Dokument & lagar (1 051 träffar)

Riksdagsskrivelse 1967:417 - höst

Nr Jfl6It17 Riksdagens skrivelse nr år 1967 1 Nr 416 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningsningskontor angående åtgärder för att effektivisera riksdagens revisorers verksamhet. Bankoutskottets utlåtande nr 63 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:417 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:416 - höst

Nr Jfl6It17 Riksdagens skrivelse nr år 1967 1 Nr 416 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningsningskontor angående åtgärder för att effektivisera riksdagens revisorers verksamhet. Bankoutskottets utlåtande nr 63 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:416 - höst (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:415 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr Jfllf415 år 1967 Nr 414 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av riksdagens revisorers särskilda berättelse om riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets utlåtande nr 62 Till Styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:415 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:414 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr Jfllf415 år 1967 Nr 414 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagsbiblioteket i anledning av riksdagens revisorers särskilda berättelse om riksdagsbiblioteket. Bankoutskottets utlåtande nr 62 Till Styrelsen för riksdagsbiblioteket Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:414 - höst (pdf, 95 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:413 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jfl2113 år 1967 15 Nr 412 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändring i bankoreglementet. Bankoutskottets utlåtande nr 61 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 61 med förslag

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:413 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:412 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jfl2113 år 1967 15 Nr 412 Riksdagens skrivelse till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor angående ändring i bankoreglementet. Bankoutskottets utlåtande nr 61 Till Styrelsen för riksdagens förvaltningskontor Med överlämnande av ett exemplar av bankoutskottets utlåtande nr 61 med förslag

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:412 - höst (pdf, 99 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:411 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr JflOJfll år 1967 Nr 410 Riksdagens skrivelse till Konungen angående motion om narkotikaproblemet såvitt angår anvisande av anslag m. m. Statsutskottets utlåtande nr 209 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 209 angående motion II:231 om narkotikaproblemet

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:411 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:410 - höst

14 Riksdagens skrivelse nr JflOJfll år 1967 Nr 410 Riksdagens skrivelse till Konungen angående motion om narkotikaproblemet såvitt angår anvisande av anslag m. m. Statsutskottets utlåtande nr 209 Till Konungen Med överlämnande av ett tryckt exemplar av statsutskottets utlåtande nr 209 angående motion II:231 om narkotikaproblemet

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:410 - höst (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:409 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08j09 år 1967 13 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken, m. m.såvitt rör den med statlig lån- och bidragsgivning förenade hyreskontrollen. Statsutskottets utlåtande nr 208 Till Konungen Med överlämnande av

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:409 - höst (pdf, 112 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:408 - höst

Riksdagens skrivelse nr Jf08j09 år 1967 13 Nr 408 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. May.ts proposition angående riktlinjer för bostadspolitiken, m. m.såvitt rör den med statlig lån- och bidragsgivning förenade hyreskontrollen. Statsutskottets utlåtande nr 208 Till Konungen Med överlämnande av

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:408 - höst (pdf, 119 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:407 - höst

12 Riksdagens skrivelse n/r 406407 år 1967 Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m.jämte i ämnet väckta

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:407 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:406 - höst

12 Riksdagens skrivelse n/r 406407 år 1967 Nr 406 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående ändring i lagen den 17 juni 1932 nr 223 med särskilda bestämmelser om delning av jord å landet inom vissa delar av Kopparbergs län, m. m.jämte i ämnet väckta

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:406 - höst (pdf, 124 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:381 - höst

Riksdagens skrivelse nr 380381 år 1967 15 Nr 380 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län, m. m. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 58 Till Konungen Med. överlämnande

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:381 - höst (pdf, 98 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:380 - höst

Riksdagens skrivelse nr 380381 år 1967 15 Nr 380 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag med anledning av sammanslagning av överståthållarämbetet och länsstyrelsen i Stockholms län, m. m. Konstitutionsutskottets utlåtande nr 58 Till Konungen Med. överlämnande

1967-12-15

Riksdagsskrivelse 1967:380 - höst (pdf, 94 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:405 - höst

Riksdagens skrivelse nr JfOJflfi5 år 1967 11 Nr 404 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 6J/8 såvitt avser bl. a. fordons beskaffenhet och utrustning, m. m. jämte motioner i ämnet. Tredje

1967-12-14

Riksdagsskrivelse 1967:405 - höst (pdf, 111 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:404 - höst

Riksdagens skrivelse nr JfOJflfi5 år 1967 11 Nr 404 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition med förslag till förordning om ändring i vägtrafikförordningen den 28 september 1951 nr 6J/8 såvitt avser bl. a. fordons beskaffenhet och utrustning, m. m. jämte motioner i ämnet. Tredje

1967-12-14

Riksdagsskrivelse 1967:404 - höst (pdf, 117 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:383 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 382383 år 1967 Nr 382 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av riksdagens ombudsmannaämbeten. Sammansatta konstitutions- och första lagutskottets utlåtande nr 1 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av sammansatta konstitutions-

1967-12-14

Riksdagsskrivelse 1967:383 - höst (pdf, 101 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:382 - höst

16 Riksdagens skrivelse nr 382383 år 1967 Nr 382 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående omorganisation av riksdagens ombudsmannaämbeten. Sammansatta konstitutions- och första lagutskottets utlåtande nr 1 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av sammansatta konstitutions-

1967-12-14

Riksdagsskrivelse 1967:382 - höst (pdf, 97 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:363 - höst

6 RiJcsdagens skrivelse nr 363 år 1967 Nr 363 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av dels Kungl. Maj ts proposition med förslag till lag angående begränsad giltighetstid för lagen den 18 juni 1925 nr 331om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område samt ändrad

1967-12-14

Riksdagsskrivelse 1967:363 - höst (pdf, 122 kB)

Riksdagsskrivelse 1967:403 - höst

10 Riksdagens skrivelse nr 402403 år 1967 Nr 402 Riksdagens skrivelse till Konungen i anledning av Kungi. May.ts proposition med förslag till förordning om studiemedelsavgifter, m. m. Andra lagutskottets utlåtande nr 76 Till Konungen Med överlämnande av ett exemplar av andra lagutskottets utlåtande nr 76 får riksdagen

1967-12-13

Riksdagsskrivelse 1967:403 - höst (pdf, 120 kB)