Dokument & lagar (583 träffar)

Motion 2013/14:T17 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T17 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg 201314SD495 med anledning av 2013 14 234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg Förslag till riksdagsbeslut


Utskottsberedning: 2014/15:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2013/14:T17 av Tony Wiklander (SD) (doc, 41 kB)

Motion 2013/14:T11 av Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T11 av Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2013/14:223 Redovisningscentraler för taxi 201314SD491 med anledning av 2013 14 223 Redovisningscentraler för taxi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjligheten


Utskottsberedning: 2013/14:TU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:T11 av Tony Wiklander (SD) (doc, 41 kB)

Motion 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. SD med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem SD184 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2013/14:25. Motivering Uttag av infrastrukturavgifter innebär ytterligare avgifter för samtliga trafikanter,


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T2 av Tony Wiklander m.fl. (SD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson S med anledning av prop. 2013/14:25 Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem S4260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering av infrastruktur.


Utskottsberedning: 2013/14:TU4 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2013/14:T1 av Ingemar Nilsson och Johan Andersson (S) (doc, 57 kB)

Motion 2013/14:T530 av Magnus Sjödahl och Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T530 av Magnus Sjödahl och Lars-Axel Nordell KD Ökad trafiksäkerhet med alkobommar KD613 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att införa alkobommar vid alla Sveriges färjelägen med internationell


Utskottsberedning: 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T530 av Magnus Sjödahl och Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T529 av Magnus Sjödahl (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T529 av Magnus Sjödahl KD Körkortsprovets giltighetstid KD756 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förlänga giltighetstiden till sex månader för ett godkänt kunskapsprov för körkortsbehörighet B. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T529 av Magnus Sjödahl (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T528 av Mikael Jansson (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T528 av Mikael Jansson SD Stadsbana i Göteborg som alternativ till investering i Västlänken SD438 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en utredning ska visa den möjliga kapaciteten hos en stadsbanejärnväg skild


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T528 av Mikael Jansson (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:T523 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T523 av Julia Kronlid SD Tillåt dubbdäck fram till 30 april SD428 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda möjligheten att återgå till den lagstiftning som gällde före den 1 december 2009 att tillåta dubbdäck


Utskottsberedning: 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T523 av Julia Kronlid (SD) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:T492 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2013/14:T492 av Emil Källström C Digital infrastruktur C441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en it-infrastruktur som ger hela Sverige möjlighet att växa. Motivering För att hela Sverige ska kunna växa krävs grundläggande


Utskottsberedning: 2013/14:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T492 av Emil Källström (C) (doc, 53 kB)

Motion 2013/14:T485 av Roland Utbult (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T485 av Roland Utbult KD Förarbevis för vattenskoter KD596 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förarbevis för vattenskoter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åldersgräns


Utskottsberedning: 2013/14:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T485 av Roland Utbult (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:T480 av Anders Sellström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T480 av Anders Sellström KD Kvarkentrafiken KD697 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stödja Kvarken-projektet med framtagandet av ett nytt miljövänligt färjekoncept. Motivering EU beviljade


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T480 av Anders Sellström (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T479 av Anders Sellström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T479 av Anders Sellström KD Norrbotniabanan Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör utse en förhandlingsman för att lösa medfinansieringen av Norrbotniabanan. Motivering


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T479 av Anders Sellström (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:T468 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T468 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein S Finansiering av statlig infrastruktur i Sundsvall S4113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över förutsättningarna för finansieringen


Utskottsberedning: 2013/14:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T468 av Ingemar Nilsson och Susanne Eberstein (S) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T454 av Johnny Skalin (SD)

Motion till riksdagen 2013/14:T454 av Johnny Skalin SD Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall SD407 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbereda för att bygga ett dubbelspår till Sundsvall. Motivering Tågtrafiken på sträckan SundsvallGävle


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T454 av Johnny Skalin (SD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:T450 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm (FP)

Motion till riksdagen 2013/14:T450 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm FP Det flytande kulturarvet FP612 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om de svenska traditionsfartygens och k-märkta fartygens vikt för bilden av Sverige som attraktiv turist-


Utskottsberedning: 2013/14:TU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2013/14:T450 av Gunnar Andrén och Barbro Westerholm (FP) (doc, 72 kB)

Motion 2013/14:T437 av Stefan Svanström (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T437 av Stefan Svanström KD Förarbevis för vattenskoter Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda att i säkerhets- och miljöskyddssyfte införa förarbevis för framförsel av vattenskoter.


Utskottsberedning: 2013/14:TU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T437 av Stefan Svanström (KD) (doc, 55 kB)

Motion 2013/14:T436 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2013/14:T436 av Andreas Carlson KD Klampning Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att möjliggöra betalning av böter på plats vid trafikbrott och att fordonet kan låsas fast tills boten är betald.


Utskottsberedning: 2013/14:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2013/14:T436 av Andreas Carlson (KD) (doc, 54 kB)

Motion 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. S Nationell strategi för Öresundsregionen S4256 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av en nationell strategi för utvecklingen av Öresundsregionen. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2013/14:KrU3 2013/14:KU1 2013/14:TU20 2013/14:UU3
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2013/14:U302 av Leif Jakobsson m.fl. (S) (doc, 68 kB)

Motion 2013/14:T536 av Carin Runeson och Olle Thorell (S)

Motion till riksdagen 2013/14:T536 av Carin Runeson och Olle Thorell S Strömsholms kanal S19066 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Strömsholms kanal. Motivering Strömsholms kanal i Dalarna och Västmanland är en viktig angelägenhet för såväl


Utskottsberedning: 2013/14:TU20
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T536 av Carin Runeson och Olle Thorell (S) (doc, 56 kB)

Motion 2013/14:T532 av Roger Tiefensee (C)

Motion till riksdagen 2013/14:T532 av Roger Tiefensee C Tyngre lastbilar för klimatsmarta och konkurrenskraftiga transporter C507 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att höja maxvikten för tunga lastbilar i trafikförordningen. Motivering I fem


Utskottsberedning: 2013/14:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2013/14:T532 av Roger Tiefensee (C) (doc, 55 kB)