Dokument & lagar (247 träffar)

Motion 2006/07:T369 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T369 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck m Flygplatsfrågan i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om flygplatssituationen i Stockholmsområdet. Motivering Det finns ingen plan för Stockholmsregionens framtida


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T369 av Björn Hamilton och Isabella Jernbeck (m) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T367 av Walburga Habsburg Douglas och Peder Wachtmeister (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T367 av Walburga Habsburg Douglas och Peder Wachtmeister m Järnvägstrafik i Mälardalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att undersöka om SJ:s monopolställning på tågsträckorna i Mälardalen kan slopas före 2011. Motivering


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T367 av Walburga Habsburg Douglas och Peder Wachtmeister (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T360 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T360 av Tobias Krantz fp Ombyggnad av riksväg 26/47 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ombyggnad av riksväg 26/47 47/48Motivering Riksväg 26/47 47/48 har under en längre tid varit i behov av ombyggnad. I Vägverkets


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T360 av Tobias Krantz (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T352 av Johan Linander och Birgitta Sellén (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T352 av Johan Linander och Birgitta Sellén c Stopplikt för vita käppen och säkra övergångsställen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagfästa den vita käppen som trafikmärke. Riksdagen tillkännager för regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T352 av Johan Linander och Birgitta Sellén (c) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T335 av Camilla Lindberg (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T335 av Camilla Lindberg fp Monopolet inom järnvägssektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa monopolet inom järnvägssektorn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T335 av Camilla Lindberg (fp) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T328 av Ulf Sjösten (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T328 av Ulf Sjösten m Omkörningsförbud Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att införa omkörningsförbud för motortrafik i samband med att barn stiger på och av sin skolskjuts. Motivering Under senare år har


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T328 av Ulf Sjösten (m) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T327 av Ulf Sjösten (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T327 av Ulf Sjösten m Vägarnas betydelse för ekonomin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pröva alternativ finansiering vid vägbyggnation på några lämpliga utbyggnads- och ombyggnadsobjekt i Sverige. Motivering Infrastruktur


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T327 av Ulf Sjösten (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T316 av Gunnar Andrén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T316 av Gunnar Andrén fp Kommunikationerna i Roslagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av förbättrade kommunikationer inom Norrtälje kommun. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:TU7 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2006/07:T316 av Gunnar Andrén (fp) (doc, 76 kB)

Motion 2006/07:T307 av Gunnar Axén och Andreas Norlén (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T307 av Gunnar Axén och Andreas Norlén m Upprustning och utbyggnad av riksväg 50 för trafiksäkerhetens och miljöns skull Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om upprustning och utbyggnad av riksväg 50. Betydelsen av riksväg


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T307 av Gunnar Axén och Andreas Norlén (m) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T299 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T299 av Jan Lindholm mp Konvertering av bilar till miljöbättre bränslen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ekonomiska incitament för konvertering av fordon för miljöbättre bränslen. Motivation Med hjälp av sänkta


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T299 av Jan Lindholm (mp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T279 av Ulf Sjösten och Bengt-Anders Johansson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T279 av Ulf Sjösten och Bengt-Anders Johansson m Riksväg 40 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en trygg och säker riksväg 40. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbyggnaden


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T279 av Ulf Sjösten och Bengt-Anders Johansson (m) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T268 av Lars Tysklind (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T268 av Lars Tysklind fp Fast förbindelse över Gullmarn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för och genomföra ett pilotprojekt med offentlig-privat samverkan för att skapa en fast förbindelse


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T268 av Lars Tysklind (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T262 av Agneta Berliner (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T262 av Agneta Berliner fp Södertäljeslussen och Mälarhamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att bygga om slussen i Södertälje för att främja handelssjöfarten på Mälaren. Motivering Mälarsjöfarten ger


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T262 av Agneta Berliner (fp) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:Sk221 av Jennie Nilsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:Sk221 av Jennie Nilsson m.fl. s Skatt på båtar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att införa en registrering av båtar i Sverige.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:SkU12 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Sk221 av Jennie Nilsson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T442 av Karl Gustav Abramsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T442 av Karl Gustav Abramsson s Flygtrafiken i Norrlands inland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fortsatt upphandlad flygtrafik och driftsstöd till flygplatser i Norrlands inland. Motivering Sedan en längre


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T442 av Karl Gustav Abramsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T436 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T436 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Tågsträckan Uven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett långsiktigt hållbart avtal mellan regionen och Rikstrafiken. Motivering Järnvägstrafiken mellan Uppsala och Norrköping,


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T436 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T435 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T435 av Margareta Israelsson m.fl. s Slussen i Södertälje Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av större slusskapacitet i Södertälje. Motivering Sjötransporterna längs våra kuster har ökat med 20 och antalet


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T435 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Avgiftssystemet i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgiftssystemet i kollektivtrafiken. Motivering Östra Mellansverige är en sammanhållen region med stark tillväxt.


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. s Stickspår för järnväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inventering av förutsättningarna att försörja företag och industriområden med stickspår för järnväg. Motivering Det finns ett


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg s Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att uppgradera Dalabanans standard i syfte att åstadkomma kortare restider och regionförstoring. Motivering För


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg (s) (doc, 42 kB)