Dokument & lagar (90 träffar)

Omröstning 2008/09:SfU5p5 Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 5 Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi272 yrkande 17, 2008/09:Sf299, 2008/09:Sf336 och 2008/09:N428 yrkande 2. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s Parti

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p4 Uppföljning m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 4 Uppföljning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf5 yrkande 4 och 2008/09:Sf6 yrkande 1. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 86

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p2 Nedsättning av socialavgifter för unga

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 2 Nedsättning av socialavgifter för unga Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:9802. lag om ändring i lagen 1994:1920 om allmän löneavgift, 3. lag om ändring i lagen 2001:1170 om särskilda avdrag i

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p1 Sänkta socialavgifter

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 1 Sänkta socialavgifter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:980Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:45 och avslår motionerna 2008/09:Sf7 och 2008/09:Sf333. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p7 Hälso- och sjukvård för papperslösa

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 7 Hälso- och sjukvård för papperslösa Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf260, 2008/09:Sf317, 2008/09:Sf332 yrkande 4, 2008/09:Sf343 yrkande 10 i denna del, 2008/09:Sf368 yrkande 12 i denna del och 2008/09:Sf369. Datum: 2008-12-03 Omröstning

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p9 Offentligt biträde

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 9 Offentligt biträde Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf273 av Göran Lindblad m2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 42 och 43 samt 2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 9. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p4 Boende m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 4 Boende m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf309 av Yilmaz Kerimo s2008/09:Sf343 av Kalle Larsson m.fl. v yrkandena 6 och 7, 2008/09:Sf364 av Leif Jakobsson m.fl. s yrkande 2, 2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 17, 2008/09:Sf380

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p8 Frågor om papperslösa i övrigt

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 8 Frågor om papperslösa i övrigt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 7 och 2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena 12 i denna del och 13. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU2p1 Mål för utgiftsområde 8

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 1 Mål för utgiftsområde 8 Riksdagen godkänner regeringens förslag till mål för utgiftsområde 8 Migration samt godkänner att målet för politikområdet Migration upphör att gälla. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 8 punkt

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p45 Allmänna samlingslokaler

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 45 Allmänna samlingslokaler Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr221 av Agneta Lundberg och Hans Stenberg båda s2008/09:Kr268 av Kenneth Johansson och Sven Bergström båda c yrkandena 1 och 2 samt 2008/09:Kr315

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p41 Konkurrens på biografmarknaden

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 41 Konkurrens på biografmarknaden Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr278 av Thomas Bodström sDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 s, v Parti Ja Nej Avstående

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p33 Uppdragsarkeologi

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 33 Uppdragsarkeologi Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr362 av Margareta Israelsson m.fl. s yrkande 9. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s Parti Ja Nej

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p30 Läsfrämjande åtgärder

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 30 Läsfrämjande åtgärder Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr265 av Louise Malmström och Jan Björkman båda sDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p23 Kulturlag

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 23 Kulturlag Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr307 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 1. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p22 Riktlinjer för en framtida kulturpolitik

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 22 Riktlinjer för en framtida kulturpolitik Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr312 av Fredrik Schulte m och 2008/09:Kr358 av Mona Sahlin m.fl. sDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p11 Svenska Spels stöd till idrott och ungdomar

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 11 Svenska Spels stöd till idrott och ungdomar Riksdagen godkänner att regeringen på AB Svenska Spels bolagsstämma 2009 verkar för att bolagsstämman dels beslutar om ett stöd till idrotten i form av ett

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p34 Fri entré på museer

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 34 Fri entré på museer Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr264 av Louise Malmström och Jan Björkman båda sDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p37 Forum för levande historia

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 37 Forum för levande historia Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Kr258 av Agneta Berliner m.fl. fp och 2008/09:Kr285 av Rolf K Nilsson mDatum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KrU1p27 Förlängning av Accessprojektet

Votering: betänkande 2008/09:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid prop. 2008/09:1förslagspunkt 27 Förlängning av Accessprojektet Riksdagen avslår motion 2008/09:Kr335 av Esabelle Dingizian m.fl. mp yrkande 4. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 v, mp

2008-12-03

Betänkande 2008/09:SfU6

Den 1 januari 2009 börjar nya sjukersättningsregler att gälla för den som hade rätt till en icke tidsbegränsad sjukersättning, förtidsperson, för juni 2008. Se 2008/09:SfU4 . Riksdagen har nu sagt ja till regeringens förslag om att arbetsgivare inte ska behöva betala sjuklön till dem som omfattas av de nya reglerna. Riksdagen beslutade också, på regeringens förslag, att nämndemän inte längre ska delta i kammarrättens avgörande av socialförsäkringsmål. Ändringarna börjar gälla den 1 januari 2009.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-11-18 Debatt: 2008-12-01 Beslut: 2008-12-03

Betänkande 2008/09:SfU6 (pdf, 454 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa socialförsäkringsfrågor