Dokument & lagar (33 träffar)

Omröstning 2006/07:TU16p9 Konsekvenser för sysselsättningen

Votering: betänkande 2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.förslagspunkt 9 Konsekvenser för sysselsättningen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T11 av Monica Green s yrkande 2, 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén båda s i denna del, 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. s yrkande 2, 2006/07:T14

2007-06-14

Omröstning 2006/07:TU16p8 Bankernas kostnadsansvar

Votering: betänkande 2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.förslagspunkt 8 Bankernas kostnadsansvar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 8 och 2006/07:T306 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 2. Datum: 2007-06-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-06-14

Omröstning 2006/07:TU16p1 Statens ansvar för grundläggande betaltjänster

Votering: betänkande 2006/07:TU16 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m.förslagspunkt 1 Statens ansvar för grundläggande betaltjänster Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén båda s i denna del, 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 1, 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl.

2007-06-14

Omröstning 2006/07:TU13p2 Utskottets lagförslag

Votering: betänkande 2006/07:TU13 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m.förslagspunkt 2 Utskottets lagförslag Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i lagen 1990:712 om undersökning av olyckor. Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2006/07:45 punkt 1 i denna del och 2006/07:110

2007-06-07

Omröstning 2006/07:TU15p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2006/07:TU15 Nya hastighetsgränser, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T8 yrkande 1, 2006/07:T9 och 2006/07:T10. Datum: 2007-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 100 0 30

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU15p2 Nya hastighetsgränser

Votering: betänkande 2006/07:TU15 Nya hastighetsgränser, förslagspunkt 2 Nya hastighetsgränser Riksdagen godkänner regeringens förslag om att nya hastighetsgränser får införas, så att det blir möjligt för beslutande myndigheter att använda sig av 10-steg i intervallet 30-120 kilometer i timmen. Därmed bifaller riksdagen

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU12p6 Trafikeringsrätt och tillhandahållande av tjänster

Votering: betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet, förslagspunkt 6 Trafikeringsrätt och tillhandahållande av tjänster Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 2 och 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar båda s i denna del. Datum: 2007-05-24 Omröstning

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU12p4 Banunderhåll

Votering: betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet, förslagspunkt 4 Banunderhåll Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 6 och 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 22. Datum: 2007-05-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU12p1 Konkurrens- och marknadsfrågor

Votering: betänkande 2006/07:TU12 Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet, förslagspunkt 1 Konkurrens- och marknadsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T211 av Cecilia Wikström i Uppsala fp yrkande 2, 2006/07:T220 av Kenneth Johansson och Jörgen Johansson båda c yrkande 2, 2006/07:T291 av Hans Backman och Cecilia

2007-05-24

Omröstning 2006/07:TU11p3 Öppen källkod m.m.

Votering: betänkande 2006/07:TU11 IT-politik och elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 3 Öppen källkod m.m. Riksdagen avslår motion 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 6-8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-04-18

Omröstning 2006/07:TU11p2 Bredbandsutbyggnad

Votering: betänkande 2006/07:TU11 IT-politik och elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 2 Bredbandsutbyggnad Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T274 av Annie Johansson c2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 13, 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 1 och 2, 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson

2007-04-18

Omröstning 2006/07:TU9p8 Utsläpp av svavel och kväve

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 8 Utsläpp av svavel och kväve Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T242 av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg båda s2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 3 och 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 16. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p6 PSSA-frågor

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 6 PSSA-frågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T400 av Kent Härstedt s och 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 17. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p15 Register för fritidsbåtar

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 15 Register för fritidsbåtar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk221 av Jennie Nilsson m.fl. s yrkande 1, 2006/07:T246 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein båda s2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 9 i denna del, 2006/07:T375 av Peter Jeppsson m.fl.

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p2 Sjöfartens finansiering

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 2 Sjöfartens finansiering Riksdagen avslår motion 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 8. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 0 24 m 85 0 0 12 c

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU8p6 Flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet

Votering: betänkande 2006/07:TU8 Vissa transportpolitiska frågor m.m.förslagspunkt 6 Flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T224 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson båda s2006/07:T308 av Staffan Anger m2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 4, 2006/07:T369 av

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU8p4 Bolagisering

Votering: betänkande 2006/07:TU8 Vissa transportpolitiska frågor m.m.förslagspunkt 4 Bolagisering Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T235 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd båda m2006/07:T264 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé båda m yrkandena 1 och 2, 2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund båda m och 2006/07:T334

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU8p8 Luftfartens miljöpåverkan

Votering: betänkande 2006/07:TU8 Vissa transportpolitiska frågor m.m.förslagspunkt 8 Luftfartens miljöpåverkan Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T301 av Barbro Westerholm fp yrkande 7 och 2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 3. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU8p1 Infrastrukturplanering

Votering: betänkande 2006/07:TU8 Vissa transportpolitiska frågor m.m.förslagspunkt 1 Infrastrukturplanering Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T203 av Gunilla Wahlén m.fl. v2006/07:T215 av Anders Åkesson c2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkandena 1, 3-6 och 11, 2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU7p20 Sänkning av maximivikten för lastbilar

Votering: betänkande 2006/07:TU7 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 20 Sänkning av maximivikten för lastbilar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 16 och 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 32. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2007-03-21

Paginering