Dokument & lagar (3 138 träffar)

Yttrande 2020/21:SoU3y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU3y Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har beslutat att ge bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige och de följdmotioner

2021-03-02

Yttrande 2020/21:SoU3y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2020/21:MJU7y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU7y Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över propositionen 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige

2021-03-02

Yttrande 2020/21:MJU7y (pdf, 120 kB)

Yttrande 2020/21:KrU4y

Kulturutskottets yttrande 2020/21:KrU4y Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har gett bl.a. kulturutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige samt följdmotioner i de

2021-03-02

Yttrande 2020/21:KrU4y (pdf, 88 kB)

Yttrande 2020/21:KU7y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU7y Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 21 januari 2021 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation

2021-03-02

Yttrande 2020/21:KU7y (pdf, 85 kB)

Yttrande 2020/21:UU4y

Utrikesutskottets yttrande 2020/21:UU4y Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 21 januari 2021 att ge bl.a. utrikesutskottet tillfälle att senast tisdagen den 2 mars 2021 yttra sig över proposition 2020/21:60 Forskning,

2021-03-01

Yttrande 2020/21:UU4y (pdf, 134 kB)

Yttrande 2020/21:TU4y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU4y Regeringens forskningsproposition Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet beslutade den 21 januari 2021 att ge bl.a. trafikutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens forskningsproposition 2020/21:60 och de motioner som väckts med anledning av propositionen. Trafikutskottet

2021-02-26

Yttrande 2020/21:TU4y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2020/21:KU8y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU8y Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet Till Justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 11 februari 2021 att ge konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:72 Sveriges tillträde till Europarådets

2021-02-23

Yttrande 2020/21:KU8y (pdf, 103 kB)

Yttrande 2020/21:FöU5y

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU5y Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Till utbildningsutskottet Utbildningsutskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att senast den 2 mars yttra sig över regeringens proposition Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige prop.

2021-02-11

Yttrande 2020/21:FöU5y (pdf, 109 kB)

Yttrande 2020/21:SfU5y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2020/21:SfU5y Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen Till finansutskottet Finansutskottet har beslutat att ge socialförsäkringsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2020/21:78 Extra ändringsbudget för 2021 Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen

2021-02-10

Yttrande 2020/21:SfU5y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2020/21:NU3y

Forskning, frihet, framtid kunskap och innovation för Sverige Dokumentet är inte

2021-01-19

Yttrande 2020/21:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU5y Tillträdesförbud till butik och förstärkt straffrättsligt skydd mot tillgreppsbrottslighet Till justitieutskottet Justitieutskottet beslutade den 17 december 2020 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:52 Tillträdesförbud

2021-01-14

Yttrande 2020/21:KU5y (pdf, 100 kB)

Yttrande 2020/21:UU6y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Dokumentet är inte

2021-01-12

Yttrande 2020/21:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU6y En tillfällig covid-19-lag Till socialutskottet Socialutskottet beslutade den 4 januari 2021 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:79 En tillfällig covid-19-lag. Med hänsyn till den korta tidsramen har utskottet valt att

2021-01-06

Yttrande 2020/21:KU6y (pdf, 125 kB)

Yttrande 2020/21:UU7y

Riksdagens skrivelser till regeringen åtgärder under 2020 Dokumentet är inte

2020-12-16

Yttrande 2020/21:UU5y

Vårändringsbudget för 2021 Dokumentet är inte

2020-12-16

Yttrande 2020/21:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 2020/21:FöU4y Strategi för den arktiska regionen Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse Strategi för den arktiska regionen skr. 2020/21:7 och följd-motionerna i de delar som berör utskottets beredningsområde senast

2020-12-09

Yttrande 2020/21:FöU4y (pdf, 114 kB)

Yttrande 2020/21:UU2y

Utrikesutskottets yttrande 2020/21:UU2y Sveriges genomförande av Agenda 2030 Till finansutskottet Finansutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 1 oktober 2020 att ge övriga utskott tillfälle att senast tisdagen den 1 december kl. 14.00 yttra sig över proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030

2020-12-07

Yttrande 2020/21:UU2y (pdf, 144 kB)

Yttrande 2020/21:MJU6y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU6y Strategi för den arktiska regionen Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens skrivelse 2020/21:7 Strategi för den arktiska regionen och de följdmotioner som väckts med anledning av

2020-12-04

Yttrande 2020/21:MJU6y (pdf, 106 kB)

Yttrande 2020/21:MJU5y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU5y Sveriges genomförande av Agenda 2030 Till finansutskottet Finansutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2019/20:188 Sveriges genomförande av Agenda 2030 och de följdmotioner som väckts med anledning av propositionen

2020-12-02

Yttrande 2020/21:MJU5y (pdf, 116 kB)

Yttrande 2020/21:MJU4y

Miljö- och jordbruksutskottets yttrande 2020/21:MJU4y Totalförsvaret 20212025 Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har gett bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 avsnitt 14 och 615 och de följdmotioner som väckts i ärendet i de

2020-11-19

Yttrande 2020/21:MJU4y (pdf, 140 kB)