Dokument & lagar (169 träffar)

Omröstning 2009/10:JuU7p40 Avkriminalisera eget bruk av narkotika

Votering: betänkande 2009/10:JuU7 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 40 Avkriminalisera eget bruk av narkotika Riksdagen avslår motionerna 2007/08:So408 yrkande 2 och 2009/10:So312 yrkande 2. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 21 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2010-02-10

Omröstning 2009/10:JuU7p34 Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m.

Votering: betänkande 2009/10:JuU7 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 34 Särskilt vållandebrott vid rattfylleri m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:Ju299, 2008/09:Ju316, 2008/09:Ju379 yrkande 39 och 2009/10:Ju294. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 s Parti Ja Nej

2010-02-10

Omröstning 2009/10:JuU7p13 Koppleri och människohandel

Votering: betänkande 2009/10:JuU7 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 13 Koppleri och människohandel Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju427 yrkande 33. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 109 0 21 m 81 0 0 15 c

2010-02-10

Omröstning 2009/10:JuU7p23 Tortyrbrott

Votering: betänkande 2009/10:JuU7 Straffrättsliga frågor, förslagspunkt 23 Tortyrbrott Riksdagen avslår motionerna 2007/08:Ju295, 2008/09:Ju262 yrkandena 1-4, 2008/09:Ju327, 2009/10:Ju205 yrkande 3 och 2009/10:Ju378. Datum: 2010-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 s, v, mp Parti Ja Nej

2010-02-10

Omröstning 2009/10:JuU15p3 Handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av barn som fallit offer för sexuella övergrepp

Votering: betänkande 2009/10:JuU15 Våldsbrott och brottsoffer, förslagspunkt 3 Handlingsprogram för hälso- och sjukvårdens omhändertagande av barn som fallit offer för sexuella övergrepp Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju427 yrkande 23. Datum: 2010-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s,

2010-02-03

Omröstning 2009/10:JuU14p28 Motioner som bereds förenklat

Votering: betänkande 2009/10:JuU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 28 Motioner som bereds förenklat Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden. Datum: 2010-02-03

2010-02-03

Omröstning 2009/10:JuU14p26 Myndighetssamverkan

Votering: betänkande 2009/10:JuU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 26 Myndighetssamverkan Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju381 yrkandena 1 och 3 samt 2009/10:Ju396 yrkande 6. Datum: 2010-02-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2010-02-03

Omröstning 2009/10:JuU14p18 Rättigheter för barn som bevittnat våld

Votering: betänkande 2009/10:JuU14 Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, förslagspunkt 18 Rättigheter för barn som bevittnat våld Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju291, 2009/10:Ju317, 2009/10:Ju381 yrkande 12 och 2009/10:Ju427 yrkande 30. Datum: 2010-02-03 Omröstning

2010-02-03

Betänkande 2009/10:JuU15

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om våldsbrott och brottsoffer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brottsskadeersättning samt hjälp och stöd i olika former till brottsoffer.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 3
Justering: 2010-01-19 Debatt: 2010-02-03 Beslut: 2010-02-03

Betänkande 2009/10:JuU15 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Våldsbrott och brottsoffer

Betänkande 2009/10:JuU14

Riksdagen sa nej till motioner från i huvudsak allmänna motionstiden 2009 om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 17
Justering: 2010-01-19 Debatt: 2010-02-03 Beslut: 2010-02-03

Betänkande 2009/10:JuU14 (pdf, 240 kB) Webb-tv debatt om förslag: Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer

Betänkande 2009/10:JuU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om processrättsliga frågor. Motionerna handlar bland annat om straffmätning, rättshjälp och reformen En modernare rättegång.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 6
Justering: 2010-01-21 Debatt: 2010-02-10 Beslut: 2010-02-10

Betänkande 2009/10:JuU12 (pdf, 104 kB)

Betänkande 2009/10:JuU7

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2007, 2008 och 2009 om straffrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om brott, straffmätning och påföljder.

Förslagspunkter: 53 Reservationer: 24
Justering: 2010-01-21 Debatt: 2010-02-10 Beslut: 2010-02-10

Betänkande 2009/10:JuU7 (pdf, 423 kB)

Betänkande 2009/10:JuU10

Preskriptionen för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp avskaffas för vuxna lagöverträdare. Även försök till mord, dråp, folkmord och terroristbrott som begås genom mord eller dråp ska undantas från preskription. Uppgifter i spårregistret som gäller dessa brott ska gallras senast sjuttio år efter registreringen i stället för som i dag trettio år. Preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs så att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen omfattar också försök till sådant brott. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2010. Ändringarna ska gälla också för begångna brott som den 1 juli 2010 ännu inte har preskriberats.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-01-19 Debatt: 2010-02-03 Beslut: 2010-02-03

Betänkande 2009/10:JuU10 (pdf, 239 kB) Webb-tv debatt om förslag: Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott

Omröstning 2009/10:JuU1p31 Utbildning om mäns våld mot kvinnor

Votering: betänkande 2009/10:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 31 Utbildning om mäns våld mot kvinnor Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju250 yrkande 2, 2009/10:Ju369 yrkande 1 och 2009/10:Ju381 yrkande 4. Datum: 2009-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 s, v, mp Parti

2009-12-17

Omröstning 2009/10:JuU1p5 Prioritering av arbetet mot människohandel

Votering: betänkande 2009/10:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 5 Prioritering av arbetet mot människohandel Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju396 yrkande 3. Datum: 2009-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18

2009-12-17

Omröstning 2009/10:JuU1p13 Enhet för bekämpning av grov organiserad brottslighet

Votering: betänkande 2009/10:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 13 Enhet för bekämpning av grov organiserad brottslighet Riksdagen avslår motion 2009/10:Ju427 yrkande 11. Datum: 2009-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2009-12-17

Omröstning 2009/10:JuU1p2 Prioritering av arbetet mot ekonomisk brottslighet

Votering: betänkande 2009/10:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 2 Prioritering av arbetet mot ekonomisk brottslighet Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju475, 2009/10:Ju242 yrkande 12 och 2009/10:Ju316. Datum: 2009-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja

2009-12-17

Omröstning 2009/10:JuU1p9 Prioritering av arbetet mot ungdomsbrottslighet

Votering: betänkande 2009/10:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 9 Prioritering av arbetet mot ungdomsbrottslighet Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju279, 2009/10:Ju329 och 2009/10:Ju368 yrkandena 2 och 3. Datum: 2009-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 s, v, mp Parti

2009-12-17

Omröstning 2009/10:JuU1p12 Polisens yttre organisation

Votering: betänkande 2009/10:JuU1 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, förslagspunkt 12 Polisens yttre organisation Riksdagen avslår motionerna 2009/10:Ju337 yrkandena 1 och 2 samt 2009/10:Ju427 yrkande 10. Datum: 2009-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2009-12-17

Utlåtande 2009/10:JuU16

Justitieutskottet har granskat EU-kommissionens grönbok om inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden från ett EU-land till ett annat och om säkerställande av att sådana bevis tillåts i domstol. Utskottet konstaterar att ett väl fungerande system för bevisinhämtning inom EU är av stor betydelse för bekämpning av alla former av brottslighet, inte minst allvarlig och gränsöverskridande brottslighet. Utskottet välkomnar ytterligare åtgärder för att främja ett sådant samarbete. EU-kommissionen ställer frågor om godtagande av bevis och införandet av gemensamma normer för inhämtande av bevis. Utskottet vill framhålla vikten av att en sådan enhetlig reglering ger utrymme för att hänsyn ska kunna tas till medlemsstaternas olika rättsordningar. Utskottet tänker då på den svenska principen om fri bevisföring och principen om fri bevisvärdering. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-12-17 Debatt: 2010-01-20 Beslut: 2010-01-20

Utlåtande 2009/10:JuU16 (pdf, 45 kB)