Dokument & lagar (251 träffar)

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp)

Motion till riksdagen 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter fp Villkoren för jobb och företagande på Södertörn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att pröva Södertörns högskolas universitetsansökan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad


Utskottsberedning: 2006/07:TU1 2006/07:UbU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:Ub258 av Karin Pilsäter (fp) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T448 av Bosse Ringholm s Trafik i Stockholmsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafiken i Stockholmsområdet. Motivering Stockholm behöver en långsiktig strategi som klarar att möta kommande decenniers krav på


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna. Motivering Utan bra enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. c E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en snabbare utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard genom en PPP-lösning. Motivering Skåne har länge haft en utbyggnad av E 22 till motorvägsstandard


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T446 av Johan Linander m.fl. (c) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. s Bohusbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utveckla trafiken på Bohusbanan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rusta upp Bohusbanans


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T445 av Catharina Bråkenhielm m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg kd Trafikförbindelse mellan Holmön och fastlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt lägga fram förslag gällande trafikförbindelsen mellan Holmön och fastlandet. Motivering Holmön


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Skånsk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de nationella och regionala vägarna och järnvägarna i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:T442 av Karl Gustav Abramsson (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T442 av Karl Gustav Abramsson s Flygtrafiken i Norrlands inland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av fortsatt upphandlad flygtrafik och driftsstöd till flygplatser i Norrlands inland. Motivering Sedan en längre


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T442 av Karl Gustav Abramsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T440 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T440 av Eva-Lena Jansson m.fl. s Väg 51 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnad av väg 51. Motivering Att ha goda kommunikationer som vidgar arbetsmarknaden för såväl människor som företag är avgörande för välfärden,


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T440 av Eva-Lena Jansson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. s Citybanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggandet av Citybanan. Motivering Citybanan är nödvändig för att lösa de redan i dag akuta problemen i pendeltågstrafiken. Trängseln på spåren


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. s Utbyggnad av StockholmArlanda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om StockholmArlandas utveckling. Motivering Stockholmsregionen är norra Europas största storstadsregion med ett upptagningsområde


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T438 av Mikael Damberg m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T437 av Mikael Damberg och Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T437 av Mikael Damberg och Sylvia Lindgren s Förbifart Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om dragning av Förbifart Stockholm över Ekerö. Motivering Tillväxtregioner är nationella resurser som tillika är beroende


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T437 av Mikael Damberg och Sylvia Lindgren (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T436 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T436 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Tågsträckan Uven Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av ett långsiktigt hållbart avtal mellan regionen och Rikstrafiken. Motivering Järnvägstrafiken mellan Uppsala och Norrköping,


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T436 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T435 av Margareta Israelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T435 av Margareta Israelsson m.fl. s Slussen i Södertälje Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av större slusskapacitet i Södertälje. Motivering Sjötransporterna längs våra kuster har ökat med 20 och antalet


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T435 av Margareta Israelsson m.fl. (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. s Infrastruktursatsningar i Mälardalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om genomförandet av viktiga infrastruktursatsningar i Mälardalen. Motivering Det område som sträcker sig från Örebro


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T434 av Mats Berglind m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Avgiftssystemet i kollektivtrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avgiftssystemet i kollektivtrafiken. Motivering Östra Mellansverige är en sammanhållen region med stark tillväxt.


Utskottsberedning: 2006/07:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. s Stickspår för järnväg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inventering av förutsättningarna att försörja företag och industriområden med stickspår för järnväg. Motivering Det finns ett


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T432 av Lennart Axelsson m.fl. (s) (doc, 39 kB)

Motion 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. s Citybanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om byggnationen av Citybanan bör fortsätta i den planerade takten. Motivering Besked från den borgerliga regeringen om att stoppa bygget


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg s Dalabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att uppgradera Dalabanans standard i syfte att åstadkomma kortare restider och regionförstoring. Motivering För


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T430 av Peter Hultqvist och Sven-Erik Österberg (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T429 av Tomas Eneroth (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T429 av Tomas Eneroth s Körkortsvalidering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att genomföra en översyn av körkortsvalideringen. Motivering Idag finns goda möjligheter för andra EU-medborgare, samt även medborgare


Utskottsberedning: 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T429 av Tomas Eneroth (s) (doc, 35 kB)