Dokument & lagar (428 träffar)

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T11 av Monica Green s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av betalservice i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omställning


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s) (doc, 44 kB)

Betänkande 2006/07:TU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om sjöfart. Motionerna handlar främst om sjöfartens finansiering, strategiska hamnar, säkerhets- och miljörelaterade sjöfartsfrågor samt frågor om fritidsbåtar.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 7
Beredning: 2007-03-13 Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:TU9 (pdf, 438 kB)

Betänkande 2006/07:TU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om bland annat transportpolitiska frågor. Motionerna handlar om infrastrukturplanering, finansiering av transportinfrastruktur, luftfart, kombinerade transporter, Öresundsbron och sommartiden.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 8
Beredning: 2007-02-27 Justering: 2007-03-29 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-12

Betänkande 2006/07:TU8 (pdf, 299 kB)

Utskottsmöte 2006/07:27

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:27 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:27 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET OM JÄRNVÄGSFRÅGOR kl. 09.30 Rättssakkunnig Anna Förander och ämnessakkunig Carl Silfverswär från Näringsdepartementet informerar

2007-03-29 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:27 DATUM 2007-03-29 TID Kl. 09.30-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar utredare Lena Sandström från riksdagens utredningstjänst och AMS-praktikanten Maria Vladimirova välkomna att tjänstgöra i utskottet under våren 2007. 2

2007-03-29

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering En viktig förutsättning för en positiv utveckling i en region är att det


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. v Statens ansvar för vissa betaltjänster 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att staten även i fortsättningen ska ansvara för tillgången till betaltjänster i hela landet. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2006/07:T14 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om ändrade hastighetsgränser. Inledning I en proposition till riksdagen Nya hastighetsgränser, proposition 2006/07:73 föreslår regeringen att hastighetsreglerna på våra vägar


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T10 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 66 kB)

Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. s Nya hastighetsgränser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser. Motivering I propositionen föreslår regeringen en komplettering av dagens fem hastighetsgränser på vägarna med ytterligare fem. Bakgrunden


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T9 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 48 kB)

Rapport från riksdagen 2006/07:RFR3

Trafikutskottets uppföljning av flyttning av fordon ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-85050-81-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2007 Förord Hösten 2003 beslutade riksdagen om ändringar i lagen 1982:129 om flyttning av fordon i vissa fall. Lagändringarna innebar bl.a. ett förtydligande av att cyklar och andra oregistrerade

2007-03-27

Motion 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. v Nya hastighetsgränser 1Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07: 73 Nya hastighetsgränser. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Vägverket ska styra förändringsarbetet så att hastigheterna i landet i genomsnitt


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T8 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 57 kB)

Betänkande 2006/07:TU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om IT-politik och elektroniska kommunikationer. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Beredning: 2007-02-27 Justering: 2007-03-20 Debatt: 2007-04-12 Beslut: 2007-04-18

Betänkande 2006/07:TU11 (pdf, 224 kB) Webb-tv debatt om förslag: IT-politik och elektroniska kommunikationer

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:26 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:25 från den 20 mars 2007 2. SJÖFART Beredning II av betänkande 2006/07:TU9 Föredragande Hélène Tegnér/3.

2007-03-22 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:26 DATUM 2007-03-22 TID Kl. 09.30-09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:25 från den 20 mars 2007. 2 Sjöfart Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart. Ärendet bordläggs för fortsatt

2007-03-22

Omröstning 2006/07:TU7p20 Sänkning av maximivikten för lastbilar

Votering: betänkande 2006/07:TU7 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 20 Sänkning av maximivikten för lastbilar Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 16 och 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkande 32. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2007-03-21

Omröstning 2006/07:TU7p7 Skärpt straff vid överlast

Votering: betänkande 2006/07:TU7 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 7 Skärpt straff vid överlast Riksdagen avslår motion 2006/07:T249 av Agneta Lundberg och Jasenko Omanovic båda sDatum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2007-03-21

Omröstning 2006/07:TU7p5 Ekonomisk brottslighet inom taxibranschen

Votering: betänkande 2006/07:TU7 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 5 Ekonomisk brottslighet inom taxibranschen Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T278 av Göran Persson i Simrishamn s och 2006/07:T332 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 1-5. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2007-03-21

Omröstning 2006/07:TU7p8 Minskad användning av fossila drivmedel m.m.

Votering: betänkande 2006/07:TU7 Väg- och fordonsfrågor, förslagspunkt 8 Minskad användning av fossila drivmedel m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk246 av Lars Ohly m.fl. v yrkande 6, 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 4, 2006/07:T295 av Alf Eriksson m.fl. s2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl.

2007-03-21

Omröstning 2006/07:TU6p2 Alkohol i trafiken

Votering: betänkande 2006/07:TU6 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 2 Alkohol i trafiken Riksdagen avslår motionerna 2006/07:So464 av Maria Wetterstrand m.fl. mp yrkande 40, 2006/07:T284 av Jan Björkman m.fl. s2006/07:T305 av Leif Jakobsson s2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. v yrkandena 2, 3 och 5, 2006/07:T382 av Lars

2007-03-21

Omröstning 2006/07:TU6p7 Barn i trafiken

Votering: betänkande 2006/07:TU6 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 7 Barn i trafiken Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T228 av Catharina Bråkenhielm s2006/07:T328 av Ulf Sjösten m och 2006/07:T358 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 14. Datum: 2007-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 s, v,

2007-03-21