Dokument & lagar (744 träffar)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-03-17 TID 10.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:26. 2 Medborgarskap SfU11 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om medborgarskap. Utskottet justerade betänkande

2016-03-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-03-15 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:25. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Susanne Ackum med medarbetare informerade om arbetet med en förnyad

2016-03-15

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-08 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Socialavgifter SfU12 Utskottet fortsatte behandlingen motioner om socialavgifter. Utskottet justerade betänkande

2016-03-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-03 TID 10.3011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2016-03-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-01 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Migrationsverket Generaldirektör Anders Danielsson m.fl.Migrationsverket, informerade om Migrationsverkets

2016-03-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-25 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:21. 2 Medborgarskap SfU11 Utskottet behandlade motioner om medborgarskap. Ärendet bordlades. 3 Migration och asylpolitik

2016-02-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Utsatta EU-medborgare Pernilla Baralt, statssekreterare, Socialdepartementet, och Martin Valfridsson, nationell

2016-02-23

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-11 TID 10.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:19. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2016-02-11

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-09 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:18. 2 EU-frågor inom det socialpolitiska området Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet,

2016-02-09

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-01-28 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Utlänningsdatalag SfU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:65 och motioner. Utskottet

2016-01-28

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-01-21 TID 10.3012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:16. 2 Information Generaldirektör Anders Danielsson, Migrationsverket och chefen för Gränspolissektionen Patrik

2016-01-21

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-14 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Utlänningsdatalag SfU10 Utskottet beslutade att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition

2016-01-14

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2015-12-08 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:14. 2 Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning SfU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:37

2015-12-08

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2015-12-03 TID 10.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:13. 2 EU-frågor, socialpolitik Statssekreterare Therese Svanström Andersson, Socialdepartementet, återrapporterade

2015-12-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2015-12-01 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:12. 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Margareta Åberg och revisor Jenny Lee presenterade granskningsrapporten

2015-12-01

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-11-26 TID 10.3011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 EU-frågor, rättsliga och inrikes frågor Statssekreterare Lars Westbratt, Justitiedepartementet, återrapporterade

2015-11-26

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-11-24 TID 11.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Inspektionen för socialförsäkringen Jenny Kärrholm, ställföreträdande generaldirektör och Jenny Lindblad,

2015-11-24

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-11-19 TID 10.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:9. 2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom SfU2 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1

2015-11-19

Yttrande 2015/16:SfU2y

Socialförsäkringsutskottets yttrande 2015/16:SfU2y Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Till konstitutionsutskottet Sammanfattning Enligt 7 kap. 8 riksdagsordningen ska konstitutionsutskottet följa tillämpningen av subsidiaritetsprincipen och en gång om året meddela kammaren sina iakttagelser.

2015-11-18

Yttrande 2015/16:SfU2y (pdf, 185 kB)

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-10 TID 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:8. 2 Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet SfU7 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2015-11-10