Dokument & lagar (7 träffar)

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T241 av Jörgen Johansson c Sjöfarten som strategisk näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett utvecklingsprogram för den inhemska sjöfarten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) (doc, 46 kB)

Motion 2005/06:Ub428 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -)

1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 3 3 Inledning 6 4 Öka friheten för skolan 6 4.1 Vikten av ökad lokal frihet 6 4.2 Alternativa läroplaner och kursplaner 6 4.3 Egna ämnen 7 4.4 Profilklasser 7 4.5 Undantag från skyldigheten att sätta betyg 7 4.6 Avskaffa timplanen 8


Utskottsberedning: 2005/06:TU13 2005/06:UbU11 2005/06:UbU14 2005/06:UbU16
Riksdagsbeslut (32 yrkanden): 29 avslag, 2 bifall,

Motion 2005/06:Ub428 av Peter Eriksson m.fl. (mp, -) (doc, 150 kB)

Motion 2005/06:T463 av Anders Karlsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en reformerad taxinäring. Motivering Taxinäringen avreglerades den 1 juli 1990. Syftet med avregleringen var i första hand att främja en sund konkurrens och att förbättra servicen till näringens kunder. Erfarenheterna


Utskottsberedning: 2005/06:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:T463 av Anders Karlsson (s) (doc, 37 kB)

Motion 2005/06:T417 av Birgitta Sellén och Johan Linander (c)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att lagfästa den vita käppen som trafikmärke. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda hur man kan förbättra trafiksäkerheten för synskadade. Synskadade i trafiken Oskyddade


Utskottsberedning: 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:T417 av Birgitta Sellén och Johan Linander (c) (doc, 39 kB)

Motion 2005/06:MJ292 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (fp)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs angående Naturvårdsverkets engagemang inom Ospar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om anläggande av våtmarker och satsning på vattendirektivet för att motverka övergödning. Riksdagen


Utskottsberedning: 2005/06:BoU7 2005/06:MJU10 2005/06:MJU27 2005/06:MJU3 2005/06:MJU4 2005/06:SkU15 2005/06:SkU20 2005/06:TU12
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,

Motion 2005/06:MJ292 av Lars Tysklind och Cecilia Wigström (fp) (doc, 81 kB)

Motion 2005/06:T431 av Jan Emanuel Johansson (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den ekonomiska brottsligheten inom taxinäringen. Motivering Den 1 juli 1990 avreglerades taxinäringen i Sverige. Det var i en tid av avregleringar inom transport- och kommunikationssektorn, som startade i början av


Utskottsberedning: 2005/06:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:T431 av Jan Emanuel Johansson (s) (doc, 57 kB)

Motion 2005/06:T451 av Kaj Nordquist och Birgitta Ahlqvist (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad respekt för den vita käppen genom en översyn av lagskyddet. Motivering Den vita käppen är en välkänd internationell symbol för synnedsättning. Den är ett ovärderligt hjälpmedel för synskadades orientering men


Utskottsberedning: 2005/06:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2005/06:T451 av Kaj Nordquist och Birgitta Ahlqvist (s) (doc, 55 kB)