Dokument & lagar (5 träffar)

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:T4 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Transportstyrelsen inte ska ha rätt att slopa kravet


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T4 av Tony Wiklander (SD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T372 av Pia Nilsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T372 av Pia Nilsson m.fl. S Järnvägsunderhållets organisation S10120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga en återföring av det löpande och avhjälpande underhållet till Trafikverket. Motivering Det svenska


Utskottsberedning: 2011/12:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T372 av Pia Nilsson m.fl. (S) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:T213 av Börje Vestlund (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T213 av Börje Vestlund S Tömningscentral för taxiägare S10116 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av obligatorisk anslutning till en godkänd tömningscentral för taxiägare. Motivering Det finns mycket att


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T213 av Börje Vestlund (S) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:T314 av Maria Stenberg och Marie Nordén (S)

Motion till riksdagen 2011/12:T314 av Maria Stenberg och Marie Nordén S Möjlighet till kodade taxilegitimationer S10060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kodat system för kontroll av taxilegitimationer. Motivering Taxiförare är idag skyldiga


Utskottsberedning: 2011/12:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2011/12:T314 av Maria Stenberg och Marie Nordén (S) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T241 av Jörgen Johansson c Sjöfarten som strategisk näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett utvecklingsprogram för den inhemska sjöfarten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) (doc, 46 kB)