-12-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2011-12-08 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner. Föredragande: NF 3. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska

2011-12-08 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Tisdag 2011-12-06 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2011-12-06 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om statsskuldförvaltningen Riksgäldsdirektör Bo Lundgren 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning FiU2 Justering Prop. 2011/12:1,

2011-12-06 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-01 10:30 kl. 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Riksrevisionens granskning av myndigheternas insatser för finansiell stabilitet FiU15 Beredning. Skrivelse 2010/11:161 Föredragande: PE 3. EU- förslag

2011-12-01 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2011-11-29 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-11-29 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Beredning Proposition 2011/12:1 Motioner Föredragande: NF 3. Utgiftsområde 27 Avgiften till EU FiU5

2011-11-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Scenkonstpensionerna FiU2y Yttrande till KrU Justering Föredragande: CH 2. Information från Riksrevisionen Riksrevisorerna Claes Norgren, Jan Landahl och Gudrun

2011-11-24 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Tisdag 2011-11-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 9-54 Föredragningslista 1. Överläggning om EU:s nya system om egna medel Statssekreterare Hans Lindblad och statssekreterare Hans Lindberg, Finansdepartementet Gemensamt med SkU 2. Anmälningar

2011-11-22 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-11-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 10:30 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Uppföljning av riksdagens subsidiaritetskontroll 2011/12FiU1y Justering av yttrande till KU Föredragande: EJ 3. Utlåtande om EU:s långtidsbudget

2011-11-17 10:30:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Tisdag 2011-11-15 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Anmälningar 2. Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna FiU1 Justering Proposition 2011/12:1, motioner och yttranden Skrivelse 2010/11:148 Föredragande:

2011-11-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:9 Torsdag 2011-11-10 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:9 Datum och tid: 09:00 Plats: Skandiasalen, Neptunus, Mynttorget 1A Föredragningslista Kl.09.00-11.00 1. Öppen utfrågning med riksbankschefen Riksbankschef Stefan Ingves utfrågas om den aktuella penningpolitiken Kl 11.00,

2011-11-10 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:8 Tisdag 2011-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2011/12:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-10 Föredragningslista 1. Intern utfrågning av ränteexperter Analyschef Cecilia Skingsley, Swedbank och professor Harry Flam, Stockholms universitet. 2. Information om EU:s årsbudget Statssekreterare

2011-11-08 11:00:00