Dokument & lagar (428 träffar)

Omröstning 2006/07:TU6p4 Övervakning och sanktioner

Votering: betänkande 2006/07:TU6 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 4 Övervakning och sanktioner Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T311 av Susanne Eberstein och Jasenko Omanovic båda s2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkande 21, 2006/07:T370 av Björn Hamilton m2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena

2007-03-21

Utskottsmöte 2006/07:25

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:25 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg, kommunikationsråd Erik Kiesow och departementssekreterare Marcus Nordmeyer, Näringsdepartementet,

2007-03-20 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:25 DATUM 2007-03-20 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutar medge att föredragande Katja Anell från EU-nämnden får närvara under sammanträdespunkten 2 EU-information från Näringsdepartementet.

2007-03-20

Proposition 2006/07:55

1 Regeringens proposition 2006/07:55 Statens ansvar för vissa betaltjänster Prop. 2006/07:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2007 Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Den grundläggande kassaservice som i dag tillhandahålls


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2006/07:55 (pdf, 281 kB)

Motion 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. v Andra järnvägspaketet fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förvaltningsuppgift i samband med haveriutredning som innefattar myndighetsutövning


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T6 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 49 kB)

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION Kl. 09.00 Statssekreterare Leif Zetterberg, Näringsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor inför transportministrarnas rådsmöte den 22 mars

2007-03-15 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:24 DATUM 2007-03-15 TID Kl. 09.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg, ämnesråd Per Björklund, ämnesråd Lars Österberg departementssekreterare Marcus Nordmeyer, departementssekreterare

2007-03-15

Motion 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar s Andra järnvägspaketet fortsatt EU-harmonisering av järnvägslagstiftningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge de utredande organen befogenhet att även utreda större driftstörningar


Utskottsberedning: 2006/07:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T7 av Ronny Olander och Maryam Yazdanfar (s) (doc, 42 kB)

Utskottsmöte 2006/07:23

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:23 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:22 från den 27 februari 2007 2. SJÖFART Beredning I av betänkande 2006/07:TU9 Föredragande Hélène Tegnér/3.

2007-03-13 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:23 DATUM 2007-03-13 TID Kl. 11.00-12.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:22 från den 27 februari 2007. 2 Sjöfart Utskottet behandlar betänkande 2006/07:TU9 Sjöfart. Ärendet bordläggs för fortsatt behandling. 3 IT-politik

2007-03-13

Proposition 2006/07:73

1 Regeringens proposition 2006/07:73 Nya hastighetsgränser Prop. 2006/07:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2007 Maud Olofsson Åsa Torstensson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Det nuvarande hastighetssystemet med hastighetsgränserna 30, 50, 70,


Utskottsberedning: 2006/07:TU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:73 (pdf, 164 kB)

Betänkande 2006/07:TU7

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om väg- och fordonsfrågor. Skälet är att åtgärder redan är genomförda eller att arbete pågår i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om enskilda vägar, ekonomisk brottslighet inom taxibranschen, problem vid överlast, minskad användning av fossila drivmedel med mera, statens upphandling av miljöbilar, infrastruktur för förnybara drivmedel, alternativ halkbekämpning, regler för fordonsekipage och vinterklassning av fordon.

Förslagspunkter: 27 Reservationer: 13
Beredning: 2007-01-23 Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-15 Beslut: 2007-03-21

Betänkande 2006/07:TU7 (pdf, 528 kB)

Omröstning 2006/07:TU5p1 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal

Votering: betänkande 2006/07:TU5 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal, förslagspunkt 1 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mönstringslagen 1983:929Därmed bifaller riksdagen proposition 2006/07:31 och avslår motionerna 2006/07:T3 och 2006/07:T4.

2007-03-01

Betänkande 2006/07:TU10

Ursprungskontrollen av fordon ska bli bättre. Detta för att förhindra eller försvåra att stulna fordon eller fordon med oklar identitet registreras i Sverige. Lagändringarna börjar gälla den 4 februari 2008. Lagen om arbetstid vid visst vägtransportarbete ändras den 11 april 2007 med anledning av ändringar i EU-förordningar. Från den 1 april 2007 ska beslut om körprov för taxiförarlegitimation inte kunna överklagas.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2007-02-27 Debatt: 2007-03-15 Beslut: 2007-03-15

Betänkande 2006/07:TU10 (pdf, 866 kB)

Betänkande 2006/07:TU6

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om trafiksäkerhet. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 11
Beredning: 2007-01-23 Justering: 2007-02-20 Debatt: 2007-03-15 Beslut: 2007-03-21

Betänkande 2006/07:TU6 (pdf, 480 kB)

Omröstning 2006/07:TU4p6 Upphandling av flyg- och järnvägstrafik

Votering: betänkande 2006/07:TU4 Kollektivtrafik och trafikupphandling, förslagspunkt 6 Upphandling av flyg- och järnvägstrafik Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 15, 2006/07:T353 av Roger Tiefensee c2006/07:T421 av Pia Nilsson m.fl. s2006/07:T436 av Sven-Erik Österberg m.fl.

2007-02-28

Omröstning 2006/07:TU4p8 Lokal spårtrafik

Votering: betänkande 2006/07:TU4 Kollektivtrafik och trafikupphandling, förslagspunkt 8 Lokal spårtrafik Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T359 av Karin Svensson Smith m.fl. mp yrkandena 11-13 och 2006/07:MJ391 av Peter Eriksson m.fl. mp yrkandena 27-29. Datum: 2007-02-28 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2007-02-28

Omröstning 2006/07:TU4p3 Rabatter och taxor

Votering: betänkande 2006/07:TU4 Kollektivtrafik och trafikupphandling, förslagspunkt 3 Rabatter och taxor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T286 av Lars Wegendal s2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 7, 2006/07:T342 av Ulf Nilsson m.fl. fp yrkande 3 och 2006/07:T433 av Sven-Erik Österberg m.fl. sDatum:

2007-02-28

Omröstning 2006/07:TU4p1 Övergripande kollektivtrafikfrågor

Votering: betänkande 2006/07:TU4 Kollektivtrafik och trafikupphandling, förslagspunkt 1 Övergripande kollektivtrafikfrågor Riksdagen avslår motionerna 2006/07:T250 av Jasenko Omanovic och Eva Sonidsson båda s2006/07:T300 av Agneta Lundberg m.fl. s yrkande 16 och 2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 4. Datum:

2007-02-28

Utskottsmöte 2006/07:22

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:22 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:22 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg med medarbetare informerar om aktuella EU-frågor 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av

2007-02-27 11:00:00