Dokument & lagar (9 träffar)

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T241 av Jörgen Johansson c Sjöfarten som strategisk näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett utvecklingsprogram för den inhemska sjöfarten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) (doc, 46 kB)

Motion 2002/03:T7 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T7 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein s med anledning av prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rätten att köra terrängskoter utan särskilt förarbevis


Utskottsberedning: 2002/03:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2002/03:T6 av Lars U Granberg och Maria Öberg (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T6 av Lars U Granberg och Maria Öberg s med anledning av prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att rätten att köra terrängskoter utan särskilt förarbevis


Utskottsberedning: 2002/03:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2002/03:T5 av Elizabeth Nyström m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2002/03:T5 av Elizabeth Nyström m.fl. m med anledning av prop. 2002/03:55 Vissa ändrade regler för körkort och alkolås, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om körkortsinnehav under viss angiven tid för den som har uppsikt


Utskottsberedning: 2002/03:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:T524 av Christina Axelsson och Eva Arvidsson (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T524 av Christina Axelsson och Eva Arvidsson s Släpvagnskombinationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ändra reglerna för släpvagnskombinationer. Motivering Totalvikten på en bil med släp får med dagens bestämmelser


Utskottsberedning: 2003/04:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2002/03:T486 av Sylvia Lindgren (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T486 av Sylvia Lindgren s Övervakningen av tung trafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om resurser för övervakning av tung trafik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att cabotage


Utskottsberedning: 2003/04:TU5
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:T349 av Hans Hoff (s)

Motion till riksdagen 2002/03:T349 av Hans Hoff s Ägaransvar vid hastighetsöverträdelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige bör införa ägaransvar vid hastighetsöverträdelser. Motivering Automatisk hastighetsövervakning har förekommit


Utskottsberedning: 2002/03:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2002/03:N343 av Birgitta Sellén m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2002/03:N343 av Birgitta Sellén m.fl. c Förbättrade förutsättningar för Norrlandsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skapa enklare och färre regler för småföretagen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2002/03:NU1 2002/03:NU8 2002/03:SfU1 2003/04:KrU6 2003/04:MJU2 2003/04:TU10
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 9 avslag, 1 bifall,

Motion 2002/03:N266 av Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:N266 av Helena Bargholtz fp Gotland Innehållsförteckning Innehållsförteckning 4 Förslag till riksdagsbeslut 5 Inledning 6 Bo på Gotland 7 Bostadsmarknaden måste fungera på Gotland 7 Fler studentlägenheter 8 Lokal utveckling och tryggad grundservice 8 Bra kommunikationer också för


Utskottsberedning: 2002/03:BoU1 2002/03:KrU2 2002/03:NU1 2002/03:NU6 2002/03:NU8 2002/03:SfU1 2002/03:SkU7 2002/03:SkU8 2002/03:TU1 2003/04:MJU10
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,