Dokument & lagar (11 293 träffar)

Omröstning 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden – regional skattereduktion

Omröstning: betänkande 2020/21:SkU6 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden regional skattereduktion, förslagspunkt 1 Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden regional skattereduktion Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD Parti Ja Nej

2020-10-21

Omröstning 2020/21:SkU2 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget

Omröstning: betänkande 2020/21:SkU2 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0

2020-10-21

Omröstning 2020/21:NU8 Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden

Omröstning: betänkande 2020/21:NU8 Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden, förslagspunkt 1 Kommissionens vitbok om utländska subventioner på den inre marknaden Datum: 2020-10-21 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16

2020-10-21

Omröstning 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag

Omröstning: betänkande 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag, förslagspunkt 4 En moderniserad radio- och tv-lag Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0

2020-10-21

Omröstning 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag

Omröstning: betänkande 2020/21:KU3 En moderniserad radio- och tv-lag, förslagspunkt 2 En moderniserad radio- och tv-lag Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0

2020-10-21

Omröstning 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, förslagspunkt 3 En effektivare kommunal räddningstjänst Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0

2020-10-21

Omröstning 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, förslagspunkt 2 En effektivare kommunal räddningstjänst Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0

2020-10-21

Omröstning 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, förslagspunkt 16 En effektivare kommunal räddningstjänst Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0

2020-10-21

Omröstning 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU3 En effektivare kommunal räddningstjänst, förslagspunkt 10 En effektivare kommunal räddningstjänst Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0

2020-10-21

Omröstning 2020/21:AU3 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten

Omröstning: betänkande 2020/21:AU3 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om effektiviteten i förmedlingsverksamheten Datum: 2020-10-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2020-10-21

Omröstning 2020/21:FöU2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer

Omröstning: betänkande 2020/21:FöU2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer, förslagspunkt 2 Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer Datum: 2020-10-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84

2020-10-14

Omröstning 2020/21:UbU4 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU4 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018, förslagspunkt 1 En oberoende utredning av Sveriges del i PISA 2018 Datum: 2020-09-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, C, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59

2020-09-30

Omröstning 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn, förslagspunkt 3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Datum: 2020-09-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V, MP Parti

2020-09-30

Omröstning 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten - regler, tillämpning och tillsyn

Omröstning: betänkande 2020/21:UbU3 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn, förslagspunkt 4 Riksrevisionens rapport om undantag från skolplikten regler, tillämpning och tillsyn Datum: 2020-09-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD, L Parti Ja

2020-09-30

Omröstning 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Omröstning: betänkande 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar, förslagspunkt 4 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar Datum: 2020-09-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 SD Parti Ja Nej Avstående

2020-09-30

Omröstning 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar

Omröstning: betänkande 2020/21:UU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar, förslagspunkt 3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar Datum: 2020-09-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, SD Parti Ja Nej Avstående

2020-09-30

Omröstning 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset

Omröstning: betänkande 2020/21:FiU32 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 Extra ändringsbudget för 2020 Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset Datum: 2020-09-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2020-09-23

Omröstning 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland

Omröstning: betänkande 2019/20:UFöU5 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland, förslagspunkt 6 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Datum: 2020-09-08 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 54 0 0 46 M 0 38 0 32

2020-09-08

Omröstning 2019/20:NU20 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Omröstning: betänkande 2019/20:NU20 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd, förslagspunkt 2 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd Datum: 2020-06-23 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD

2020-06-23

Omröstning 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset

Omröstning: betänkande 2019/20:FiU62 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset, förslagspunkt 1 Extra ändringsbudget för 2020 Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder

2020-06-23