Dokument & lagar (251 träffar)

Motion 2006/07:T245 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T245 av Susanne Eberstein m.fl. s Prioriterade hamnar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om prioriterade hamnar längs Norrlandskusten. Motivering Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T245 av Susanne Eberstein m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T244 av Lars U Granberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T244 av Lars U Granberg s Körkort Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av en justering av totalvikten ett ekipage får ha när man framför det med B-körkort. Motivering Den viktbegränsningsindelning vad gäller vilken


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T244 av Lars U Granberg (s) (doc, 35 kB)

Motion 2006/07:T240 av Jan Lindholm (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T240 av Jan Lindholm mp Dubbelspår mellan Falun och Borlänge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om det omedelbara behovet av att Banverket bygger det planerade dubbelspåret mellan Falun och Borlänge. Motiv till förslaget


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T240 av Jan Lindholm (mp) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T231 av Inger Jarl Beck (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T231 av Inger Jarl Beck s Trafikmedicinska centrum Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av trafikmedicinska centrum för att bibehålla äldres mobilitet. Motivering Bilens betydelse för äldres mobilitet och hälsa


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T231 av Inger Jarl Beck (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T230 av Barbro Westerholm (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T230 av Barbro Westerholm fp Trafikmedicinska centrum och enheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inrättande av trafikmedicinska centrum och enheter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T230 av Barbro Westerholm (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:N202 av Tobias Krantz (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:N202 av Tobias Krantz fp Ny start för Norrbotten Sammanfattning Satsa på företagandet. Sänk skatter och förenkla regler inte minst för de små och medelstora företagen. Det är nyckeln till ett uppsving för entreprenörskap inte minst i Norrbotten. Slå vakt om Norrbottens basnäringar. Energipolitiken


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:TU1 2006/07:UbU4 2007/08:NU2
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N202 av Tobias Krantz (fp) (doc, 58 kB)

Motion 2006/07:T415 av Johan Löfstrand m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T415 av Johan Löfstrand m.fl. s Tidigareläggning av Ostlänken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att parallellutreda planeringsarbetet kring Ostlänken. Motivering Den 20 december 2005 beslutade dåvarande regeringen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T415 av Johan Löfstrand m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T405 av Hans Backman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T405 av Hans Backman fp Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avsätta medel för att gällande förordning avseende drift och underhåll av enskilda vägar ska kunna följas. Motivering Det enskilda vägnätet


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T405 av Hans Backman (fp) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T403 av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T403 av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen s Riksväg 68 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att riksväg 68 mellan Avesta och Torsåker prioriteras inom befintliga ramar i vägtrafikplanerna. Motivering Riksväg 68 har allt större betydelse för


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T403 av Kurt Kvarnström och Raimo Pärssinen (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T354 av Dan Kihlström (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T354 av Dan Kihlström kd Inlandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Inlandsbanan ska betraktas som nationellt stråk med särskild betydelse för Sveriges inland. Motivering Inlandsbanan mellan Kristinehamn och


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T354 av Dan Kihlström (kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T315 av Gunnar Andrén (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T315 av Gunnar Andrén fp Huvudstaleden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Huvudstaledens roll i det statliga vägnätet. Motivering Stockholmsregionens trafiksituation är mycket besvärande. Från 1970-talets början den


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T315 av Gunnar Andrén (fp) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T310 av Leif Jakobsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T310 av Leif Jakobsson s Miljöbelastningen av godstransporter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljöbelastningen av godstransporter. Motivering Genom Skåne går en övervägande del av allt import- och exportgods. Det


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T310 av Leif Jakobsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T305 av Leif Jakobsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T305 av Leif Jakobsson s Alkolåsets betydelse för totalkonsumtionen av alkohol Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta införandet av alkolåsets konsekvenser på totalkonsumtionen av alkohol. Motivering Den


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T305 av Leif Jakobsson (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. s Skogslänskommunikationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att man vid prioritering mellan olika infrastrukturobjekt tar hänsyn till såväl regionalpolitiska som sociala skäl,


Utskottsberedning: 2006/07:NU14 2006/07:TU11 2006/07:TU12 2006/07:TU16 2006/07:TU4 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 16 avslag

Motion 2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. (s) (doc, 61 kB)

Motion 2006/07:T298 av Hans Backman (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T298 av Hans Backman fp E 4 EnångerHudiksvall som fyrfilig motorväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utbyggnaden av E 4 EnångerHudiksvall till fyrfilig motorväg ska påbörjas år 2007. Motivering En utbyggnad av


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T298 av Hans Backman (fp) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T296 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T296 av Urban Ahlin m.fl. s Europaväg 20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att standardhöja Europaväg 20. Motivering E 20 från Stockholm till Göteborg är en livsnerv och har mycket stor betydelse för västra


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T296 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T294 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T294 av Urban Ahlin m.fl. s Kinnekullebanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ytterligare satsningar på Kinnekullebanan. Motivering Goda kommunikationer är av mycket stor betydelse för möjligheten till ett


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T294 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T293 av Monica Green m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T293 av Monica Green m.fl. s Västra stambanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Västra stambanans utbyggnad. Motivering Västra stambanan är i skriande behov av utbyggnad. På denna järnväg samsas godståg, fjärrtåg,


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T293 av Monica Green m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T292 av Carina Ohlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T292 av Carina Ohlsson m.fl. s Vänersjöfarten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om Vänersjöfartens utveckling. Motivering Vänersjöfarten har stor regional- och miljöpolitisk betydelse. Vänersjöfarten är en viktig transportnäring


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T292 av Carina Ohlsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T291 av Hans Backman och Cecilia Wikström i Uppsala (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:T291 av Hans Backman och Cecilia Wikström i Uppsala fp Tågsträckan mellan Gävle och Uppsala/Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att SJ ska konkurrensutsättas på tågsträckan mellan Gävle och Uppsala/Stockholm.


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T291 av Hans Backman och Cecilia Wikström i Uppsala (fp) (doc, 36 kB)