Dokument & lagar (400 träffar)

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering För att vi ska kunna ha en positiv tillväxt och utveckling i hela landet krävs


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T15 av Kristina Zakrisson m.fl. (s) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att återkomma med förslag om hur man ska lösa situationen för särskilda grupper före utgången av 2007. Riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T13 av Börje Vestlund m.fl. (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T11 av Monica Green s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av betalservice i hela landet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om omställning


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T11 av Monica Green (s) (doc, 44 kB)

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén s Statens ansvar för vissa betaltjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vissa betaltjänster. Motivering En viktig förutsättning för en positiv utveckling i en region är att det


Utskottsberedning: 2006/07:TU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T12 av Berit Andnor och Stefan Wikén (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen bör får i uppdrag att kontrollera försäljningsprocessen av statligt ägda bolag så att inga


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N11 av Anne-Marie Pålsson (m) (doc, 48 kB)

Motion 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Motivering Vi riksdagsledamöter från Stockholmsregionen ser med stor oro på regeringens beslut


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N8 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 43 kB)

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m)

Motion till riksdagen 2006/07:N7 av Hans Wallmark m Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att helstatliga Vasallen bör förekomma bland de bolag som pekas ut som försäljningsbara nästa gång regeringen av riksdagen


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N7 av Hans Wallmark (m) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. s Försäljning av vissa statligt ägda företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2006/07:57 Försäljning av vissa statligt ägda företag. Motivering De statliga företagen ökade sina vinster under 2006 och gick med 55 miljarder kronor i vinst


Utskottsberedning: 2006/07:NU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N6 av Ylva Johansson m.fl. (s) (doc, 42 kB)

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T5 av Christer Engelhardt s Ursprungskontroll av fordon, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ge trafikregistret på Gotland i uppdrag att utföra ursprungskontrollen av fordon. Motivering Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2006/07:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T5 av Christer Engelhardt (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:N5 av Ulf Holm m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 2006/07:N5 av Ulf Holm m.fl. mp Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det inom ramen för Lissabonstrategin och dess genomförande inte ska överföras ytterligare


Utskottsberedning: 2006/07:NU7
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:N5 av Ulf Holm m.fl. (mp) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:N3 av Anders Karlsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N3 av Anders Karlsson m.fl. s Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för att Lissabonstrategin även framöver ska betona en helhetssyn som innebär


Utskottsberedning: 2006/07:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N3 av Anders Karlsson m.fl. (s) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:N2 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:N2 av Anne Ludvigsson m.fl. s Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 20062008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av att den nationella handlingsplanen för tillväxt och sysselsättning inom


Utskottsberedning: 2006/07:NU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:N2 av Anne Ludvigsson m.fl. (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T448 av Bosse Ringholm s Trafik i Stockholmsområdet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om trafiken i Stockholmsområdet. Motivering Stockholm behöver en långsiktig strategi som klarar att möta kommande decenniers krav på


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T448 av Bosse Ringholm (s) (doc, 45 kB)

Motion 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg kd Trafikförbindelse mellan Holmön och fastlandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt lägga fram förslag gällande trafikförbindelsen mellan Holmön och fastlandet. Motivering Holmön


Utskottsberedning: 2006/07:TU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T444 av Gunilla Tjernberg (kd) (doc, 41 kB)

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. m Skånsk infrastruktur Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de nationella och regionala vägarna och järnvägarna i Skåne. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 4 avslag

Motion 2006/07:T443 av Anne-Marie Pålsson m.fl. (m) (doc, 54 kB)

Motion 2006/07:T426 av Monica Green (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T426 av Monica Green s Utbyggnad av E 20 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utbyggnaden av E 20. Motivering E 20 spelar en viktig roll i det europeiska vägnätet genom sin betydelse som förbindelselänk mellan Stockholm


Utskottsberedning: 2006/07:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T426 av Monica Green (s) (doc, 36 kB)

Motion 2006/07:T423 av Yvonne Andersson (kd)

Motion till riksdagen 2006/07:T423 av Yvonne Andersson kd Överkapacitet i hamnarna på ostkusten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om överkapacitet i hamnarna på ostkusten. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2006/07:T423 av Yvonne Andersson (kd) (doc, 40 kB)

Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T402 av Kent Härstedt s Sjösäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att svenska ombordanställda får utbildning och träning i sjösäkerhet. Motivering Som en följd av Estoniaolyckan och andra stora fartygskatastrofer


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s) (doc, 37 kB)

Motion 2006/07:T400 av Kent Härstedt (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T400 av Kent Härstedt s Fartygstrafiken i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad säkerhet i och kring Öresund i fråga om fartygstrafik. Motivering En kartläggning gjord av sjöfartsmyndigheten i Danmark visar


Utskottsberedning: 2006/07:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T400 av Kent Härstedt (s) (doc, 38 kB)

Motion 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. s Avveckling av Bromma flygplats Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en avveckling av Bromma flygplats. Motivering 1936 invigdes Bromma flygplats. 1945 kom de första klagomålen från de kringboende


Utskottsberedning: 2006/07:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2006/07:T397 av Sylvia Lindgren m.fl. (s) (doc, 39 kB)