Dokument & lagar (16 träffar)

Omröstning 2008/09:KU25p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2008/09:KU25 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2008/09:K8 yrkande 1. Datum: 2009-06-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 107 0 0 23 m 83

2009-06-11

Omröstning 2008/09:KU23p8 Åtgärder på utbildningsområdet

Votering: betänkande 2008/09:KU23 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m.förslagspunkt 8 Åtgärder på utbildningsområdet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K4 yrkande 4, 2008/09:K7 yrkande 7 och 2008/09:K297 yrkandena 1 och 2. Datum: 2009-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2009-06-10

Omröstning 2008/09:KU23p2 Kostnadsförslag för en utvidgning av förvaltningsområdena m.m.

Votering: betänkande 2008/09:KU23 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m.förslagspunkt 2 Kostnadsförslag för en utvidgning av förvaltningsområdena m.m. Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K7 yrkandena 3-5 och 2008/09:K376. Datum: 2009-06-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v

2009-06-10

Omröstning 2008/09:KU18p5 Hets mot folkgrupp

Votering: betänkande 2008/09:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 5 Hets mot folkgrupp Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K389 yrkande 4, 2008/09:Ju379 yrkande 45, 2008/09:U323 yrkande 16, 2008/09:So363 yrkande 10 och 2008/09:So528 yrkande 6. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2009-03-26

Omröstning 2008/09:KU18p2 Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet

Votering: betänkande 2008/09:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 2 Meddelarskydd i offentligfinansierad privat verksamhet Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K288, 2008/09:K295 yrkande 2, 2008/09:K296, 2008/09:K371, 2008/09:K380 och 2008/09:Fi291 yrkande 16. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan

2009-03-26

Omröstning 2008/09:KU18p1 Utbildning om meddelarskydd för offentligt anställda

Votering: betänkande 2008/09:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 1 Utbildning om meddelarskydd för offentligt anställda Riksdagen avslår motion 2008/09:K295 yrkande 1. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96 0 0

2009-03-26

Omröstning 2008/09:KU18p3 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn

Votering: betänkande 2008/09:KU18 Tryck- och yttrandefrihetsfrågor, förslagspunkt 3 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn Riksdagen avslår motion 2008/09:K295 yrkande 3. Datum: 2009-03-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 96

2009-03-26

Omröstning 2008/09:KU15p14 Översyn av ersättningar till riksdagsledamöter och statsråd

Votering: betänkande 2008/09:KU15 Riksdagens arbetsformer, m.m.förslagspunkt 14 Översyn av ersättningar till riksdagsledamöter och statsråd Riksdagen avslår motion 2007/08:K363. Datum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 1 0 32 m

2009-02-26

Omröstning 2008/09:KU15p15 Tidskarantän för statsråd

Votering: betänkande 2008/09:KU15 Riksdagens arbetsformer, m.m.förslagspunkt 15 Tidskarantän för statsråd Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K278 och 2007/08:K368. Datum: 2009-02-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 97 0 0 33 m 79 0 0 18

2009-02-26

Omröstning 2008/09:KU14p1 Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser

Votering: betänkande 2008/09:KU14 Riksdagsordningsfrågor m.m.förslagspunkt 1 Ändringar i riksdagsordningens huvudbestämmelser Riksdagen antar, i den ordning som anges i 8 kap. 16 andra meningen regeringsformen, riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen såvitt avser huvudbestämmelserna och rubriker

2009-02-26

Omröstning 2008/09:KU6p3 Kungliga flaggdagar

Votering: betänkande 2008/09:KU6 Allmänna helgdagar m.m.förslagspunkt 3 Kungliga flaggdagar Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K245 och 2008/09:K298. Datum: 2009-01-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 98 4 1 27 m 81 0 0 16 c 24 0

2009-01-28

Omröstning 2008/09:KU5p1 Bidrag till byggande av väg och järnväg

Votering: betänkande 2008/09:KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m.förslagspunkt 1 Bidrag till byggande av väg och järnväg Riksdagen antar a 1 kap. 2 2 kap. 1 och rubriken närmast före 2 kap. 1 regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, dock med den ändringen beträffande 1 kap. 2 att uttrycket 6 kap.ersätts

2009-01-28

Omröstning 2008/09:KU5p2 Krav på affärsmässighet

Votering: betänkande 2008/09:KU5 Kommunala kompetensfrågor m.m.förslagspunkt 2 Krav på affärsmässighet Riksdagen antar 1 kap. 3 regeringens förslag till lag om vissa kommunala befogenheter, dock med den ändringen att uttrycket 6 kapersätts av uttrycket 5 kap.Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2008/09:21 i denna

2009-01-28

Omröstning 2008/09:KU1p9 Utrikesdepartementets jämställdhetskompetens

Votering: betänkande 2008/09:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 9 Utrikesdepartementets jämställdhetskompetens Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K255 och 2008/09:N210 yrkande 5. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KU1p2 Mål för demokratipolitiken

Votering: betänkande 2008/09:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Mål för demokratipolitiken Riksdagen godkänner dels att målet för politikområdet Demokrati upphör att gälla, dels det mål för demokratipolitiken som regeringen föreslår. Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:1 utgiftsområde 1 punkterna

2008-12-03

Omröstning 2008/09:KU1p10 Debatt kring EU-frågor

Votering: betänkande 2008/09:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 10 Debatt kring EU-frågor Riksdagen avslår motionerna 2008/09:K314 och 2008/09:K397 yrkande 5. Datum: 2008-12-03 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 1 114 0 15 m 87

2008-12-03