Dokument & lagar (13 träffar)

Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. M, C, KD med anledning av prop. 2016/17:112 Godstrafikfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen om vägtrafikdefinitioner 2001:559 med de motivuttalanden som framgår av motionen, som innebär att lastbilar


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3634 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, KD) (pdf, 73 kB)

Motion 2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

Motion till riksdagen 2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl båda SD med anledning av skr. 2016/17:20 Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att samhällsekonomiska kalkyler i större utsträckning


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (docx, 61 kB) Motion 2016/17:3524 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C)

Motion till riksdagen 2016/17:3507 av Anders Åkesson C med anledning av prop. 2016/17:21 Infrastruktur för framtiden innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att minska underhållsskulden för både


Utskottsberedning: 2016/17:SkU24 2016/17:TU12 2016/17:TU14 2016/17:TU14,2016/17:TU4 2016/17:TU16 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): 19 avslag, 4 bifall,

Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (docx, 91 kB) Motion 2016/17:3507 av Anders Åkesson (C) (pdf, 132 kB)

Motion 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe M Tillåt längre fordon på vägarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att tillåta än längre fordon på svenska vägar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Svensk åkeriverksamhet har


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M) (docx, 56 kB) Motion 2016/17:2744 av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. M, C, L, KD Infrastruktur för ett hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbeta för att utveckla de samhällsekonomiska kalkylmodellerna vad gäller infrastrukturinvesteringar och


Utskottsberedning: 2016/17:FiU17 2016/17:KU17 2016/17:TU10 2016/17:TU11 2016/17:TU12 2016/17:TU13 2016/17:TU14 2016/17:TU16 2016/17:TU17 2016/17:TU18 2016/17:TU4 2016/17:TU6
Riksdagsbeslut (34 yrkanden): 26 avslag, 8 bifall,

Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) (docx, 79 kB) Motion 2016/17:2530 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M, C, L, KD) (pdf, 131 kB)

Motion 2016/17:2388 av Markus Wiechel (SD)

Motion till riksdagen 2016/17:2388 av Markus Wiechel SD Klampning och transportnäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en extern kommitté med målet att finna lösningar på hur politiken kan gynna svensk transportnäring, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2388 av Markus Wiechel (SD) (docx, 57 kB) Motion 2016/17:2388 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 60 kB)

Motion 2016/17:2103 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2016/17:2103 av Edward Riedl M Översyn av lagen när det gäller drönare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn av lagar och regler kopplade till användningen av drönare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Användningen


Utskottsberedning: 2016/17:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:2103 av Edward Riedl (M) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:2103 av Edward Riedl (M) (pdf, 55 kB)

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD)

Motion till riksdagen 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. C, M, L, KD Klimat- och miljöpolitik Sammanfattning Sverige är och ska vara ett grönt föregångsland. Att åstadkomma ett gott livsklimat för människor, djur och natur är en central politisk uppgift. De klimat- och miljöutmaningar som vårt samhälle står inför


Utskottsberedning: 2016/17:MJU10 2016/17:MJU15 2016/17:MJU24 2016/17:MJU7 2016/17:NU14 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2670 av Kristina Yngwe m.fl. (C, M, L, KD) (pdf, 96 kB)

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. S Regionala flygplatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid infrastrukturplaneringen se över stödet till landets regionala flygplatser och tillkännager detta för regeringen. Motivering En flygpolitik


Utskottsberedning: 2016/17:TU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (docx, 49 kB) Motion 2016/17:1621 av Mattias Ottosson m.fl. (S) (pdf, 59 kB)

Motion 2016/17:1429 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C)

Motion till riksdagen 2016/17:1429 av Per Lodenius och Staffan Danielsson båda C Säkrare transporter på väg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast se över hur villkoren för transporter på väg kan förbättras och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom


Utskottsberedning: 2016/17:TU13
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:1429 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:1429 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C) (pdf, 66 kB)

Motion 2016/17:1235 av Lotta Olsson (M)

Motion till riksdagen 2016/17:1235 av Lotta Olsson M Fossilfritt inrikesflyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fossilfritt inrikesflyg och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverige tillhör de länder i världen som satt upp de allra hårdaste klimatmålen.


Utskottsberedning: 2016/17:TU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 bifall,

Motion 2016/17:1235 av Lotta Olsson (M) (docx, 50 kB) Motion 2016/17:1235 av Lotta Olsson (M) (pdf, 54 kB)

Motion 2016/17:814 av Lars Hjälmered (M)

Motion till riksdagen 2016/17:814 av Lars Hjälmered M Skyndsamt införande av längre och tyngre lastbilar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt ska återkomma till riksdagen med konkreta regelförändringar för att möjliggöra användningen av tyngre


Utskottsberedning: 2016/17:TU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2016/17:814 av Lars Hjälmered (M) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:814 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 60 kB)

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T241 av Jörgen Johansson c Sjöfarten som strategisk näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett utvecklingsprogram för den inhemska sjöfarten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) (doc, 46 kB)