Dokument & lagar (428 träffar)

Utskottsmöte 2006/07:8

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV SJÖFARTSVERKET OCH SJÖFARTSINSPEKTIONEN Generaldirektör Jan Olof Selén och sjösäkerhetsdirektör Johan Fransson informerar om Sjöfartsverket och sjöfartsinspektionen

2006-11-21 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:8 DATUM 2006-11-21 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen Generaldirektör Jan Olof Selén och sjösäkerhetsdirektör Johan Franson informerar om Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen. 2 Protokollsjustering

2006-11-21

Trafikutskottets protokoll 2006/07:5

NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-11-21 TID 11.00 12.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Protokollsjustering Utskottet justerade protokoll nr 4. 2 Statens energimyndighet Generaldirektör Thomas Korsfeldt och avdelningschef Susan Linton, Statens energimyndighet, informerade om energimyndighetens

2006-11-21

Utskottsmöte 2006/07:7

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN RIKSTRAFIKEN Generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare Tom Andersson informerar om Rikstrafiken och aktuella upphandlingsfrågor bl.a.färjetrafik

2006-11-16 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:7 DATUM 2006-11-16 TID Kl. 09.30-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Välkomsthälsning Ordförande hälsar Eliza Roszkowska Öberg välkommen som nyvald ledamot till utskottet. 2 Information från Rikstrafiken Generaldirektör Staffan Widlert och avtalshandläggare

2006-11-16

Utskottsmöte 2006/07:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION AV INFRASTUKTURMINISTERN Infrastrukturminister Åsa Torstensson informerar om bl.a. aktuella EU-frågor 2. INFORMATION AV BANVERKET Generaldirektör Per-Olof

2006-11-14 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:6 DATUM 2006-11-14 TID Kl. 11.00-12.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Åsa Torstensson, ämnesråd Per Björklund och departementssekreterarna Anna Gillholm, Karin Aldskogius Hedwall och Marcus Nordmeyer

2006-11-14

Betänkande 2006/07:TU2

Svenska domstolar ska kunna döma den som är ansvarig för ett olagligt utsläpp som har begåtts på ett utländskt fartyg på det fria havet. En förutsättning är dock att fartyget frivilligt har anlöpt en svensk hamn när det rättsliga förfarandet inleds. Det införs även en möjlighet att döma till ansvar för anstiftan och medhjälp till utsläppsbrott, även i de fall där brottet inte kan straffas med fängelse. En begränsning till bötesstraff gäller nämligen när brottet har begåtts på ett utländskt fartyg utanför svenskt inre vatten, såvida det inte är fråga om en allvarlig och uppsåtlig gärning som avser förorening i territorialhavet. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2007 och grundar sig bland annat på ett EU-direktiv.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2006-11-09 Debatt: 2006-11-22 Beslut: 2006-11-22

Betänkande 2006/07:TU2 (pdf, 195 kB)

Utskottsmöte 2006/07:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:5 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION FRÅN VÄGVERKET Generaldirektör Ingemar Skogö informerar om Vägverket och aktuella frågor 2. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:4 från

2006-11-09 09:30:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:5 DATUM 2006-11-09 TID Kl. 09.30-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:4 från den 7 november 2006. 2 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg Utskottet upptar till fortsatt behandling betänkande 2006/07:TU2

2006-11-09

Utskottsmöte 2006/07:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2006/07:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2006/07:3 från den 24 oktober 2006 2. STRAFFRÄTTSLIGA REGLER MOT FÖRORENING FRÅN FARTYG Beredning av betänkande 2006/07:TU2

2006-11-07 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2006/07:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2006/07:4 DATUM 2006-11-07 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Protokollsjustering Justeras protokoll 2006/07:3 från den 24 oktober 2006. 2 Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg Utskottet behandlar betänkande 2006/07:TU2 Straffrättsliga regler

2006-11-07

Motion 2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T448 av Bosse Ringholm s Trafik i Stockholmsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafiken i Stockholmsområdet. Motivering Stockholm behöver en långsiktig strategi som klarar att möta kommande decenniers krav på


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. fp, m, c, kd Enskilda vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av nödvändiga resurser för att upprätthålla en rimlig standard på de enskilda vägarna. Motivering Utan bra enskilda


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T447 av Christer Winbäck m.fl. (fp, m, c, kd) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg kd Trafikförbindelse mellan Holmön och fastlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt lägga fram förslag gällande trafikförbindelsen mellan Holmön och fastlandet. Motivering Holmön


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Skånsk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de nationella och regionala vägarna och järnvägarna i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:T426 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T426 av Monica Green s Utbyggnad av E 20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 20. Motivering E 20 spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet genom sin betydelse som förbindelselänk mellan Stockholm


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T426 av Monica Green (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T423 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T423 av Yvonne Andersson kd Överkapacitet i hamnarna på ostkusten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överkapacitet i hamnarna på ostkusten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T423 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. mp Trafiksäkerhetsåtgärder Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut2 Inledning4 Forskningsläget4 Hastighet och trafikolyckor5 Högre fart ger längre stoppsträckor6 Hastigheternas miljöpåverkan6 Bullret ökar med hastigheten6 Mänskligare tätort


Utskottsberedning: 2006/07:CU17 2006/07:JuU6 2006/07:JuU8 2006/07:JuU9 2006/07:TU6
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): 15 avslag

Motion 2006/07:T420 av Karin Svensson Smith m.fl. (mp) (doc, 86 kB)

Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T402 av Kent Härstedt s Sjösäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att svenska ombordanställda får utbildning och träning i sjösäkerhet. Motivering Som en följd av Estoniaolyckan och andra stora fartygskatastrofer


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s) (doc, 37 kB)