Dokument & lagar (52 träffar)

Omröstning 2008/09:SfU1p30 Medborgarinsyn

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 30 Medborgarinsyn Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf261, 2008/09:Sf312, 2008/09:Sf329 yrkande 16 och 2008/09:Sf376 yrkande 21. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p15 Arbetsgivares rehabiliteringsansvar

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 15 Arbetsgivares rehabiliteringsansvar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf256 och 2008/09:Sf266. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 s, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p47 Intyg för tillfällig föräldrapenning

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 47 Intyg för tillfällig föräldrapenning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf222, 2008/09:Sf330 yrkande 3 och 2008/09:Sf373 yrkande 13. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p46 Överlåtelse av föräldrapenningförmåner

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 46 Överlåtelse av föräldrapenningförmåner Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 50, 2008/09:Sf207, 2008/09:Sf244, 2008/09:Sf253, 2008/09:Sf259, 2008/09:Sf301, 2008/09:Sf321, 2008/09:Sf327, 2008/09:Sf330

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p29 Ränta m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 29 Ränta m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf204, 2008/09:Sf278 och 2008/09:Sf329 yrkande 15. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 v Parti Ja Nej Avstående

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p19 Avstämningsmöten

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 19 Avstämningsmöten Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf376 yrkandena 15-17. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 118 0

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p11 Flexibla ersättningsnivåer

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 11 Flexibla ersättningsnivåer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf201, 2008/09:Sf270, 2008/09:Sf294, 2008/09:Sf329 yrkande 19 och 2008/09:Sf379 yrkande 1. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p1 Principer för socialförsäkringarna

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 1 Principer för socialförsäkringarna Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf228, 2008/09:Sf239, 2008/09:Sf241, 2008/09:Sf257, 2008/09:Sf283, 2008/09:Sf304, 2008/09:Sf305, 2008/09:Sf329 yrkandena 1-4 och 10, 2008/09:Sf376

2008-12-18

Betänkande 2008/09:SfU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på socialförsäkringsområdet för 2009. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (113,9 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (42,5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (68,5 miljarder kronor).

Förslagspunkter: 55 Reservationer: 59
Beredning: 2008-11-13 Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-17 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:SfU1 (pdf, 1178 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Betänkande 2008/09:SfU7

En straffbestämmelse i utlänningslagen justeras den 1 april 2009. Justeringen innebär att straffbestämmelsen även ska gälla för överträdelser av verkställda beslut om utvisning på grund av brott som meddelats före det att utlänningslagen började gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-17 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:SfU7 (pdf, 68 kB)

Omröstning 2008/09:SfU6p3 Nämndemän i kammarrätt

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 3 Nämndemän i kammarrätt Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring, 2. lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:22

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU6p1 Uppföljning

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 1 Uppföljning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf1 yrkande 1 och 2008/09:Sf3 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU6p2 Sjukpenning och högriskskydd

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 2 Sjukpenning och högriskskydd Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf2 yrkandena 1-3 och 2008/09:Sf329 yrkande 18. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p5 Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 5 Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi272 yrkande 17, 2008/09:Sf299, 2008/09:Sf336 och 2008/09:N428 yrkande 2. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s Parti

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p4 Uppföljning m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 4 Uppföljning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf5 yrkande 4 och 2008/09:Sf6 yrkande 1. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 86

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p2 Nedsättning av socialavgifter för unga

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 2 Nedsättning av socialavgifter för unga Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:9802. lag om ändring i lagen 1994:1920 om allmän löneavgift, 3. lag om ändring i lagen 2001:1170 om särskilda avdrag i

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p1 Sänkta socialavgifter

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 1 Sänkta socialavgifter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:980Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:45 och avslår motionerna 2008/09:Sf7 och 2008/09:Sf333. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p7 Hälso- och sjukvård för papperslösa

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 7 Hälso- och sjukvård för papperslösa Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf260, 2008/09:Sf317, 2008/09:Sf332 yrkande 4, 2008/09:Sf343 yrkande 10 i denna del, 2008/09:Sf368 yrkande 12 i denna del och 2008/09:Sf369. Datum: 2008-12-03 Omröstning

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p9 Offentligt biträde

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 9 Offentligt biträde Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf273 av Göran Lindblad m2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 42 och 43 samt 2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 9. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p4 Boende m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 4 Boende m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf309 av Yilmaz Kerimo s2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 6 och 7, 2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. s yrkande 2, 2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 17, 2008/09:Sf380

2008-12-03