Dokument & lagar (428 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2006/07:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:31 DATUM 2007-04-19 TID Kl. 09.30-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från VTI Generaldirektör Urban Karlström, avdelningschef Pontus Matstom, avdelningschef Jan-Eric Nilsson och kommunikationschef Helena Sederström informerar om verksamheten vid

2007-04-19

Omröstning 2006/07:TU11p3 Öppen källkod m.m.

Votering: betänkande 2006/07:TU11 IT-politik och elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 3 Öppen källkod m.m. Riksdagen avslår motion 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 6-8. Datum: 2007-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s

2007-04-18

Omröstning 2006/07:TU11p2 Bredbandsutbyggnad

Votering: betänkande 2006/07:TU11 IT-politik och elektroniska kommunikationer, förslagspunkt 2 Bredbandsutbyggnad Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T274 av Annie Johansson c2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 13, 2006/07:T356 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 1 och 2, 2006/07:T383 av Sven Gunnar Persson

2007-04-18

Utskottsmöte 2006/07:30

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:30 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:30 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:29 från den 12 april 2007 2. UTLÅTANDE OM GRÖNBOKEN OM EN FRAMTIDA HAVSPOLITIK FÖR EU Beredning av utlåtande

2007-04-17 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:30 DATUM 2007-04-17 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:29 från den 12 april 2007. 2 Utlåtande om grönboken om en framtida havspolitik för EU Utskottet behandlar utlåtande 2006/07:TU14 om grönboken

2007-04-17

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:29 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSREVISIONEN Riksrevisor Lennart Grufberg: Presentation av Riksrevisionen med fokus på uppgifter och mandat. Redovisning av erfarenheter från

2007-04-12 09:30:00

Omröstning 2006/07:TU9p8 Utsläpp av svavel och kväve

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 8 Utsläpp av svavel och kväve Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T242 av Jasenko Omanovic och Agneta Lundberg båda s2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 3 och 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 16. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p6 PSSA-frågor

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 6 PSSA-frågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T400 av Kent Härstedt s och 2006/07:MJ390 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 17. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 105 0

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p15 Register för fritidsbåtar

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 15 Register för fritidsbåtar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk221 av Jennie Nilsson m.fl. s yrkande 1, 2006/07:T246 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein båda s2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 9 i denna del, 2006/07:T375 av Peter Jeppsson m.fl.

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU9p2 Sjöfartens finansiering

Votering: betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 2 Sjöfartens finansiering Riksdagen avslår motion 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 8. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 106 0 0 24 m 85 0 0 12 c

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU8p6 Flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet

Votering: betänkande 2006/07:TU8 Vissa transportpolitiska frågor m.m.förslagspunkt 6 Flygplatskapaciteten i Stockholm-Mälardalsområdet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T224 av Fredrik Olovsson och Lennart Axelsson båda s2006/07:T308 av Staffan Anger m2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 4, 2006/07:T369 av

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU8p4 Bolagisering

Votering: betänkande 2006/07:TU8 Vissa transportpolitiska frågor m.m.förslagspunkt 4 Bolagisering Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T235 av Tomas Tobé och Jessica Polfjärd båda m2006/07:T264 av Jessica Polfjärd och Tomas Tobé båda m yrkandena 1 och 2, 2006/07:T333 av Bertil Kjellberg och Lena Asplund båda m och 2006/07:T334

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU8p8 Luftfartens miljöpåverkan

Votering: betänkande 2006/07:TU8 Vissa transportpolitiska frågor m.m.förslagspunkt 8 Luftfartens miljöpåverkan Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T301 av Barbro Westerholm fp yrkande 7 och 2006/07:T357 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 3. Datum: 2007-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2007-04-12

Omröstning 2006/07:TU8p1 Infrastrukturplanering

Votering: betänkande 2006/07:TU8 Vissa transportpolitiska frågor m.m.förslagspunkt 1 Infrastrukturplanering Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T203 av Gunilla Wahlén m.fl. v2006/07:T215 av Anders Åkesson c2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkandena 1, 3-6 och 11, 2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande

2007-04-12

Trafikutskottets protokoll 2006/07:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:29 DATUM 2007-04-12 TID Kl. 09.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Lennart Grufberg, granskningschef Anette Wik, biträdande granskningschef Inge Danielsson och biträdande granskningsenhetschef Rutger Banefelt informerar

2007-04-12

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:28 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:27 från den 29 mars 2007 2. JÄRNVÄGSPOLITIK OCH ANDRA JÄRNVÄGSPAKETET Beredning I av betänkande 2006/07:TU12

2007-04-10 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:28 DATUM 2007-04-10 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar forskningssekreteraren Helene Limén från RUT välkommen att närvara under dagens utskottssammanträde. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:27

2007-04-10

Proposition 2006/07:110

1 Regeringens proposition 2006/07:110 Rapportering av händelser inom civil luftfart m.m. Prop. 2006/07:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 april 2007 Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag


Utskottsberedning: 2006/07:TU13
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2006/07:110 (pdf, 566 kB)

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering För att vi ska kunna ha en positiv tillväxt och utveckling i hela landet krävs


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att återkomma med förslag om hur man ska lösa situationen för särskilda grupper före utgången av 2007. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 44 kB)