Dokument & lagar (11 858 träffar)

Motion 2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. KD med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge i uppdrag åt Arbetsmiljöverket att ta fram verktyg för att kunna


Utskottsberedning: AU

Motion 2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. (KD) (docx, 74 kB) Motion 2020/21:3871 av Sofia Damm m.fl. (KD) (pdf, 92 kB)

Motion 2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. L med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en utredning om arbetet mot psykisk ohälsa på arbetsplatser


Utskottsberedning: AU

Motion 2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. (L) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3870 av Arman Teimouri m.fl. (L) (pdf, 79 kB)

Motion 2020/21:3868 av Mats Green m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3868 av Mats Green m.fl. M med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om samverkan mellan berörda myndigheter samt tillräckliga resurser till


Utskottsberedning: AU

Motion 2020/21:3868 av Mats Green m.fl. (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3868 av Mats Green m.fl. (M) (pdf, 90 kB)

Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. V med anledning av skr. 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens arbetsmiljöstrategi 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen årligen i budgetpropositionen bör redogöra för vilka


Utskottsberedning: AU

Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V) (docx, 80 kB) Motion 2020/21:3865 av Ali Esbati m.fl. (V) (pdf, 114 kB)

Skrivelse 2020/21:92

Regeringens skrivelse 2020/21:92 En god arbetsmiljö för framtiden regeringens Skr. arbetsmiljöstrategi 20212025 2020/21:92 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 februari 2021 Stefan Löfven Eva Nordmark Arbetsmarknadsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse


Utskottsberedning: 2020/21:AU11 Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2021-02-26

Skrivelse 2020/21:92 (pdf, 254 kB)

Omröstning 2020/21:AU7 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

Omröstning: betänkande 2020/21:AU7 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning, förslagspunkt 1 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning Datum: 2021-02-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2021-02-10

Utskottsmöte 2020/21:20 Tisdag 2021-02-09 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:20 Datum och tid: 2021-02-09 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Kommissionen för jämställda livsinkomster Ordföranden Lise Bergh 4. Integration

2021-02-09 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:19 Torsdag 2021-02-04 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:19 Datum och tid: 2021-02-04 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Arbetsförmedlingen Överdirektör Lars Lööw och analysdirektör Annika Sundén

2021-02-04 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:19 DATUM 2021-02-04 TID 10.0011.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MPatrik Björck SSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson

2021-02-04

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:19 (docx, 29 kB)

Utskottsmöte 2020/21:18 Tisdag 2021-02-02 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:18 Datum och tid: 2021-02-02 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Aktuella EU-frågor Information från regeringen Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark Återrapport

2021-02-02 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:18 DATUM 2021-02-02 TID 11.0011.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MPatrik Björck SSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén

2021-02-02

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:18 (docx, 33 kB)

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2021-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2021-01-21 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Genomförande av balansdirektivet balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare

2021-01-21 10:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:17

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:17 DATUM 2021-01-21 TID 10.0011.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MPatrik Björck SSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén Pettersson

2021-01-21

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:17 (docx, 27 kB)

Betänkande 2020/21:AU7

Riksrevisionen har granskat hur väl Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning leder till att arbetslösa deltagare så snabbt som möjligt får ett jobb eller påbörjar studier. Stöd och matchning är en så kallad matchningstjänst som går ut på att arbetslösa deltagare får stöd att komma ur sin arbetslöshet med hjälp av en handledare från en leverantör som deltagaren själv väljer. I sin rapport ger Riksrevisionen rekommendationer till Arbetsförmedlingen och till regeringen.

Arbetsförmedlingen rekommenderas bland annat att göra det lättare för deltagare att göra välinformerade val av leverantör och att utvärdera det så kallade ratingsystemet för betygsättning av leverantörer. Arbetsförmedlingen rekommenderas också att förbättra uppföljningen av leverantörerna och att säkerställa att det går att följa upp och utveckla tjänsten Stöd och matchning på ett systematiskt sätt. Regeringen rekommenderas att undersöka om Arbetsförmedlingen kan använda Skatteverkets månadsvisa inkomstuppgifter på individnivå när leverantörer ska betygsättas och ersättas.

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport. Riksdagen välkomnar granskningen och delar regeringens uppfattning att den är ett viktigt bidrag till utvecklingen av både Arbetsförmedlingen och upphandlade matchningstjänster.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-01-21 Debatt: 2021-02-03 Beslut: 2021-02-10

Betänkande 2020/21:AU7 (pdf, 151 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2021-01-19 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2021-01-19 11:00 Plats: RÖ 5-38 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Kommissionens meddelande om en jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 20202025 Överläggning

2021-01-19 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:16

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:16 DATUM 2021-01-19 TID 11.0011.12 11.1811.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MPatrik Björck SSaila Quicklund MMagnus Persson

2021-01-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:16 (docx, 63 kB)

Betänkande 2020/21:AU12


Beredning: 2021-05-06 Justering: 2021-06-03 Debatt: 2021-06-10 Beslut: 2021-06-10

Betänkande 2020/21:AU11


Beredning: 2021-04-20 Justering: 2021-06-03 Debatt: 2021-06-10 Beslut: 2021-06-10

Utskottsmöte 2020/21:15 Tisdag 2021-01-12 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2021-01-12 11:00 Plats: RÖ 5-38 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Statens insatser mot exploatering av arbetskraft Regelverk, kontroller samt information och stöd till de drabbade

2021-01-12 11:00:00

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:15

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2020/21:15 DATUM 2021-01-12 TID 11.0012.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att delta på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ledamöter och suppleanter: Mats Green MPatrik Björck SSaila Quicklund MMagnus Persson SDHelén

2021-01-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2020/21:15 (docx, 36 kB)