Dokument & lagar (526 träffar)

Motion 2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T3 av Kent Ekeroth SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi SD284 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att taxibolagens kommunikation med Transportstyrelsen om kontroller av taxiförare


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2011/12:T3 av Kent Ekeroth (SD) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T4 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Transportstyrelsen inte ska ha rätt att slopa kravet


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T1 av Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T1 av Olle Thorell S med anledning av prop. 2011/12:25 Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet S21173 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att göra en översyn kring validering av


Utskottsberedning: 2011/12:TU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:T1 av Olle Thorell (S) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:T468 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T468 av Erik Almqvist SD Statlig infrastruktur för nästa generations mobilnät SD190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda för- och nackdelar med att bygga nästa generations mobilnät som statlig infrastruktur


Utskottsberedning: 2011/12:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T468 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T467 av Erik Almqvist (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T467 av Erik Almqvist SD Statlig satsning på infrastruktur för elbilar SD188 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en statlig satsning på infrastruktur för elbilar. Motivering Förbränningsmotorer dominerar idag totalt


Utskottsberedning: 2011/12:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T467 av Erik Almqvist (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T460 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T460 av Carina Herrstedt SD Satsningar på förbättrad infrastruktur i Skåne SD124 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättringar av infrastrukturen i Skåne. Motivering Skåne består av ett nätverk av


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T460 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:T457 av Jan Lindholm (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:T457 av Jan Lindholm MP Trafikflyg över Fulufjällets nationalpark MP2606 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om flygning över Fulufjällets nationalpark. Bakgrund Våra nationalparker har delvis tillkommit för att ge


Utskottsberedning: 2011/12:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T457 av Jan Lindholm (MP) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:T454 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:T454 av Edward Riedl M Valfrihet inom färdtjänsten M608 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad valfrihet inom färdtjänsten. Motivering Sedan maktskiftet 2006 har de svenska medborgarnas valfrihet ökat på en rad


Utskottsberedning: 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T454 av Edward Riedl (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:T453 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:T453 av Edward Riedl M Stängsel för att skilja renar och vägar åt M611 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att sätta upp fler stängsel i områden där det är vanligt med olyckor som involverar


Utskottsberedning: 2011/12:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T453 av Edward Riedl (M) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:T452 av Christer Winbäck (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:T452 av Christer Winbäck FP E20 motorväg mellan Stockholm och Göteborg FP1112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera utbyggnaden av E20 till motorväg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:T452 av Christer Winbäck (FP) (doc, 51 kB)

Motion 2011/12:T450 av Per Åsling och Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T450 av Per Åsling och Helena Lindahl C Inlandsbanan C471 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Trafikverket i uppdrag att tillsammans med näringslivet rusta upp Inlandsbanan och därmed skapa förutsättningar


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T450 av Per Åsling och Helena Lindahl (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T449 av Annika Eclund (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:T449 av Annika Eclund KD E20 motorväg mellan Stockholm och Göteborg KD521 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prioritera utbyggnaden av E20 till motorväg. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:T449 av Annika Eclund (KD) (doc, 52 kB)

Motion 2011/12:T434 av Per Åsling och Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T434 av Per Åsling och Emil Källström C En mittnordisk transportkorridor C431 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att påtala för den norska regeringen att den bör vidta praktiska åtgärder för att elektrifiera och


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T434 av Per Åsling och Emil Källström (C) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T433 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T433 av Emil Källström C Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele C429 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en upprustning av Ådalsbanan mellan Nyland och Långsele. Motivering Den norrländska


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T433 av Emil Källström (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T432 av Emil Källström och Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2011/12:T432 av Emil Källström och Helena Lindahl C It-infrastruktur C428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en it-infrastruktur som ger hela Sverige möjlighet att växa. Motivering För att hela Sverige ska kunna växa krävs


Utskottsberedning: 2011/12:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T432 av Emil Källström och Helena Lindahl (C) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:T426 av Hillevi Larsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T426 av Hillevi Larsson S Säkerhetsmärkning av cykelbarnstolar och ekerskydd S10050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att åtgärder som säkerhetsmärkning av cykelbarnstolar och ekerskydd för små barn som skjutsas


Utskottsberedning: 2011/12:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T426 av Hillevi Larsson (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. S Europakorridoren S33078 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för att bygga Europakorridoren. Motivering För 25 år sedan började Banverket bygga det


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T421 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:T416 av Christer Engelhardt (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T416 av Christer Engelhardt S Kryssningskaj i Visby S10153 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att anlägga en kryssningskaj i Visby. Motivering Gotland är i stort behov av en kryssningskaj.


Utskottsberedning: 2011/12:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T416 av Christer Engelhardt (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T411 av Kerstin Haglö och Peter Jeppsson (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T411 av Kerstin Haglö och Peter Jeppsson S Infrastrukturen i Blekinge S10130 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att förbättra infrastrukturen i Blekinge.


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:T411 av Kerstin Haglö och Peter Jeppsson (S) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:T408 av Gunnar Andrén (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:T408 av Gunnar Andrén FP Kommunikationerna i Roslagen FP1276 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av förbättrade kommunikationer av bostads- och näringslivsskäl inom Norrtälje kommun. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2011/12:TU1
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 6 avslag

Motion 2011/12:T408 av Gunnar Andrén (FP) (doc, 83 kB)