Dokument & lagar (14 272 träffar)

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 : KOM(2007) 303 slutlig

Regeringskansliet Faktapromemoria 2006/07:FPM104 Tidsdelat boende Justitiedepartementet 2007-07-13 Dokumentbeteckning KOM2007 303 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentskydd vid vissa aspekter av tidsdelat boende, långfristiga semesterprodukter, återförsäljning och byte. Sammanfattning

2007-07-18

Fakta-PM om EU-förslag 2005/06:FPM104 : KOM(2007) 303 slutlig (doc, 80 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:80

Riksdagsskrivelse 2005/06:80 Riksdagsstyrelsen 1 Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2005/06:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:79 till

2007-05-09 13:41:01

Riksdagsskrivelse 2005/06:80 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:99

Riksdagsskrivelse 2005/06:99 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU6 Statligt stöd för kvinnors organisering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:31

Riksdagsskrivelse 2005/06:99 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:98

Riksdagsskrivelse 2005/06:98 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU5 Fokus på film en ny svensk filmpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:29

Riksdagsskrivelse 2005/06:98 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:97

Riksdagsskrivelse 2005/06:97 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU11 Deklarationsombud m.m får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:28

Riksdagsskrivelse 2005/06:97 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:96

Riksdagsskrivelse 2005/06:96 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU6 Leveranssäkra elnät får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:25

Riksdagsskrivelse 2005/06:96 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:95

Riksdagsskrivelse 2005/06:95 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2005/06:NU3 Utgiftsområde 21 Energi får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:24

Riksdagsskrivelse 2005/06:95 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:94

Riksdagsskrivelse 2005/06:94 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU7 EU:s insolvensreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:93 till

2007-05-09 13:40:22

Riksdagsskrivelse 2005/06:94 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:93

Riksdagsskrivelse 2005/06:93 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU7 EU:s insolvensreglering får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:94 till

2007-05-09 13:40:20

Riksdagsskrivelse 2005/06:93 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:92

Riksdagsskrivelse 2005/06:92 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2005/06:FiU7 Nya regler för tjänstepensionsinstitut får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:18

Riksdagsskrivelse 2005/06:92 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:91

Riksdagsskrivelse 2005/06:91 Riksrevisionens styrelse 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005 Björn von Sydow Ulf Christoffersson 1 Riksdagsskrivelse 2005/06:90 till

2007-05-09 13:40:15

Riksdagsskrivelse 2005/06:91 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:90

Riksdagsskrivelse 2005/06:90 Regeringen Socialdepartementet 1 Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2005/06:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet utgiftsområdena 10, 11 och 12 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 8 december 2005

2007-05-09 13:40:13

Riksdagsskrivelse 2005/06:90 (doc, 26 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:9

Riksdagsskrivelse 2005/06:9 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av lagutskottets betänkande 2005/06:LU3 Ändring i upphovsrättslagen får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 oktober 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:11

Riksdagsskrivelse 2005/06:9 (doc, 38 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:89

Riksdagsskrivelse 2005/06:89 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU4 Bästa språket en samlad svensk språkpolitik får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:10

Riksdagsskrivelse 2005/06:89 (doc, 25 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:88

Riksdagsskrivelse 2005/06:88 Regeringen Näringsdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow

2007-05-09 13:40:08

Riksdagsskrivelse 2005/06:88 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:87

Riksdagsskrivelse 2005/06:87 Regeringen Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005

2007-05-09 13:40:06

Riksdagsskrivelse 2005/06:87 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:86

Riksdagsskrivelse 2005/06:86 Regeringen Justitiedepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow

2007-05-09 13:40:04

Riksdagsskrivelse 2005/06:86 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:85

Riksdagsskrivelse 2005/06:85 Regeringen Utbildnings- och kulturdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn

2007-05-09 13:40:02

Riksdagsskrivelse 2005/06:85 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:84

Riksdagsskrivelse 2005/06:84 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av kulturutskottets betänkande 2005/06:KrU1 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:40:01

Riksdagsskrivelse 2005/06:84 (doc, 27 kB)

Riksdagsskrivelse 2005/06:83

Riksdagsskrivelse 2005/06:83 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av sammansatta utrikes- och försvarsutskottets betänkande 2005/06:UFöU1 Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan ISAF i Afghanistan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 7 december 2005 Björn von Sydow Ulf

2007-05-09 13:39:59

Riksdagsskrivelse 2005/06:83 (doc, 25 kB)