Dokument & lagar (90 träffar)

Omröstning 2008/09:SfU1p37 Mål för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 37 Mål för utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Riksdagen godkänner att målet för politikområdet Ekonomisk familjepolitik upphör att gälla och godkänner som mål för utgiftsområde 12 Ekonomisk

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p36 Pensionssystemet m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 36 Pensionssystemet m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf269, 2008/09:Sf271, 2008/09:Sf296 yrkandena 1-5, 7 och 8, 2008/09:Sf316, 2008/09:Sf344 yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Sf374 yrkande 2. Datum: 2008-12-18

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p27 Försäkringsmedicinsk rådgivare

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 27 Försäkringsmedicinsk rådgivare Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf231, 2008/09:Sf288, 2008/09:Sf300 i denna del och 2008/09:Sf329 yrkande 14. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p25 Arbetsskadeförsäkring

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 25 Arbetsskadeförsäkring Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf337. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 118 0 12 m 86

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p23 Ideellt arbete m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 23 Ideellt arbete m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf224 och 2008/09:Sf329 yrkande 17. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 23 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p55 Vårdnadsbidrag

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 55 Vårdnadsbidrag Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf330 yrkande 1, 2008/09:Sf341, 2008/09:Sf370 och 2008/09:Sf373 yrkande 2. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 59

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p39 Grundläggande riktlinjer för familjepolitiken

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 39 Grundläggande riktlinjer för familjepolitiken Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf277, 2008/09:Sf362 yrkandena 1 och 2, 2008/09:Sf367 och 2008/09:Sf373 yrkande 11. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p30 Medborgarinsyn

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 30 Medborgarinsyn Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf261, 2008/09:Sf312, 2008/09:Sf329 yrkande 16 och 2008/09:Sf376 yrkande 21. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p15 Arbetsgivares rehabiliteringsansvar

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 15 Arbetsgivares rehabiliteringsansvar Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf256 och 2008/09:Sf266. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 s, mp Parti Ja Nej Avstående

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p47 Intyg för tillfällig föräldrapenning

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 47 Intyg för tillfällig föräldrapenning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf222, 2008/09:Sf330 yrkande 3 och 2008/09:Sf373 yrkande 13. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p46 Överlåtelse av föräldrapenningförmåner

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 46 Överlåtelse av föräldrapenningförmåner Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi270 yrkande 50, 2008/09:Sf207, 2008/09:Sf244, 2008/09:Sf253, 2008/09:Sf259, 2008/09:Sf301, 2008/09:Sf321, 2008/09:Sf327, 2008/09:Sf330

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p29 Ränta m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 29 Ränta m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf204, 2008/09:Sf278 och 2008/09:Sf329 yrkande 15. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 28 v Parti Ja Nej Avstående

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p19 Avstämningsmöten

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 19 Avstämningsmöten Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf376 yrkandena 15-17. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 118 0

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p11 Flexibla ersättningsnivåer

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 11 Flexibla ersättningsnivåer Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf201, 2008/09:Sf270, 2008/09:Sf294, 2008/09:Sf329 yrkande 19 och 2008/09:Sf379 yrkande 1. Datum: 2008-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-18

Omröstning 2008/09:SfU1p1 Principer för socialförsäkringarna

Votering: betänkande 2008/09:SfU1 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet, förslagspunkt 1 Principer för socialförsäkringarna Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf228, 2008/09:Sf239, 2008/09:Sf241, 2008/09:Sf257, 2008/09:Sf283, 2008/09:Sf304, 2008/09:Sf305, 2008/09:Sf329 yrkandena 1-4 och 10, 2008/09:Sf376

2008-12-18

Betänkande 2008/09:SfU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på socialförsäkringsområdet för 2009. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (113,9 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (42,5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (68,5 miljarder kronor).

Förslagspunkter: 55 Reservationer: 59
Beredning: 2008-11-13 Justering: 2008-11-27 Debatt: 2008-12-17 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:SfU1 (pdf, 1178 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

Betänkande 2008/09:SfU7

En straffbestämmelse i utlänningslagen justeras den 1 april 2009. Justeringen innebär att straffbestämmelsen även ska gälla för överträdelser av verkställda beslut om utvisning på grund av brott som meddelats före det att utlänningslagen började gälla.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-12-04 Debatt: 2008-12-17 Beslut: 2008-12-18

Betänkande 2008/09:SfU7 (pdf, 68 kB)

Omröstning 2008/09:SfU6p3 Nämndemän i kammarrätt

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 3 Nämndemän i kammarrätt Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring, 2. lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:22

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU6p1 Uppföljning

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 1 Uppföljning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf1 yrkande 1 och 2008/09:Sf3 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU6p2 Sjukpenning och högriskskydd

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 2 Sjukpenning och högriskskydd Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf2 yrkandena 1-3 och 2008/09:Sf329 yrkande 18. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-12-03