Dokument & lagar (6 träffar)

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T241 av Jörgen Johansson c Sjöfarten som strategisk näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett utvecklingsprogram för den inhemska sjöfarten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) (doc, 46 kB)

Motion 2003/04:T465 av Ann-Marie Fagerström (s)

Motion till riksdagen 2003/04:T465 av Ann-Marie Fagerström s Överlaster inom lastbilstrafiken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kraftigt höja bötesbeloppen för överlaster inom den tunga lastbilstrafiken. Motivering Antalet tunga transporter


Utskottsberedning: 2003/04:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:T399 av Karin Thorborg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2003/04:T399 av Karin Thorborg m.fl. v En samlad trafikinspektion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att samla de olika trafikinspektionerna till en enda inspektionsmyndighet. Bakgrund För närvarande har de olika trafikslagen


Utskottsberedning: 2004/05:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:T374 av Rolf Lindén och Gunilla Carlsson i Hisings Backa (s)

Motion till riksdagen 2003/04:T374 av Rolf Lindén och Gunilla Carlsson i Hisings Backa s Tjänstevikt på släpvagnskombinationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att reglerna för släpvagnskombinationer snarast bör ändras. Motivering Det regelverk


Utskottsberedning: 2003/04:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2003/04:So645 av Agneta Lundberg m.fl. (s, fp, kd, v, c, mp)

Motion till riksdagen 2003/04:So645 av Agneta Lundberg m.fl. s, fp, kd, v, c, mp Alkoholpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om WHO:s Europaregion och European Alcohol Action Plan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som


Utskottsberedning: 2003/04:KU11 2003/04:NU12 2003/04:SkU24 2003/04:SoU1 2003/04:SoU5 2003/04:SoU9 2003/04:UbU12 2003/04:UU3 2004/05:SoU6 2004/05:SoU9 2004/05:TU2
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): 15 avslag, 1 bifall,

Motion 2003/04:MJ476 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2003/04:MJ476 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. m Skånskt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrens på lika villkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om äganderätten.


Utskottsberedning: 2003/04:BoU5 2003/04:MJU10 2003/04:MJU2 2003/04:NU13 2003/04:SkU21 2003/04:SkU24 2003/04:TU10 2004/05:MJU15
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,