Dokument & lagar (6 954 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:17 Torsdag 2021-02-25 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:17 Datum och tid: 2021-02-25 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Fastighetsrätt CU11 Justering Motioner Föredragande: Sjö 4. Familjerätt CU6 Beredning 3 Motioner

2021-02-25 09:30:00

Omröstning 2020/21:CU8 Associationsrätt

Omröstning: betänkande 2020/21:CU8 Associationsrätt, förslagspunkt 3 Associationsrätt Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 M, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 0 0 10 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 3

2021-02-25

Omröstning 2020/21:CU8 Associationsrätt

Omröstning: betänkande 2020/21:CU8 Associationsrätt, förslagspunkt 7 Associationsrätt Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0

2021-02-25

Omröstning 2020/21:CU8 Associationsrätt

Omröstning: betänkande 2020/21:CU8 Associationsrätt, förslagspunkt 2 Associationsrätt Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L

2021-02-25

Omröstning 2020/21:CU8 Associationsrätt

Omröstning: betänkande 2020/21:CU8 Associationsrätt, förslagspunkt 5 Associationsrätt Datum: 2021-02-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:194

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:194 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU8 Associationsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 25 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-25

Riksdagsskrivelse 2020/21:194 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:194 (pdf, 49 kB)

Utskottsmöte 2020/21:16 Tisdag 2021-02-23 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:16 Datum och tid: 2021-02-23 11:00 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Finansdepartementet Information om remissutfallet för förslagen i Ds 2020:19

2021-02-23 11:00:00

Utskottsmöte 2020/21:15 Torsdag 2021-02-11 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:15 Datum och tid: 2021-02-11 09:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Familjerätt CU6 Beredning 2 Motioner Föredragande: MK 4. Fastighetsrätt CU11 Beredning 2 Motioner

2021-02-11 09:30:00

Omröstning 2020/21:CU15 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning

Omröstning: betänkande 2020/21:CU15 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning, förslagspunkt 2 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0

2021-02-11

Omröstning 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 6 Hyresrätt m.m. Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 M, C, KD, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 0 3 0 19 L 0 3

2021-02-11

Omröstning 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 4 Hyresrätt m.m. Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 M, C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 0 0 4 23 KD 3 0 0 19 L 0 3 0

2021-02-11

Omröstning 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 23 Hyresrätt m.m. Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-02-11

Omröstning 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 17 Hyresrätt m.m. Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 22 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 0 10 0 52 C 5 0 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0 0 16

2021-02-11

Omröstning 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 15 Hyresrätt m.m. Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 20 C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3 0

2021-02-11

Omröstning 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 1 Hyresrätt m.m. Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 0 11 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 0 4 23 KD 0 0 3 19 L 3 0 0 16 MP

2021-02-11

Omröstning 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 22 Hyresrätt m.m. Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 29 S, V, MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 16 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 5 0 0 26 V 0 4 0 23 KD 3 0 0 19 L 3 0

2021-02-11

Omröstning 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.

Omröstning: betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m.förslagspunkt 19 Hyresrätt m.m. Datum: 2021-02-11 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 25 C, L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16 0 0 84 M 11 0 0 59 SD 10 0 0 52 C 0 5 0 26 V 4 0 0 23 KD 3 0 0 19 L 0 3 0

2021-02-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:193

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:193 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU7 Hyresrätt m.m. får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:193 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:193 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:192

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:192 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2020/21:CU15 Skadeståndets omfattning vid finansiell rådgivning får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 februari 2021 Andreas Norlén Claes

2021-02-11

Riksdagsskrivelse 2020/21:192 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:192 (pdf, 49 kB)

Betänkande 2020/21:CU8

Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som på ett effektivt sätt motverkar förekomsten av bolagsmålvakter. Till exempel bör det utredas om Bolagsverket kan få större möjligheter att neka registrering av bolagsmålvakter. Det anser riksdagen och riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. En bolagsmålvakt är en person som utses till företrädare för ett bolag utan att delta i verksamheten, ofta mot ersättning. Syftet med att använda en målvakt är att dölja den verklige huvudmannen som vill undgå straff- eller betalningsansvar.

Riksdagen sa nej till övriga förslag som lämnats i motioner under allmänna motionstiden 2020 inom området associationsrätt. Förslagen handlar bland annat om revision, kapitalkravet och tvångslikvidation, företags rapportering om hållbarhet och mångfald samt kooperativt företagande.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2021-02-04 Debatt: 2021-02-11 Beslut: 2021-02-25

Betänkande 2020/21:CU8 (pdf, 292 kB) Webb-tv debatt om förslag: Associationsrätt