Dokument & lagar (54 träffar)

Omröstning 2008/09:SfU9p1 Uppföljning av sysselsättningseffekter

Votering: betänkande 2008/09:SfU9 Redogörelse om sänkta socialavgifter, förslagspunkt 1 Uppföljning av sysselsättningseffekter Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf10. Datum: 2009-03-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 100 1 29 m 79

2009-03-25

Omröstning 2008/09:SfU8p4 Begreppet väpnad konflikt

Votering: betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 4 Begreppet väpnad konflikt Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. s yrkandena 2 och 9, 2008/09:Sf9 av Bodil Ceballos och Gunvor G Ericson båda mp yrkande 1, 2008/09:Sf232 av Raimo Pärssinen s2008/09:Sf282 av Raimo Pärssinen

2009-04-22

Omröstning 2008/09:SfU8p23 Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga m.fl.

Votering: betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 23 Ansökan om uppehållstillstånd för anhöriga m.fl. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf295 av Thomas Bodström s2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkandena 4 och 8 samt 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 16. Datum: 2009-04-22

2009-04-22

Omröstning 2008/09:SfU8p10 EU:s yttre gränser

Votering: betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 10 EU:s yttre gränser Riksdagen avslår motion 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 7 och 8. Datum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 107 0

2009-04-22

Omröstning 2008/09:SfU8p6 Könsrelaterad förföljelse

Votering: betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 6 Könsrelaterad förföljelse Riksdagen avslår motionerna 2008/09:U323 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp yrkandena 32 och 33, 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. v yrkandena 19 och 20, 2008/09:Sf375 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 13, 2008/09:So526 av

2009-04-22

Omröstning 2008/09:SfU8p22 Försörjningskrav

Votering: betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 22 Försörjningskrav Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf8 av Veronica Palm m.fl. s yrkande 8, 2008/09:Sf319 av Bodil Ceballos m.fl. mp yrkande 5, 2008/09:Sf331 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 15 i denna del, 2008/09:Sf368 av Bodil Ceballos m.fl.

2009-04-22

Omröstning 2008/09:SfU8p14 Övrigt om arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2008/09:SfU8 Migration och asylpolitik, förslagspunkt 14 Övrigt om arbetskraftsinvandring Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf332 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 3 och 2008/09:Sf345 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Karlsson i Uppsala båda mDatum: 2009-04-22 Omröstning i sakfrågan

2009-04-22

Omröstning 2008/09:SfU6p3 Nämndemän i kammarrätt

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 3 Nämndemän i kammarrätt Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring, 2. lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:22

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU6p1 Uppföljning

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 1 Uppföljning Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf1 yrkande 1 och 2008/09:Sf3 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU6p2 Sjukpenning och högriskskydd

Votering: betänkande 2008/09:SfU6 Vissa socialförsäkringsfrågor, förslagspunkt 2 Sjukpenning och högriskskydd Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf2 yrkandena 1-3 och 2008/09:Sf329 yrkande 18. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p5 Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 5 Övrigt om sänkta socialavgifter m.fl. åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Fi272 yrkande 17, 2008/09:Sf299, 2008/09:Sf336 och 2008/09:N428 yrkande 2. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s Parti

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p4 Uppföljning m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 4 Uppföljning m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf5 yrkande 4 och 2008/09:Sf6 yrkande 1. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 115 0 15 m 86

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p2 Nedsättning av socialavgifter för unga

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 2 Nedsättning av socialavgifter för unga Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:9802. lag om ändring i lagen 1994:1920 om allmän löneavgift, 3. lag om ändring i lagen 2001:1170 om särskilda avdrag i

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU5p1 Sänkta socialavgifter

Votering: betänkande 2008/09:SfU5 Sänkta socialavgifter m.m.förslagspunkt 1 Sänkta socialavgifter Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen 2000:980Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:45 och avslår motionerna 2008/09:Sf7 och 2008/09:Sf333. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan

2008-12-03

Omröstning 2008/09:SfU4p1 Förbättrad arbetsförmåga

Votering: betänkande 2008/09:SfU4 bet 2008/09 SfU4 förslagspunkt 1 Förbättrad arbetsförmåga Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1962:381 om allmän försäkring såvitt avser 16 kap. 7 och 7 a Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:124 i denna del och avslår motion 2007/08:Sf29 yrkande 3.

2008-10-30

Omröstning 2008/09:SfU4p3 Utvärdering m.m.

Votering: betänkande 2008/09:SfU4 bet 2008/09 SfU4 förslagspunkt 3 Utvärdering m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-10-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 97 0 33 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9 fp

2008-10-30

Omröstning 2008/09:SfU4p5 Socialförsäkringsutredning

Votering: betänkande 2008/09:SfU4 bet 2008/09 SfU4 förslagspunkt 5 Socialförsäkringsutredning Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf29 yrkande 4. Datum: 2008-10-30 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 97 0 33 m 78 0 0 19 c 20 0 0 9

2008-10-30

Omröstning 2008/09:SfU3p3 Övergångsregler

Votering: betänkande 2008/09:SfU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 3 Övergångsregler Riksdagen avslår motion 2007/08:Sf27 av Kalle Larsson m.fl. v yrkande 3. Datum: 2008-11-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 109 0 1 20

2008-11-12

Omröstning 2008/09:SfU3p1 Nya regler för arbetskraftsinvandring

Votering: betänkande 2008/09:SfU3 Nya regler för arbetskraftsinvandring, förslagspunkt 1 Nya regler för arbetskraftsinvandring Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utlänningslagen 2005:716Därmed bifaller riksdagen proposition 2007/08:147 och avslår motionerna 2007/08:Sf27 yrkande 1 och 2007/08:Sf28

2008-11-12

Omröstning 2008/09:SfU2p7 Hälso- och sjukvård för papperslösa

Votering: betänkande 2008/09:SfU2 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 7 Hälso- och sjukvård för papperslösa Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Sf260, 2008/09:Sf317, 2008/09:Sf332 yrkande 4, 2008/09:Sf343 yrkande 10 i denna del, 2008/09:Sf368 yrkande 12 i denna del och 2008/09:Sf369. Datum: 2008-12-03 Omröstning

2008-12-03

Paginering