Dokument & lagar (4 303 träffar)

Betänkande 2004/05:LU13

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast ta initiativ till en översyn av namnlagen. Namnlagen innehåller bestämmelser som inskränker och komplicerar människors val av namn. Det gäller såväl förnamn som mellannamn och efternamn. Personnamnet är en stor del av den personliga identiteten och bör, enligt riksdagen, i högre utsträckning vara möjligt att ändra efter egna önskemål. Det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sade nej till andra motioner från allmänna motionstiden 2004 som också handlar om namnfrågor.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:LU13 (pdf, 163 kB)

Betänkande 2004/05:LU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning om utökade möjligheter att jämka oskäliga avtal mellan näringsidkare. Det saknas i lagstiftningen skydd för småföretagare som ofta kan befinna sig i en underlägsen position i ett mellanhavande med ett större företag. Det var en reservation av fem partier i lagutskottet (m, fp, kd, v, c) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen gav också regeringen i uppdrag att ta initiativ till en översyn av lagen om skydd för företagshemligheter. Lagen innehåller brister i flera avseenden och är svår att tillämpa, särskilt för mindre företag som verkar på en begränsad marknad och för vilka kundlistan ofta är den mest värdefulla tillgången. I detta fall var det var en reservation av fyra partier i lagutskottet (m, fp, kd, c) som fick stöd när riksdagen röstade. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om associationsrättsliga frågor.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 6
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-17 Beslut: 2005-03-23

Betänkande 2004/05:LU12 (pdf, 192 kB)

Omröstning 2004/05:LU5p2 Genomförande av EG-direktiv

Votering: betänkande 2004/05:LU5 Distans- och hemförsäljningslag m.m.förslagspunkt 2 Genomförande av EG-direktiv Riksdagen avslår motion 2004/05:L7 yrkande 3. Datum: 2005-02-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 123 0 0 21 m 0 40 0 15

2005-02-16

Omröstning 2004/05:LU4p1 En ny försäkringsavtalslag m.m.

Votering: betänkande 2004/05:LU4 Ny försäkringsavtalslag, förslagspunkt 1 En ny försäkringsavtalslag m.m. Riksdagen bifaller delvis proposition 2003/04:150 och avslår motionerna 2004/05:L2 yrkandena 1-10, 2004/05:L3 yrkandena 1-3, 2004/05:L4 yrkandena 1-6, 2004/05:L348 och 2004/05:L393. Datum: 2005-02-16 Omröstning i

2005-02-16

Omröstning 2004/05:LU10p9 Juridiskt biträde för barn

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 9 Juridiskt biträde för barn Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L249, 2004/05:L293 yrkande 7, 2004/05:L303 och 2004/05:L377. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU10p18 Talerätt i mål om hävande av faderskap

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 18 Talerätt i mål om hävande av faderskap Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L205, 2004/05:L293 yrkande 12 och 2004/05:L350. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU10p1 Hänsynen till barnets bästa

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 1 Hänsynen till barnets bästa Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L253, 2004/05:L264, 2004/05:L293 yrkandena 3-5 och 10, 2004/05:L364 och 2004/05:A321 yrkande 9. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU10p20 Adoption

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 20 Adoption Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L230, 2004/05:L293 yrkande 13, 2004/05:L300 yrkande 1 och 2004/05:L334. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 17 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU10p4 Fler än två vårdnadshavare

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 4 Fler än två vårdnadshavare Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L272, 2004/05:L276, 2004/05:L362 yrkande 2 och 2004/05:U257 yrkande 22. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU10p21 Assisterad befruktning

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 21 Assisterad befruktning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L234, 2004/05:L266 yrkandena 1-7, 2004/05:L295 yrkande 4, 2004/05:L300 yrkande 2, 2004/05:L320, 2004/05:L362 yrkande 1, 2004/05:U257 yrkande 21, 2004/05:So521 yrkande 1 och 2004/05:So604

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU10p14 Förmyndare och god man m.m.

Votering: betänkande 2004/05:LU10 Barn och föräldrar m.m.förslagspunkt 14 Förmyndare och god man m.m. Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L211, 2004/05:L344, 2004/05:L356, 2004/05:L361 yrkandena 1-3, 2004/05:L376, 2004/05:L391 och 2004/05:L392. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p3 Konsumentverket

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 3 Konsumentverket Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 5, 2004/05:L336 yrkande 8 och 2004/05:L360 yrkande 2. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p25 Märkning av skinn och päls från djur

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 25 Märkning av skinn och päls från djur Riksdagen avslår motionerna 2004/05:MJ436 yrkande 3 och 2004/05:MJ496 yrkande 1. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 116 0

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p20 Könsdiskriminerande reklam

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 20 Könsdiskriminerande reklam Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L299, 2004/05:L341, 2004/05:L374, 2004/05:L379 och 2004/05:A355 yrkande 18. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p18 Överskuldsättning

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 18 Överskuldsättning Riksdagen avslår motion 2004/05:L277 yrkandena 1-4. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 fp, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 46 0 0 9 c 15 1 0 6 fp 0

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p15 Resegarantisystemet

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 15 Resegarantisystemet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L337 yrkande 3, 2004/05:L347 och 2004/05:L360 yrkande 6. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 114

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p11 Konsumenträtt inom offentlig verksamhet

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 11 Konsumenträtt inom offentlig verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2004/05:K459 yrkande 6, 2004/05:L291 yrkande 10, 2004/05:L331, 2004/05:L336 yrkande 4 och 2004/05:L360 yrkande 5. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p1 Konsumentpolitikens mål och inriktning

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 1 Konsumentpolitikens mål och inriktning Riksdagen avslår motionerna 2004/05:L291 yrkande 1, 2004/05:L336 yrkande 1 och 2004/05:L360 yrkande 1. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 m, c, fp, kd Parti Ja Nej Avstående

2005-02-10

Omröstning 2004/05:LU8p6 Butikskedjornas egna varumärken

Votering: betänkande 2004/05:LU8 Konsumentfrågor, förslagspunkt 6 Butikskedjornas egna varumärken Riksdagen avslår motion 2004/05:MJ332 yrkande 7. Datum: 2005-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 c, fp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 117 0 0 27 m 46 0 0 9 c 0 17 0

2005-02-10

Betänkande 2004/05:LU5

Konsumentskyddet stärks vid försäljning av finansiella tjänster på Internet eller via telefon. Riksdagen har godkänt regeringens förslag till ny distans- och hemförsäljningslag. Den 1 april 2005 träder den nya lagen i kraft och ersätter då den nu gällande distansavtalslagen. Förutom distansförsäljning (till exempel via Internet eller telefon) av varor, icke finansiella tjänster och hemförsäljning kommer lagen att nu också omfatta distansförsäljning av finansiella tjänster. Det handlar bland annat om försäkringar, kredit- och kontotjänster eller handel med aktier och fonder. Lagändringarna grundar sig på ett EG-direktiv. Beslutet innebär också att företagen ska ge tydlig information till kunderna. Kunden får rätt att ångra ett köp inom 14 dagar. Riksdagen beslöt dessutom att förlänga preskriptionstiden för reklamationer från två till tre år. Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2005.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-11-25 Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-02-16 Beslut: 2005-02-16

Betänkande 2004/05:LU5 (pdf, 3598 kB)