Dokument & lagar (10 409 träffar)

Framställning / redogörelse 2006/07:RS3

Framställning till riksdagen 2006/07:RS3 Obligatorisk registrering av riksdagsledamöternas åtaganden och ekonomiska intressen Förslagets huvudsakliga innehåll I detta ärende föreslår riksdagsstyrelsen vissa ändringar i lagen 1996:810 om registrering av riksdagsledamöters åtaganden och ekonomiska intressen. Ändringarna


Utskottsberedning: 2007/08:KU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Framställning / redogörelse 2006/07:RS3 (doc, 127 kB) Framställning / redogörelse 2006/07:RS3 (pdf, 279 kB)

EU-nämndens verksamhet riksmötet 2006/07 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1  EU-nämndens arbetsområde Regeringens informations- och samrådsskyldighet gentemot riksdagen i EU-frågor är sedan den 1 januari 2003 reglerad i regeringsformen. Närmare bestämmelser om denna skyldighet finns i riksdagsordningen.

2007-11-15

Utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 1 Utrikesutskottet 1.1 Utrikesutskottets beredningsområde Utrikesutskottet ska bereda ärenden om rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer,

2007-10-31

Riksdagsskrivelse 2006/07:226

Riksdagsskrivelse Riksdagsskrivelse 2006/07:226 Regeringen Försvarsdepartementet Jag får anmäla att riksdagen denna dag när det gäller återstående delar i försvarsutskottets betänkande 2006/07:FöU10 1 dels beslutat att lagförslaget om försvarsunderrättelseverksamhet under punkt 2 såvitt avser 2 andra stycket andra

2007-10-24 16:02:50

Riksdagsskrivelse 2006/07:226 (doc, 28 kB)

Finansutskottets verksamhet riksdagsåret 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Finansutskottets beredningsområde Finansutskottet FiU bereder ärenden om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetregleringen samt ärenden som rör Riksbankens verksamhet. Till utskottets

2007-10-08

Justitieutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Justitieutskottets beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden inom politikområdet Rättsväsendet. Politik-området innefattar bl.a. myndigheter inom domstolsväsendet, åklagarväsendet,

2007-10-07

Näringsutskottets verksamhet vid riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Utskottets beredningsområde Näringsutskottet bereder ärenden om allmänna riktlinjer för näringspolitiken och därmed sammanhängande forskningsfrågor samt ärenden om

2007-10-05

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Det sammansatta utrikes- och försvars-utskottets verksamhet Utrikes- och försvarsutskotten har vid tre tillfällen under 2006/07 års riksmöte beslutat att bereda ärenden

2007-10-03

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1656 besvarad av Miljöminister Andreas Carlgren

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1656 Ökad inblandning av etanol i bensin Miljöminister Andreas Carlgren Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att Sverige kan tidigarelägga en ökad inblandning av etanol i svensk bensin. Som Betty Malmberg skriver regleras inblandningen av etanol

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1655 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1655 Yttrandefriheten i de palestinska områdena Utrikesminister Carl Bildt Birgitta Ohlsson har betonat vikten av att verka för en politisk lösning av konflikten i Mellanöstern och frågat mig hur jag avser att motverka inskränkningar i pressfriheten i de palestinska områdena.

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (FP)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1654 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

den 3 oktober Svar på fråga 2006/07:1654 Situationen för Iraks jezider Utrikesminister Carl Bildt Camilla Lindberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att i det bilaterala och multilaterala arbetet uppmärksamma jezidernas utsatta situation och bidra till ett slut på våldet och fördrivningarna.

Svarsdatum: 2007-10-03 Frågeställare: Camilla Lindberg (FP)

Socialförsäkringsutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Socialförsäkringsutskottet bereder ärenden om socialförsäkring med anslutande bidragssystem inklusive stöd åt barnfamiljer. Utskottet bereder också ärenden om svenskt

2007-10-01

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 2006/07 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottets beredningsområde Konstitutionsutskottet och utrikesutskottet har behandlat delar av regeringens skrivelse 2006/07:85

2007-10-01

Miljö- och jordbruksutskottets verksamhet riksmötet DOCPROPERTY BetänkandeÅr 2006/07 if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde Miljö- och jordbruksutskottet bereder ärenden som rör jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäring, jakt och fiske. Utskottet bereder även ärenden om naturvård samt

2007-09-27

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS4

Framställning till riksdagen 2006/07:RRS4 Riksrevisionens styrelses framställning angående konsumentskyddet inom det finansiella området Sammanfattning Riksrevisionen har granskat regeringens styrning och myndigheternas genomförande av tillsynen inom det finansiella området utifrån målet om ett gott konsumentskydd.


Utskottsberedning: 2006/07:CU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): 2 avslag

Framställning / redogörelse 2006/07:RRS4 (doc, 121 kB)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1658 besvarad av Socialminister Göran Hägglund

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1658 Vård av svårt sjuka Socialminister Göran Hägglund Tommy Waidelich har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att garantera att medborgarna får den vård de har rätt till vid en allvarlig sjukdom oavsett var i Sveriges de bor. Inledningsvis vill jag framhålla

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Tommy Waidelich (S)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1657 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1657 Omförhandling av skatteavtalet med Danmark Finansminister Anders Borg Marie Engström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ta initiativ till att skatteavtalet med Danmark omförhandlas. I avtalet om vissa skattefrågor som undertecknades av Sverige

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Marie Engström (V)

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1653 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

den 26 september Svar på fråga 2006/07:1653 Användandet av det svenska språket Justitieminister Beatrice Ask Marianne Watz har frågat mig om jag tänker ta initiativ till att vi i Sverige ska kunna använda vårt dagliga kommunikationsverktyg det svenska språket. Frågan är ställd mot bakgrund av att engelska uttryck

Svarsdatum: 2007-09-26 Frågeställare: Marianne Watz (M)

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet under riksmötet 2006/07 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet ska enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde

2007-09-25

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1646 besvarad av Finansminister Anders Borg

den 25 september Svar på fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter Finansminister Anders Borg Rolf Gunnarsson har frågat statsrådet Åsa  Torstensson om hon kommer att agera och verka för att mer och bättre underlag införskaffas innan kravåtgärder vidtas avseende trängselskatt. Rolf Gunnarsson ger som

Svarsdatum: 2007-09-25 Frågeställare: Rolf Gunnarsson (M)