Dokument & lagar (6 810 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:6 Tisdag 2020-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:6 Datum och tid: 2020-11-03 11:00 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Information från Statens geotekniska institut SGI Generaldirektör Åsa-Britt Karlsson med medarbetare informerar om aktuella

2020-11-03 11:00:00

Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. M med anledning av prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast möjligt bör ta initiativ till en översyn med tillfällig


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (docx, 70 kB) Motion 2020/21:3746 av Josefin Malmqvist m.fl. (M) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör lägga fram ett förslag som motverkar de negativa


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3733 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

Yttrande 2020/21:CU2y

Civilutskottets yttrande 2020/21:CU2y Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Till finansutskottet Finansutskottet har gett civilutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 2021 prop. 2020/21:1 Förslag till statens budget för 2021, finansplan

2020-10-23

Yttrande 2020/21:CU2y (pdf, 92 kB)

Utskottsmöte 2020/21:5 Torsdag 2020-10-22 kl. 08:30

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:5 Datum och tid: 2020-10-22 08:30 Plats: RÖ7-41 Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Information från Finansdepartementet Statsrådet Lena Micko m.fl. informerar om konsumentfrågor på

2020-10-22 08:30:00

Proposition 2020/21:34

Regeringens proposition 2020/21:34 Revision av det enhetliga elektroniska Prop. rapporteringsformatet 2020/21:34 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 oktober 2020 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vissa noterade företag ska


Utskottsberedning: 2020/21:CU4
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2020-10-29

Proposition 2020/21:34 (pdf, 436 kB)

Utskottsmöte 2020/21:4 Tisdag 2020-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2020/21:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:4 Datum och tid: 2020-10-13 11:00 Plats: Lektionssal 1 RV Upprop 1. Fråga om medgivande till deltagande på distans 2. Justering av protokoll 3. Budgetpropositionen för 2021 Fråga om yttrande till FiU över regeringens förslag till

2020-10-13 11:00:00

Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3704 av Magdalena Schröder M Höjd ersättning till följd av expropriation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra 4 kap. i expropriationslagen och därmed höja ersättningen till mark- och fastighetsägare vid expropriation från dagens


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3704 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3701 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3701 av Magdalena Schröder M Förändrade regler för vad som kräver bygglov Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om förenklade regler för bygglov och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den som vill bygga ut, måla om eller i övrigt förädla


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3701 av Magdalena Schröder (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3701 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Motion till riksdagen 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint båda M Bygg- och färdigställandeförsäkringarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att förhindra externa aktörer såsom kommuner att ställa krav på byggfelsförsäkring,


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3661 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M) (pdf, 78 kB)

Motion 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén (båda MP)

Motion till riksdagen 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén båda MP Hinder för framkomlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hinder för framkomlighet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behov av tillsyn


Utskottsberedning: CU 2020/21:JuU23

Motion 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3644 av Emma Hult och Camilla Hansén (båda MP) (pdf, 84 kB)

Motion 2020/21:3633 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3633 av Hans Rothenberg M Möjlighet att betala skadestånd retroaktivt även efter att preskriptionstiden förfallit Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det i fall då felaktiga anklagelser riktats mot enskilda, med avgörande påverkan på


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3633 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3633 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3629 av Hans Rothenberg (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3629 av Hans Rothenberg M Äganderätten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra och förbättra synsättet på äganderätten och tillkännager detta för regeringen. Motivering På många håll i vårt land finns olika typer av verksamheter


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3629 av Hans Rothenberg (M) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3629 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2020/21:3621 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3621 av Cecilia Widegren M Papperskvitton Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om angelägenheten i att omgående se över bokföringslagen och återkomma med en ny, modern bokföringslag som är anpassad efter tidens möjligheter för att underlätta


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3621 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3621 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3620 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3620 av Cecilia Widegren M Köp och försäljning av häst och levande djur i konsumentköplagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen omgående bör införa moratorium för levande djur från konsumentköplagen så att fel inte längre behöver


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3620 av Cecilia Widegren (M) (docx, 73 kB) Motion 2020/21:3620 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 86 kB)

Motion 2020/21:3603 av Runar Filper (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3603 av Runar Filper SD Föräldraalienation och umgängessabotage Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om föräldrapåverkan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att socialtjänsten måste


Utskottsberedning: CU SoU 2020/21:JuU27

Motion 2020/21:3603 av Runar Filper (SD) (docx, 71 kB) Motion 2020/21:3603 av Runar Filper (SD) (pdf, 81 kB)

Motion 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. L Liberal bostadspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hyrköp och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att underlätta för ombildningar och tillkännager


Utskottsberedning: CU KrU MJU SoU

Motion 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) (docx, 100 kB) Motion 2020/21:3585 av Robert Hannah m.fl. (L) (pdf, 179 kB)

Motion 2020/21:3565 av Magdalena Schröder (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3565 av Magdalena Schröder M Föräldrars ansvar för sina barns handlingar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av reformer vad gäller att förtydliga vårdnadshavarens ansvar för sina barns handlingar i enlighet med föräldrabalken och


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3565 av Magdalena Schröder (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3565 av Magdalena Schröder (M) (pdf, 77 kB)

Motion 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson (SD)

Motion till riksdagen 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson SD Förbud mot erbjudanden och kampanjer på godis och läsk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förbjuda erbjudanden och kampanjer som lockar till merköp av konfektyr och läsk och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: CU

Motion 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson (SD) (docx, 68 kB) Motion 2020/21:3549 av Yasmine Eriksson (SD) (pdf, 72 kB)

Motion 2020/21:3545 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2020/21:3545 av Cecilia Widegren M Förenkla för vägsamfällighetsföreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp att regeringen aktivt jobbar med att Sverige ska införa den s.k. Finlandsmodellen, vilken är både enklare och billigare,


Utskottsberedning: CU 2020/21:TU

Motion 2020/21:3545 av Cecilia Widegren (M) (docx, 69 kB) Motion 2020/21:3545 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 74 kB)