Dokument & lagar (8 785 träffar)

Kammarens talarlista 2021-02-03

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 februari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Konstitutionsutskottets betänkande

2021-02-03

Kammarens talarlista 2021-02-03 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-02-03 (pdf, 118 kB)

Kammarens talarlista 2021-01-27

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 27 januari 2021 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid min.Ackumulerad tid Skatteutskottets betänkande SkU12

2021-01-27

Kammarens talarlista 2021-01-27 (docx, 35 kB) Kammarens talarlista 2021-01-27 (pdf, 116 kB)

Utskottsmöte 2020/21:19 Torsdag 2021-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2021-01-21 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. 3. 4. 5. 6.

2021-01-21 11:00:00

Kammarens talarlista 2021-01-20

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 20 januari 2021 Kl. 09.00 EU-politisk debatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr EU-politisk debatt Debattregler Statsrådet inleder

2021-01-20

Kammarens talarlista 2021-01-20 (docx, 44 kB) Kammarens talarlista 2021-01-20 (pdf, 127 kB)

Utskottsmöte 2020/21:18 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-30 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Sveriges Kommuner och Regioner SKR om digitalisering i skolan Chefen för utbildningssektionen Maria

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:18 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-23 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Infarstrukturdepartementet Infrastrukturminister Tomas Eneroth informerar om regeringens åtgärder rörande

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:29 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Socialutskottet 2020/21:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:29 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 4-50 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten Socialminister Lena Hallengren, Socialdepartementet, och generaldirektör

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:21 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2020/21:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:21 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 7-26 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från it-verksamhetsstöd 3. Justering av protokoll 4. Fiskeripolitik MJU8 Beredning Motioner

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:30 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:30 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ7-08 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Anmälningar 3. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Fortsatt beredning Redog. 2020/21:JO1 Föredragande:

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:26 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:26 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 9-54 Upprop 1. Fråga om medgivande att delta på distans 2. Tillväxtverket Information Generaldirektör Gunilla Nordlöf och överdirektör Francisca Ramsberg 3. Anmälningar 4. Justering

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:12 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:12 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Hållbar bolagsstyrning Överläggning Statssekreterare Lars Westbratt m.fl. Justitiedepartementet

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 5-38 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens meddelande om en jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 20202025 Överläggning

2021-01-19 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2020/21:26 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Särskild föredragningslista Konstitutionsutskottet 2020/21:26 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:26 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Samråd med EU-nämnden under coronapandemin Föredragande: KÖ 4. Granskning av statsrådet Shekarabis uttalande som grund

2021-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:13 Tisdag 2021-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2020/21:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:13 Datum och tid: 2021-01-19 10:00 Plats: RÖ 7-35, digitalt möte Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. It-information Supporttekniker Henrik Lundkvist, Enheten it-verksamhetsstöd, informerar om Skype 3. Justering

2021-01-19 10:00:00

Interpellation 2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M)

Interpellation 2020/21:319 Antalet arbetslösa i Sverige av Mattias Karlsson i Luleå M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Coronaåret 2020 har varit ett dramatiskt och allvarligt år på arbetsmarknaden. Just nu är det över 80 000 fler som är inskrivna som arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar än för ett år sedan.

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:319 av Mattias Karlsson i Luleå (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2020/21:318 av Elisabeth Svantesson (M)

Interpellation 2020/21:318 Arbetslöshetens inverkan på välfärden av Elisabeth Svantesson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Arbetslösheten slår nu på många sätt rekord. Det riskerar att få allvarliga konsekvenser. Dels för den enskilde som inte har ett arbete att gå till och inte har egen försörjning. Men också

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:318 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 87 kB)

Interpellation 2020/21:317 av Sofia Westergren (M)

Interpellation 2020/21:317 Arbetslösheten i Sverige i förhållande till övriga EU av Sofia Westergren M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Jag tycker att det är rimligt att arbetsmarknadsministern redogör för det svikna vallöftet att Sverige skulle ha den lägsta arbetslösheten i EU vid utgången av 2020. Arbetslösheten

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:317 av Sofia Westergren (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:316 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2020/21:316 Åtgärder för att minska arbetslösheten av Edward Riedl M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S Inför valet 2014 pratade statsministern ofta om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet 2020. Nu har år 2020 passerat. Och mellan oktober 2014 och februari 2020 är Sverige det enda av EU:s

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:316 av Edward Riedl (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2020/21:315 av Jan Ericson (M)

Interpellation 2020/21:315 Förklaringar till Sveriges arbetslöshet i hög- och lågkonjunktur av Jan Ericson M till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark S I en interpellationsdebatt den 18 december påminde jag arbetsmarknadsministern om nuvarande statsminister Stefan Löfvens löfte före valet 2014 om att Sverige skulle ha

Inlämnad: 2021-01-15 Besvarare: Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Interpellation 2020/21:315 av Jan Ericson (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1303 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1303 Efterlevnad av regeringens uppmaningar med anledning av covid-19 av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I samband med en pressträff den 18 december, då regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten redogjorde för nya restriktioner i syfte att stoppa smittspridningen av covid-19,

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:1303 av Björn Söder (SD) (pdf, 102 kB)