Dokument & lagar (15 träffar)

Statens offentliga utredningar 2021:3

sou 2021 3 Skolbibliotek för bildning och utbildning Delbetänkande av Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel Stockholm 2021 SOU 2021:3 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som

2021-01-20

Statens offentliga utredningar 2021:3 (pdf, 2486 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:4

Informationsöverföring inom vård och omsorg Skolbibliotek för bildning och utbildning Delbetänkande av Utredningen om stärkta skolbibliotek och läromedel Stockholm 2021 SOU 2021:3 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad

2021-01-18

Statens offentliga utredningar 2021:4 (pdf, 4262 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:1

sou 2021 1 Säker och kostnadseffektiv it-drift rättsliga förutsättningar för utkontraktering Delbetänkande av It-driftsutredningen Stockholm 2021 SOU 2021:1 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information

2021-01-18

Statens offentliga utredningar 2021:1 (pdf, 2337 kB)

Departementsserien 2021:2

Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021:2 Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen Ds 2021:2 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns

2021-01-15

Departementsserien 2021:2 (pdf, 359 kB)

Kommittédirektiv 2021:3

Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektivare kontroller av yrkestrafik på väg I 2019:04 Innehåll Förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2021 Förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 22 augusti 2019 kommittédirektiv om att en särskild utredare ska se över hur kontrollverksamheten

2021-01-14

Kommittédirektiv 2021:2

Genomförande av EU-direktivet om grupptalan till skydd för konsumenters kollektiva intressen Innehåll Sammanfattning Uppdraget att föreslå anpassningar av svensk rätt med anledning av det nya direktivet om grupptalan Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2021

2021-01-14

Statens offentliga utredningar 2021:12

sou 2021 12 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap USSMA Stockholm 2021 SOU 2021:2 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss

2021-01-13

Statens offentliga utredningar 2021:12 (pdf, 3036 kB)

Statens offentliga utredningar 2021:2

sou 2021 2 Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap Delbetänkande av Utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för svenskt medborgarskap och andra frågor om medborgarskap USSMA Stockholm 2021 SOU 2021:2 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss

2021-01-13

Statens offentliga utredningar 2021:2 (pdf, 3036 kB)

Departementsserien 2021:1

Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet Ds 2021:1 Myndigheter i samverkan mot arbetslivskriminalitet Ds 2021:1 SOU och Ds finns på regeringen.se under Rättsliga dokument. Svara på remiss hur och varför Statsrådsberedningen, SB PM 2003:2 reviderad 2009-05-02Information för dem som ska svara på remiss finns

2021-01-12

Departementsserien 2021:1 (pdf, 1054 kB)

Svensk författningssamling 2021:12

2021-01-07

Kommittédirektiv 2021:1

Tilläggsdirektiv till Kommittén för teknologisk innovation och etik N 2018:04 Innehåll Ändring i och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 7 januari 2021 Ändring i och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 16 augusti 2018 kommittédirektiv om att identifiera policyutmaningar och

2021-01-07

Svensk författningssamling 2021:1

2020-12-30