Dokument & lagar (3 träffar)

Motion 2006/07:Kr243 av Inger Davidson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:Kr243 av Inger Davidson kd Granskningsnämnden m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av Granskningsnämnden för radio och TV.1 Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs


Utskottsberedning: 2006/07:KrU3 2007/08:KU15
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:Kr243 av Inger Davidson (kd) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c)

Motion till riksdagen 2006/07:T241 av Jörgen Johansson c Sjöfarten som strategisk näring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ett utvecklingsprogram för den inhemska sjöfarten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:SkU11 2006/07:TU1 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 3 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:T241 av Jörgen Johansson (c) (doc, 46 kB)

Motion 2006/07:U265 av Annelie Enochson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:U265 av Annelie Enochson kd Bortrövade barn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om handlingsplan och informationsplikt till föräldrar med bortrövade barn. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:JuU1 2006/07:KU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 bifall,

Motion 2006/07:U265 av Annelie Enochson (kd) (doc, 44 kB)