Dokument & lagar (428 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2006/07:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:22 DATUM 2007-02-27 TID Kl. 11.00-12.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Leif Zetterberg, departementssekreterarna Carl Jeding och Lina Feltwall, ämnesråd Per Björklund, ämnessakkunnig Johan Schelin samt politisk

2007-02-27

Proposition 2006/07:45

2006/07:45 av strukturförvaltare. faranderegler. spårväg, medfört miljön, synpunkt. inträffade. den tillämpliga äldre hetshänseende. 2004:519 följande med järnvägsfordon, infrastrukturförvaltare, angiven 5 av verksamhe föregående säkerhetshänseende. för av intyget. den omprövning järnvägssäkerhet. gods


Utskottsberedning: 2006/07:TU12 2006/07:TU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:45 (pdf, 1178 kB)

Utskottsmöte 2006/07:21

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:21 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:21 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:19 från den 13 februari och 2006/07:20 från den 15 februari 2007 2. TRAFIKSÄKERHET Justering av betänkande

2007-02-20 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:21 DATUM 2007-02-20 TID Kl. 11.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:19 från den 13 februari och 2006/07:20 från den 15 februari 2007. 2 Trafiksäkerhet Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2006/07:TU6

2007-02-20

Betänkande 2006/07:TU4

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om kollektivtrafiken och statens trafikupphandling. Skälet är bland annat att regeringen kommer att se över de transportpolitiska målen och har gett Banverket och Vägverket i uppdrag att gemensamt ta fram ett nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 10
Beredning: 2007-01-18 Justering: 2007-02-13 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-02-28

Betänkande 2006/07:TU4 (pdf, 553 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kollektivtrafik och trafikupphandling

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:20 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20 Datum och tid: 09:00 Plats: Andrakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM TRAFIKLÖSNINGAR FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Bilagor 1.Program och lista över inbjudna

2007-02-15 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:20

TRAFIKUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T15:01:00Z 2007-02-20T15:01:00Z 6 836 4766 Sveriges Riksdag 145920 39 9 5852 9.2720 7E389666-D324-40FE-9DFF-D750ED84815C Protokoll utskottsdokument Trafikutskottet 2007-02-15 Protokoll utskottssammanträde

2007-02-15

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T5 av Christer Engelhardt s Ursprungskontroll av fordon, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge trafikregistret på Gotland i uppdrag att utföra ursprungskontrollen av fordon. Motivering Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s) (doc, 40 kB)

Utskottsmöte 2006/07:19

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:19 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:19 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:18 från den 30 januari 2007 2. KOLLEKTIVTRAFIK OCH TRAFIKUPPHANDLING Justering av betänkande 2006/07:TU4

2007-02-13 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:19

TRAFIKUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T14:59:00Z 2007-02-20T14:59:00Z 5 763 4044 Sveriges Riksdag 145920 33 9 4798 9.2720 5F528902-D69F-4F7D-8053-32FCCE1511FD Protokoll utskottsdokument Trafikutskottet 2007-02-13 Protokoll utskottssammanträde

2007-02-13

Betänkande 2006/07:TU5

Regeringen ska från den 1 april 2007 kunna bestämma om undantag från mönstringskravet för intendenturpersonal inom sjöfarten. Syftet med mönstring är att ge underlag för dels säkerhetshöjande kontroll av fartygets bemanning, del registrering av sjömannens tjänstgöringstid till sjöss. Dagens system omfattar alla sjömän, det vill säga även intendenturpersonal. För sådan personal saknar dessa aspekter nästan all betydelse, särskilt för dem som tjänstgör i Så kallad inre fart (det vill säga främst inom Sverige och utanför kusterna). De säkerhetskrav som mönstringen ändå tillgodoser för intendenturpersonal ska i stället säkras genom att regeringen ska få bestämma vilka föreskrifter som ska gälla för den personal som undantas.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-28 Beslut: 2007-03-01

Betänkande 2006/07:TU5 (pdf, 221 kB) Webb-tv debatt om förslag: Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal

Betänkande 2006/07:TU3

Elektroniska vägavgiftssystem som tas i drift efter den 28 februari 2007 ska uppfylla vissa tekniska krav. Syftet är att säkerställa tekniska standarder. Med de nya reglerna genomförs ett EU-direktiv om driftskompatibilitet mellan elektroniska vägavgiftssystem i EU-länderna. Det är viktigt att förbättra driftskompabiliteten mellan olika system i Europa, eftersom enskilda resenärer då inte behöver ha flera olika utrustningar i sitt fordon vid gränsöverskridande resor. Den nya lagen börjar gälla den 1 mars 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-01-30 Debatt: 2007-02-15 Beslut: 2007-02-21

Betänkande 2006/07:TU3 (pdf, 340 kB)

Utskottsmöte 2006/07:18

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:18 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:18 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN VÄGTRAFIKINSPEKTIONEN Chefen för Vägtrafikinspektionen, Lars Bergfalk, informerar om inspektionens verksamhet och aktuella trafiksäkerhetsfrågor

2007-01-30 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:18

TRAFIKUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T14:52:00Z 2007-02-20T14:52:00Z 4 648 3437 Sveriges Riksdag 145920 28 8 4077 9.2720 C3D7F723-FBED-4A5F-8335-971687BB810F Protokoll utskottsdokument Trafikutskottet 2007-01-30 Protokoll utskottssammanträde

2007-01-30

Proposition 2006/07:42

2006/07:42 transportarbete, 2 ombyggda 2 skall skall månader fullgjord tillämpas. klagas: delvis ärende registret, 2001:120 grunder. enlighet N2006/3043/TP Motorhistoriska överklagas. N2004/8643/TP 6 klagas: 7 5, Forkman. fordon,


Utskottsberedning: 2006/07:TU10
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:42 (pdf, 263 kB)

Utskottsmöte 2006/07:17

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:17 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:17 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen OBS Lokalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH FRAMTIDEN Bilagor Punkt 1: Program, faktaunderlag och

2007-01-25 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:17

TRAFIKUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T14:50:00Z 2007-02-20T14:50:00Z 5 783 4151 Sveriges Riksdag 145920 34 9 4925 9.2720 A51BA604-4579-4BB6-AED1-66BB795DD0CB Protokoll utskottsdokument Trafikutskottet 2007-01-25 Protokoll utskottssammanträde

2007-01-25

Utskottsmöte 2006/07:16

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:16 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:15 från den 18 januari 2007 2. TRAFIKSÄKERHET Beredning I av betänkande 2006/07:TU6 FöredragandeMartin Palm/3.

2007-01-23 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:16

TRAFIKUTSKOTTET dn1213aa utskottspublicering.dot Lars Brink 2 0 2007-02-14T12:36:00Z 2007-02-20T14:35:00Z 2007-02-20T14:35:00Z 3 434 2302 Sveriges Riksdag 145920 19 5 2731 9.2720 4573DDD2-B384-40CB-85B0-895F6958F154 Protokoll utskottsdokument Trafikutskottet 2007-01-23 Protokoll utskottssammanträde

2007-01-23

Utskottsmöte 2006/07:15

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:15 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll från sammanträdet den 12 december 2006 2. VERKSAMHETSPLANERING FÖR VÅREN 2007 Föredragande Göran Nyström/3. TEKNISKA

2007-01-18 09:30:00