Dokument & lagar (428 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2006/07:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:15 DATUM 2007-01-18 TID Kl. 09.30-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:14 från den 12 december 2006. 2 Verksamhetsplanering för våren 2007 Preliminär ärendeplan för trafikutskottets arbete under våren 2007 behandlades.

2007-01-18

Motion 2006/07:T4 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T4 av Anders Karlsson m.fl. s Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om mönstringen av intendenturpersonal. Motivering I regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen


Utskottsberedning: 2006/07:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T4 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. v Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal. Bakgrund I regeringens proposition 2006/07:31 Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal


Utskottsberedning: 2006/07:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T3 av Peter Pedersen m.fl. (v) (doc, 40 kB)

Proposition 2006/07:31

2006/07:31 1983:929 följande eller skyddad mönstring ändringarna. ringsplikten. ombord. negativt. ningstillstånd. för plikten. sjötjänstgöringen omfattning. följande intendenturpersonal.


Utskottsberedning: 2006/07:TU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:31 (pdf, 205 kB)

Omröstning 2006/07:TU1p14 Citybanan m.m.

Votering: betänkande 2006/07:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 14 Citybanan m.m. Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Fi244 av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. s yrkandena 56 och 57, 2006/07:T431 av Sven-Erik Österberg m.fl. s2006/07:T439 av Mikael Damberg m.fl. s och 2006/07:T448 av Bosse Ringholm sDatum:

2006-12-13

Omröstning 2006/07:TU1p1 Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik

Votering: betänkande 2006/07:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 1 Mål- och resultatfrågor för politikområdet Transportpolitik Riksdagen godkänner vad utskottet anfört. Därmed avslår riksdagen motionerna 2006/07:T302 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 1, 2006/07:T304 av Peter Pedersen m.fl. v yrkande 11,

2006-12-13

Utskottsmöte 2006/07:14

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:14 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:13 från den 5 december 2006 2. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM STOCKHOLMSREGIONENS TRAFIKFÖRSÖRJNING Behandling av

2006-12-12 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:14 DATUM 2006-12-12 TID Kl. 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:13 från den 5 december 2006. 2 Offentlig utfrågning om Stockholmsregionens trafikförsörjning Utskottet beslutar att hålla en offentlig utfrågning

2006-12-12

Utskottsmöte 2006/07:13

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:13 Datum och tid: 09:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV NÄRINGSDEPARTEMENTET Statssekreterare Leif Zetterberg, Näringsdepartementet, informerar inför rådsmötet den 11 december 2006 2. PROTOKOLLSJUSTERING

2006-12-07 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:13 DATUM 2006-12-07 TID Kl. 09.00-09:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvaro vid sammanträde Utskottet beslutar att Pia Törsleff Hertzberg, föredragande från EU-nämnden, får närvara vid utskottets sammanträde vad gäller informationen från Näringsdepartementet.

2006-12-07

Utskottsmöte 2006/07:12

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:12 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:11 från den 30 november 2006 2. NYA POSTDIREKTIVET Behandling av förslag till rådets direktiv om ändring 97/67/EG

2006-12-05 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:12 DATUM 2006-12-05 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Sten Bergheden välkommen som nyvald ledamot till utskottet. 2 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:11 från den 30 november 2006. 3 Nya postdirektivet

2006-12-05

Proposition 2006/07:25

2006/07:25 kraven. elektroniska elektroniska fordon. fordonen. förvaltningsdomstol. före 4.8 avgifter färdvägsrelaterade betalningar. egna kommunikation. avgiftspunkter. införs. enskild. eller vägtullar, fordon denna. ringens. om för antas ringens. påkallade. förvaltningslagen. om ekonomiska nationellastandardiseringskommitténförkommunikation


Utskottsberedning: 2006/07:TU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:25 (pdf, 343 kB)

Betänkande 2006/07:TU1

Riksdagen sade ja till regeringens budgetförslag inom områdena transportpolitik, IT, elektronisk kommunikation och post. Merparten av de knappt 34 miljarder kronor som regeringen har avsatt går till byggande och underhåll av vägar och järnvägar. Riksdagen beslutade också att budgetanslaget för väghållning och statsbidrag får användas för utgifter kopplade till en fortsatt användning av trängselskatt i Stockholm. Vidare beslutade riksdagen att regeringen ska kunna ge Vägverket i uppdrag att teckna avtal om utrustning, system och tjänster för fortsatt trängselskatt.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 3
Beredning: 2006-11-09 Justering: 2006-11-30 Debatt: 2006-12-11 Beslut: 2006-12-13

Betänkande 2006/07:TU1 (pdf, 1134 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Utskottsmöte 2006/07:11

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:11 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV LUFTFARTSVERKET Generaldirektör Lars Rekke och informationsdirektör Lars Röhne informerar om Luftfartsverket och dess verksamhet 2. INFORMATION

2006-11-30 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:11 DATUM 2006-11-30 TID Kl. 09.30-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Luftfartsverket Generaldirektör Lars Rekke och informationsdirektör Lars Röhne informerar om Luftfartsverket. 2 Information av Näringsdepartementet Departementssekreterare

2006-11-30

Utskottsmöte 2006/07:10

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:10 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV LUFTFARTSSTYRELSEN Generaldirektör Nils-Gunnar Billinger och chefsjurist Lena Byström Möller informerar om Luftfartsstyrelsen och dess verksamhet

2006-11-28 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:10 DATUM 2006-11-28 TID Kl. 11.00-12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Luftfartsstyrelsen Generaldirektör Nils-Gunnar Billinger, chefsjurist Lena Byström Möller och jurist Henrik Lundberg informerar om Luftfartsstyrelsen och dess verksamhet. 2

2006-11-28

Utskottsmöte 2006/07:9

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:9 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM INSPEKTIONSUTREDNINGEN Utredaren Ingvar Åkesson informerar om Inspektionsutredningen 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:8 från

2006-11-23 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:9 DATUM 2006-11-23 TID Kl. 09.30-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Inspektionsutredningen Utredaren Ingvar Åkesson och sekreterare Evy Åström informerar om Inspektionsutredningen. 2 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Margareta Cederfelt välkommen

2006-11-23