Dokument & lagar (251 träffar)

Motion 2006/07:T309 av Staffan Anger (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T309 av Staffan Anger m Bredare och längre sluss i Södertälje Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att detaljplaneringen av en bredare och längre sluss i Södertälje ytterligare ses över. Motivering Västerås, Köping och


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T309 av Staffan Anger (m) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T301 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T301 av Barbro Westerholm fp Åtgärder mot buller för en bättre hälsa Sammanfattning Senare tids forskning visar att trafikbuller och annat samhällsbuller har en menlig effekt på hälsan. Därför måste arbetet med åtgärder både på emissions- och immissionssidan ges hög prioritet både nationellt


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:TU7 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2006/07:T301 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 53 kB)

Motion 2006/07:MJ339 av Kalle Larsson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:MJ339 av Kalle Larsson m.fl. v Stockholms miljö och infrastruktur 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att berörda regionala och nationella myndigheter ska verka för att förbättra reningseffekten och slamhanteringen


Utskottsberedning: 2006/07:CU19 2006/07:MJU1 2006/07:MJU11 2006/07:MJU8 2006/07:SkU19 2006/07:TU1 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Motion 2006/07:MJ339 av Kalle Larsson m.fl. (v) (doc, 67 kB)

Motion 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. c E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en snabbare utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard genom en PPP-lösning. Motivering Skåne har länge haft en utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T353 av Roger Tiefensee (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T353 av Roger Tiefensee c Persontrafik mellan Oxelösund och Västerås Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att klargöra förutsättningarna för att starta persontrafik med tåg mellan Oxelösund och Västerås. Motivering Att


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T353 av Roger Tiefensee (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde c Sommartid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införa sommartid året om. Motivering Det kan tyckas som en bagatell att dividera huruvida vi ska ställa om klockan


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T350 av Annika Qarlsson och Ulrika Carlsson i Skövde (c) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T344 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T344 av Marietta de Pourbaix-Lundin m Ny hamn i Norvik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en djuphamn i Norvik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av skyndsam


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T344 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T372 av Catherine Persson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T372 av Catherine Persson s EU-mopeder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-mopeder och regler för deras framförande. Motivering Olika trafiksäkerhetsinsatser har genom åren beslutats och genomförts för att minska


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T372 av Catherine Persson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. s Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utveckla trafiken på Bohusbanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rusta upp Bohusbanans


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Citybanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggnationen av Citybanan bör fortsätta i den planerade takten. Motivering Besked från den borgerliga regeringen om att stoppa bygget


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T427 av Jörgen Hellman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T427 av Jörgen Hellman m.fl. s Tjälsäkring av grusvägarna i Dalsland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om bärighets- och tjälsäkring av vägarna i Dalsland. Motivering Vägarna i Dalsland tillhör de mest tjälavstängda


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T427 av Jörgen Hellman m.fl. (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T425 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T425 av Lennart Axelsson m.fl. s Bergslagsdiagonalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att uppmärksamma behovet av förbättrade kommunikationer till och från Mälardalen, vilket kan åstadkommas genom en satsning på riksväg


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T425 av Lennart Axelsson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T419 av Ulf Nilsson (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T419 av Ulf Nilsson fp Skånska järnvägars kapacitet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av järnvägssatsningar i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T419 av Ulf Nilsson (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T414 av Louise Malmström m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T414 av Louise Malmström m.fl. s Utbyggnad av E 22 i Östergötland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att påskynda arbetet med utbyggnaden av E 22 i Östergötland. Motivering E 22 går genom Valdemarsviks,


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T414 av Louise Malmström m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T410 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T410 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson s Vinterdäck Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka bilproducenternas ansvar för att bilar vid försäljning ska utrustas med vinterdäck som standard. Motivering Enligt trafikförordningen


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T410 av Kurt Kvarnström och Carin Runeson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T390 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T390 av Kristina Zakrisson m.fl. s Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Norrbotniabanan. Motivering Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå och Haparanda, är en viktig internationell och nationell


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T390 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T387 av Désirée Pethrus Engström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T387 av Désirée Pethrus Engström kd Förbifart Stockholm och Diagonal Ulvsunda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Förbifart Stockholm. Motivering Vägverket har tagit fram två vägalternativ för att knyta ihop söderort


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T387 av Désirée Pethrus Engström (kd) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T384 av Claes Västerteg (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T384 av Claes Västerteg c Infrastrukturen mellan Borås och Varberg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening om vad i motionen anförs om viktiga regionala länkar mellan Borås och Varberg. Viktiga länkar Både riksväg 41 och Viskadalsbanan är viktiga


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T384 av Claes Västerteg (c) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam s Förebyggande av motorcyklistolyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om obligatoriska körlektioner och avrostning. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2006/07:T382 av Lars Wegendal och Carina Adolfsson Elgestam (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T381 av Kerstin Andersson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T381 av Kerstin Andersson m.fl. s Infrastrukturen i Blekinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om infrastrukturen i Blekinge. Motivering För Blekinges del är det mycket angeläget att de planer som finns för att rusta


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T381 av Kerstin Andersson m.fl. (s) (doc, 48 kB)