Dokument & lagar (44 träffar)

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD)

Motion till riksdagen 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander SD med anledning av prop. 2014/15:83 Komplettering av lagen om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att klampningen för att vara verkningsfull


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:3045 av Per Klarberg och Tony Wiklander (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:2742 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2742 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl C Gränsöverskridande kollektivtrafik till Norge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva förutsättningarna för en fungerande gränsöverskridande norsk-svensk kollektivtrafik


Utskottsberedning: 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2742 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (C) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2742 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (C) (pdf, 67 kB)

Motion 2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. M Stoppande av hoten mot Linköpings flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att staten inte bör vidta några åtgärder för att lägga ner Linköping City Airport. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:TU1 2014/15:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2629 av Finn Bengtsson m.fl. (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2014/15:2427 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2427 av Anders Åkesson C Infrastruktur för hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att privat kapital och pensionsfonderna ges möjlighet att investera i infrastruktur även i Sverige. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:FiU22 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU6 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2427 av Anders Åkesson (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2427 av Anders Åkesson (C) (pdf, 77 kB)

Motion 2014/15:2424 av Robert Halef och Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2424 av Robert Halef och Désirée Pethrus KD Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inte ska stänga Bromma flygplats. Motivering Bromma flygplats vara eller inte vara har diskuterats under


Utskottsberedning: 2014/15:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2424 av Robert Halef och Désirée Pethrus (KD) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2424 av Robert Halef och Désirée Pethrus (KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2014/15:2395 av Robert Halef (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2395 av Robert Halef KD Förbifart Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska påbörja byggandet av Förbifart Stockholm inom den tidsplan som satts upp. Motivering Förbifart Stockholm har projekterats


Utskottsberedning: 2014/15:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2395 av Robert Halef (KD) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:2395 av Robert Halef (KD) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. M, C, FP, KD Utgiftsområde 22 Kommunikationer Sammanfattning Alliansen vill genom Sverigebygget göra historiskt stora och långsiktiga satsningar på infrastrukturen och bostadsbyggande. Vi vill förbättra möjligheterna för arbetspendling och godstransporter genom


Utskottsberedning: 2014/15:SkU18 2014/15:TU1 2014/15:TU10 2014/15:TU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU1
Riksdagsbeslut (19 yrkanden): 10 avslag, 9 bifall,

Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 59 kB) Motion 2014/15:2317 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 117 kB)

Motion 2014/15:2249 av Tina Ghasemi (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2249 av Tina Ghasemi M Förbifart Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta projektet Förbifart Stockholm. Motivering Den 23 oktober beslutade regeringen att frysa projektet Förbifart Stockholm fram


Utskottsberedning: 2014/15:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2249 av Tina Ghasemi (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2249 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:2248 av Tina Ghasemi (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2248 av Tina Ghasemi M Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla Bromma flygplats. Motivering Sverige är beroende av en välfungerande och konkurrenskraftig infrastruktur. Flygtrafik och flygplatser


Utskottsberedning: 2014/15:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2248 av Tina Ghasemi (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2248 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2014 av Lars Püss M Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Bromma flygplats är ett riksintresse och att dess framtid ska avgöras av riksdagen. Motivering Goda kommunikationer är en förutsättning


Utskottsberedning: 2014/15:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2014 av Lars Püss (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:2003 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2003 av Edward Riedl M Tyngre och längre lastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt ta fram ett förslag för att tillåta längre och tyngre lastbilar. Motivering Med längre och tyngre lastbilar höjer


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:2003 av Edward Riedl (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:2003 av Edward Riedl (M) (pdf, 57 kB)

Motion 2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1985 av Karin Svensson Smith MP Cykeln hushållens basfordon Sammanfattning Behoven av att minska klimatpåverkan, att motverka sjukdomar som kan relateras till bristande rörlighet, att förbättra hushållens ekonomi och att göra tätortstrafiken tillräckligt yteffektiv för att ge utrymme för


Utskottsberedning: 2014/15:TU5 2014/15:TU8 2014/15:TU9
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 5 avslag, 3 bifall,

Motion 2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP) (docx, 46 kB) Motion 2014/15:1985 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 72 kB)

Motion 2014/15:1844 av Johan Forssell (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1844 av Johan Forssell M Förbättrad säkerhet för cyklister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av förbättrad säkerhet för cyklister. Motivering Cykeln som transportsätt har fått alltmer uppmärksamhet de


Utskottsberedning: 2014/15:TU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1844 av Johan Forssell (M) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:1844 av Johan Forssell (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz M Tyngre lastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta tyngre lastbilar med en vikt upp till 74 ton. Motivering Sverige är EU:s till ytan tredje största


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1791 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2014/15:1767 av Jessica Rosencrantz (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1767 av Jessica Rosencrantz M Förbifart Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bygga Förbifart Stockholm. Motivering För att bygga Sverige starkt i dag och inför framtiden behövs en politik som främjar


Utskottsberedning: 2014/15:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1767 av Jessica Rosencrantz (M) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1767 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 62 kB)

Motion 2014/15:1765 av Jessica Rosencrantz (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1765 av Jessica Rosencrantz M Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bevara Bromma flygplats. Motivering Sverige är ett avlångt land där människor och företag är beroende av en väl fungerande infrastruktur


Utskottsberedning: 2014/15:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1765 av Jessica Rosencrantz (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1765 av Jessica Rosencrantz (M) (pdf, 65 kB)

Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. M En politik för jobb och företagande Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att stärka och förbättra villkoren för företagande, entreprenörskap, forskning och utveckling. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2014/15:AU5 2014/15:FiU1 2014/15:MJU10 2014/15:MJU11 2014/15:MJU2 2014/15:MJU5 2014/15:NU10 2014/15:NU4 2014/15:NU7 2014/15:NU9 2014/15:SkU16 2014/15:SkU17 2014/15:SkU20 2014/15:SoU11 2014/15:SoU12 2014/15:TU6 2014/15:TU7 2014/15:TU9 2014/15:UbU10 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (29 yrkanden): 25 avslag, 4 bifall,

Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (docx, 60 kB) Motion 2014/15:1850 av Hans Rothenberg m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2014/15:2541 av Lena Ek (C)

Motion till riksdagen 2014/15:2541 av Lena Ek C Renare hav och vattendrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en stark och sammanhållen havs- och vattenpolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om


Utskottsberedning: 2014/15:MJU12 2014/15:MJU4 2014/15:MJU8 2014/15:SkU18 2014/15:TU11
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 6 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:2541 av Lena Ek (C) (docx, 47 kB) Motion 2014/15:2541 av Lena Ek (C) (pdf, 74 kB)

Motion 2014/15:1681 av Rasmus Ling (MP)

Motion till riksdagen 2014/15:1681 av Rasmus Ling MP Nationellt mål om fördubblad kollektivtrafik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett nationellt mål om en fördubblad kollektivtrafik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2014/15:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2014/15:1681 av Rasmus Ling (MP) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:1681 av Rasmus Ling (MP) (pdf, 68 kB)

Motion 2014/15:1593 av Andreas Carlson (KD)

Motion till riksdagen 2014/15:1593 av Andreas Carlson KD Möjliggör klampning vid trafikbrott Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra det möjligt att betala böter på plats vid trafikbrott och att kunna låsa fast fordonet tills boten är betald.


Utskottsberedning: 2014/15:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2014/15:1593 av Andreas Carlson (KD) (docx, 44 kB) Motion 2014/15:1593 av Andreas Carlson (KD) (pdf, 61 kB)
Paginering