Dokument & lagar (1 054 träffar)

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18 Datum och tid: 2017-01-31 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:17 2. Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur TU9 Beredning Prop. 2016/17:45 och följdmotioner Föredragande:

2017-01-31 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2016/17:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:18 DATUM 2017-01-31 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:17. 2 Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur TU9 Utskottet inledde behandlingen av proposition 2016/17:45 och motioner.

2017-01-31

Utskottsmöte 2016/17:17 Tisdag 2017-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:17 Datum och tid: 2017-01-24 11:00 Plats: RÖ 7-23 1. Verksamhetsplanering våren 2017 Information om vårens utskottsarbete Föredragande: MR 2. It- och postfrågor TU6 Justering Motioner Föredragande: MH 3. Regeringens forskningsproposition

2017-01-24 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2016/17:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:17 DATUM 2017-01-24 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamhetsplanering våren 2017 Kanslichefen informerade om vårens utskottsarbete. 2 It- och postfrågor TU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner. Utskottet justerade betänkandet 2016/17:TU6.

2017-01-24

Proposition 2016/17:84

Kompetenskrav vid vissa fordonskontroller Regeringens proposition 2016/17:84 2016/17:84 Kompetenskrav vid vissa Prop. fordonskontroller 2016/17:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 januari 2017 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2016/17:TU19
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2016/17:84 (pdf, 1661 kB)

Proposition 2016/17:83

Regeringens proposition 2016/17:83 Några körkortsfrågor Prop. 2016/17:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 januari 2017 Stefan Löfven Anna Johansson Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag på lagändringar som krävs för att


Utskottsberedning: 2016/17:TU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2016/17:83 (pdf, 4097 kB)

utskottsdokument 2016/17:verk

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 2016/17 Trafikutskottets beredningsområde Trafikutskottet TU bereder ärenden som rör vägar och vägtrafik, järnvägar och järnvägstrafik, hamnar och sjöfart, flygplatser och luftfart, post, elektroniska kommunikationer och it-politik. Anslagen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer tillhör

2017-01-01

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR20

Offentlig utfrågning om it-infrastrukturen i dag och i framtiden ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-88607-06-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2017 2016/17:RFR20 Förord Den 6 februari 2017 anordnade trafikutskottet en offentlig utfrågning om itinfrastrukturen i dag och i framtiden. Syftet med utfrågningen var att belysa

2017-01-01

Rapport från riksdagen 2016/17:RFR20 (pdf, 13746 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:130

Riksdagsskrivelse 2016/17:130 Europaparlamentets ordförande Ordförande för Europeiska unionens råd Europeiska kommissionens ordförande Med överlämnande av riksdagens motiverade yttrande enligt bilaga 2 i det bifogade utlåtandet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit trafikutskottets förslag till riksdagsbeslut

2016-12-16

Riksdagsskrivelse 2016/17:130 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:130 (pdf, 55 kB)

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2016-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista Trafikutskottet 2016/17:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16 Datum och tid: 2016-12-15 10:00 Plats: RÖ 7-23 1. Information om 5G Företrädare från PTS, Ericsson, TeliaSonera och Telenor informerar närmare om 5G 2. Justering av protokoll Justering av protokoll 2016/17:15 3. Kommissionens

2016-12-15 10:00:00

Trafikutskottets protokoll 2016/17:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:16 DATUM 2016-12-15 TID Kl. 10.00 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om 5G Jonas Wessel, chef för spektrumavdelningen på PTS, Torbjörn Lundahl, chef för Ericssons nationella forskningssatsningar, Martin Pehrsson, nätansvarig på Telia och Magnus Österholm

2016-12-15

Omröstning 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

Votering: betänkande 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden, förslagspunkt 6 Infrastruktur för framtiden Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 7 SD 41 0 0 7 MP 25 0 0 0 C 19 0 0 3 V 18

2016-12-13

Omröstning 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

Votering: betänkande 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden, förslagspunkt 5 Infrastruktur för framtiden Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 102 0 11 M 76 1 0 7 SD 41 0 0 7 MP 0 25 0 0 C 19 0 0 3

2016-12-13

Omröstning 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

Votering: betänkande 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden, förslagspunkt 2 Infrastruktur för framtiden Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 1 76 0 7 SD 0 0 41 7 MP 24 0 1 0 C 0 19 0

2016-12-13

Omröstning 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

Votering: betänkande 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden, förslagspunkt 17 Infrastruktur för framtiden Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 30 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 1 11 M 0 0 77 7 SD 0 0 41 7 MP 25 0 0 0 C 0 0 19 3 V 0

2016-12-13

Omröstning 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

Votering: betänkande 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden, förslagspunkt 15 Infrastruktur för framtiden Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 24 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 0 1 76 7 SD 0 41 0 7 MP 24 0 1 0 C 0 0 19 3 V 18

2016-12-13

Omröstning 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

Votering: betänkande 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden, förslagspunkt 12 Infrastruktur för framtiden Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 19 SD, C, L, KD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 77 0 0 7 SD 0 41 0 7 MP 25 0 0 0 C 0 19

2016-12-13

Omröstning 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden

Votering: betänkande 2016/17:TU4 Infrastruktur för framtiden, förslagspunkt 11 Infrastruktur för framtiden Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 14 M Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 100 0 2 11 M 0 77 0 7 SD 0 0 41 7 MP 25 0 0 0 C 0 0 19 3 V 18

2016-12-13

Omröstning 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Votering: betänkande 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 C Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 1 0 76 7 SD 33 0 7 8 MP 25 0 0 0 C 0 19 0

2016-12-13

Omröstning 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Votering: betänkande 2016/17:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Datum: 2016-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 L Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 102 0 0 11 M 76 0 0 8 SD 40 0 0 8 MP 25 0 0 0 C 19 0 0

2016-12-13