Dokument & lagar (24 träffar)

Yttrande 2006/07:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU4 Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 8 maj 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop.

2007-05-29

Yttrande 2006/07:AU4y (pdf, 175 kB)

Yttrande 2006/07:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2006/07:KU2 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Till försvarsutskottet Försvarsutskottet har den 13 mars 2007 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet jämte eventuella motioner. Konstitutionsutskottets

2007-05-28

Yttrande 2006/07:KU2y (pdf, 164 kB)

Yttrande 2006/07:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU3 Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens proposition 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition punkterna 4–14, jämte eventuella motioner

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU3y (pdf, 122 kB)

Yttrande 2006/07:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2006/07:AU2 Tilläggsbudget 2007 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till

2007-05-28

Yttrande 2006/07:AU2y (pdf, 176 kB)

Yttrande 2006/07:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2006/07:KU3 Tilläggsbudget för år 2007 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Till finansutskottet Finansutskottet har den 17 april 2007 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att avge yttrande över 2007 års ekonomiska vårproposition prop. 2006/07:100 om tilläggsbudget till statsbudgeten

2007-05-25

Yttrande 2006/07:KU3y (pdf, 98 kB)

Yttrande 2006/07:AU1y

Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14

2006-11-21

Yttrande 2006/07:KU1y

Ram för utgiftsområde 1 Rikets

2006-11-15

Yttrande 2006/07:KU1y (pdf, 29 kB)

Yttrande 2004/05:KU6y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU6y Årsredovisning för staten Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 2005 beslutat att bereda övriga berörda utskott tillfälle att senast den 17 maj yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:101 Årsredovisning för staten 2004 och de motioner som kan komma att

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU6y (pdf, 75 kB)

Yttrande 2004/05:KU5y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU5y Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m. Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 12 april 2005 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:107 Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU5y (pdf, 99 kB)

Yttrande 2004/05:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU4y Århuskonventionen Till miljö- och jordbruksutskottet Miljö- och jordbruksutskottet har den 15 februari 2005 berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2004/05:65 Århuskonventionen samt följdmotioner i de delar som berör utskottets beredningsområde.

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU4y (pdf, 95 kB)

Yttrande 2004/05:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU3y Riksrevisionens styrelses framställning angående offentligrättsliga avgifter Till finansutskottet Finansutskottet har den 10 mars 2005 beslutat att bereda konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över Riksrevisionens styrelses framställning angående offentligrättsliga

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU3y (pdf, 155 kB)

Yttrande 2004/05:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU2y Tryckfrihetsförordningen och vissa handlingar hos Patent- och registreringsverket Till lagutskottet Lagutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2003/04:177 om ändringar i mönsterskyddslagen på grund av EG-förordningen om gemenskapsformgivning

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU2y (doc, 60 kB)

Yttrande 2004/05:KU1y

Konstitutionsutskottets yttrande 2004/05:KU1y Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt Till skatteutskottet Skatteutskottet har den 14 september 2004 berett konstitutionsutskottet tillfälle att avge yttrande över frågan om innebörden av att kommun eller landsting biträder med förvaltningen med anledning av trängselskatten

2005-01-01

Yttrande 2004/05:KU1y (doc, 36 kB)

Yttrande 2004/05:AU4y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU4y Tilläggsbudget 2005 utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har den 28 april 2005 berett bl.a. arbetsmarknadsutskottet tillfälle att yttra sig över 2005 års ekonomiska vårproposition om tilläggsbudget till statsbudgeten för

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU4y (doc, 82 kB)

Yttrande 2004/05:AU3y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU3y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 22 mars 2005 beslutat anmoda övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2004/05:75 och eventuella motioner. En motion, 2004/05:K14

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU3y (pdf, 102 kB)

Yttrande 2004/05:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU2y Utskottens beredningsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har berett ett antal utskott tillfälle att yttra sig över motionsyrkanden om förändringar i utskottens beredningsområden. För arbetsmarknadsutskottets del gäller det motionerna 2003/04:Sf396

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU2y (doc, 80 kB)

Yttrande 2004/05:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2004/05:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett övriga utskott tillfälle att avge yttrande över budgetpropositionen för år 2005 bl.a. om den ekonomiska politiken och förslag till statsbudget för budgetåret 2005,

2005-01-01

Yttrande 2004/05:AU1y (pdf, 220 kB)

Yttrande 1998/99:KU4y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU4y Kommunala bostadsföretag 1998/99 KU4y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 25 maj 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag jämte de motioner som kan komma att väckas med anledning

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU4y (doc, 117 kB)

Yttrande 1998/99:KU3y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU3y Verksamheten inom Europeiska unionen 1998 1998/99 KU3y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 13 april 1999 beslutat bereda bl.a. konstitutionsutskottet tillfälle att senast den 23 april yttra sig över regeringens skrivelse 1998/99:60 Berättelse om verksamheten i

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU3y (doc, 158 kB)

Yttrande 1998/99:KU2y

Konstitutionsutskottets yttrande 1998/99:KU2y Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige 1998/99 KU2y Till socialutskottet Socialutskottet har den 12 november 1998 berett konstitutionsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention

1999-01-01

Yttrande 1998/99:KU2y (doc, 89 kB)
Paginering