Dokument & lagar (3 107 träffar)

Yttrande 2020/21:NU2y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 19 Regional utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv Dokumentet är inte

2020-10-28

Yttrande 2020/21:TU2y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under 2019 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet beslutade den 10 september 2020 att ge övriga utskott tillfälle att senast den 3 november yttra sig över de iakttagelser om riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

2020-10-27

Yttrande 2020/21:TU2y (pdf, 119 kB)

Yttrande 2020/21:TU1y

Trafikutskottets yttrande 2020/21:TU1y Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Till finansutskottet Finansutskottet har gett trafikutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2020-10-27

Yttrande 2020/21:TU1y (pdf, 88 kB)

Yttrande 2020/21:KrU3y

Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Dokumentet är inte

2020-10-27

Yttrande 2020/21:SoU1y

Socialutskottets yttrande 2020/21:SoU1y Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Till finansutskottet Finansutskottet har gett socialutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor samt de

2020-10-23

Yttrande 2020/21:SoU1y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2020/21:CU2y

Civilutskottets yttrande 2020/21:CU2y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan

2020-10-23

Yttrande 2020/21:CU2y (pdf, 92 kB)

Yttrande 2020/21:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2020/21:AU1y Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering och 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har gett arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag

2020-10-23

Yttrande 2020/21:AU1y (pdf, 177 kB)

Yttrande 2020/21:MJU4y

Totalförsvaret 2021-2025 Dokumentet är inte

2020-10-22

Yttrande 2020/21:MJU5y

Sveriges genomförande av Agenda 2030 Dokumentet är inte

2020-10-22

Yttrande 2020/21:MJU3y

Kommissionens arbetsprogram för 2021 Dokumentet är inte

2020-10-22

Yttrande 2020/21:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2020/21:KU2y Behandling av känsliga personuppgifter i testverksamhet enligt utlänningsdatalagen Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet beslutade den 13 oktober 2020 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2020/21:5 Behandling

2020-10-22

Yttrande 2020/21:KU2y (pdf, 102 kB)

Yttrande 2020/21:JuU1y

Justitieutskottets yttrande 2020/21:JuU1y Utgiftsram för utgiftsområde 4 Rättsväsendet Till finansutskottet Finansutskottet har gett justitieutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan och skattefrågor samt de motioner som kan komma

2020-10-22

Yttrande 2020/21:JuU1y (pdf, 86 kB)

Yttrande 2020/21:FöU2y

Åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet Dokumentet är inte

2020-10-22

Yttrande 2020/21:UU2y

Sveriges genomförande av Agenda 2030 Dokumentet är inte

2020-10-19

Yttrande 2020/21:UbU1y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 Studiestöd och 16 Utbildning och universitetsforskning Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:UbU2y

Riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:UU3y

Utgiftsramar för utgiftsområdena 5 Internationellt samarbete och 7 Internationellt bistånd Dokumentet är inte

2020-10-16

Yttrande 2020/21:SfU3y

Ändrade bestämmelser om fotografier och fingeravtryck i SIS II-regelverket Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:FöU1y

Utgiftsram för utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Dokumentet är inte

2020-10-15

Yttrande 2020/21:AU2y

Kommissionens arbetsprogram 2021 Dokumentet är inte

2020-10-15